บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ บสก หรือ BAM ไม่ว่าจะเรียกแบบไหน บริษัทนี้ก็เป็นผู้นำธุรกิจบริหารสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งอย่างที่เพื่อนๆที่เป็นนักเล่นหุ้นรู้มา

ตลาดหุ้นในไทยปี 2563 ที่เปิดมาได้ยังไม่ถึงเดือนแต่กลับมีการผันผวน เนื่องมาจากเหตุการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ทำให้ลักษณะการลงทุนในหุ้นรายตัว เป็นแบบที่จะต้องเลือกลงทุนในกลุ่มที่ได้ประโยชน์และหลีกเลี่ยงกลุ่มที่เสียประโยชน์เป็นหลัก แต่ในบทความนี้ผมจะมาแนะนำ หุ้นดีๆที่น่าลงทุน ที่เรียกได้ว่าแม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ก็ยังเป็นหุ้นที่ขาขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ เปิดตัวมา

บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มาของหุ้น BAM

บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มาของหุ้น BAM

ถ้าจะทำความรู้จักกับอะไรสักอย่าง ก็ต้องมารู้จักที่ไปที่มากันก่อน ที่ไปที่มาของน BAM เป็นหุ้นของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 54,700 ล้านบาท ต่อมาลดทุนจดทะเบียนเหลือ 13,675 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) หรือ BBC นั่นเอง โดยที่ BAM มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในสังกัดธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้น 99.99%  เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เป็นรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยวัดจากการ พิจารณาสินทรัพย์รวม ซึ่งตามข้อมูลในรายงานภาวะอุตสาหกรรมที่จัดทำขึ้นโดยอิปซอสส์

การประกอบธุรกิจของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และ ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย โดย ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ มีวิธีการดำเนินการโดยการซื้อสินทรัพย์ที่ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินอื่นในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น และนำมาบริหารเองด้วยวิธีการจัดการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ โดยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่บริษัทรับซื้อมาส่วนใหญ่จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้จดทะเบียนจำนองเป็นลำดับที่หนึ่งในบริษัท ทั้งหมด วันที่ 30 ก.ย. 62 มีสินทรัพย์อยู่ที่ 88,195 ล้านบาท  และ ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย ส่วนใหญ่ก็จะเป็น อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินเปล่า โรงแรม อาคารพาณิชย์ และที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และอาคารชุด และวิธีการที่บริษัทได้ทรัพย์สินเหล่านี้มาอยู่ในธุรกิจรอการขายก็มาจาก การเจรจากับลูกหนี้เพื่อโอนหลักประกันหรือโอนหลักทรัพย์ชำระหนี้ โดยธุรกิจนี้มี ณ 30 ก.ย. 62 มีสินทรัพย์อยู่ที่ 30,546 ล้านบาท

ราคาหุ้น IPO ของ BAM พุ่งขึ้นสูงด้วยวิธี Book building

ราคาหุ้น IPO ของ BAM พุ่งขึ้นสูงด้วยวิธี Book building

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) 16 ธันวาคม 2562 โดยตัวบริษัท ได้มีการกำหนดราคาเสนอขายสามัญ มาจากวิธีการสำรวจที่เรียกว่า Book building  จากนักลงทุนทุกสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา ให้ผู้ลงทุนแจ้งราคา และ จำนวนหุ้น ที่ต้องการจะจองซื้อ โดยได้ข้อสรุปมาเป็นราคาขายที่ 17.50 บาท ต่อหุ้น

ซึ่งช่วงราคาเสนอขาย คิดเป็นส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) อยู่ที่ 1.53 -1.73 เท่า และนำมาคำนวณภายหลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 13,000 ล้านบาท จากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 62  แต่ทั้งนี้ P/BV ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียง กับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM และธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในและต่างประเทศ ณ วันที่ 20  พ.ย. 2562 เฉลี่ยประมาณ 1.42 เท่า

มีการจัดสรร หุ้น BAM ให้นักลงทุนสถาบันถึง 73% ของหุ้น IPO

มีการจัดสรร หุ้น BAM ให้นักลงทุนสถาบันถึง 73% ของหุ้น IPO

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้ขายหุ้น IPO ทั้งหมดได้ 1,765 ล้านหุ้นคิดเป็น 54.4% ของหุ้นทั้งหมด และมีเงื่อนไขไม่รับประกันการจำหน่าย และยังมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินอีก 230 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้(พาร์) 5 บาท/หุ้น ซี่งมูลค่าทางบัญชี ที่คำนวณเอาไว้ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562  อยู่ที่ 14.45 บาท/หุ้น แต่ที่ประชุมหลังจากที่มีการจ่ายเงินปันผล 13,000 ล้านบาทได้มีมติ ว่าจะทำให้มูลค่าทางบัญชีลดลงเหลือที่ 10.14 บาท/หุ้น โดยมีสัดส่วนเสนอขายหุ้นดังนี้ บุคคลทั่วไป 414,500,500 หุ้น เท่ากับ 27% ผู้ลงทุนสถาบัน 1,120,500,000 หุ้น เท่ากับ 73%

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรื่องควรรู้ ก่อนซื้อ IPO ที่นี่

มูลค่า หุ้น BAM ยังมีแนวโน้มเป็นไปในทางบวก

มูลค่า หุ้น BAM ยังมีแนวโน้มเป็นไปในทางบวก

ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยที่มีภาวะผันผวน หุ้น BAM กลับเป็นหุ้นที่เป็นไปในทางบวก ซึ่งหุ้น IPO ของบริษัท บริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ราคาล่าสุด มาในปี 2563 วันที่ 15 มกราคม จากราคาหุ้น IPO 17.50 บาท ในตอนเปิดตัว แต่ตอนนี้ ราคาพุงขึ้นสูงถึง 24.40 บาท ก่อนจะมาปิดตลาดที่ราคา 24.10 บาท จากราคาดังกล่าว จะเห็นว่าหุ้น BAM นั้นเป็นไปในทางบวก โดยราคาต่อหุ้นมีการเพิ่มขึ้นประมาณ 37%  และมูลค่ามาร์เก็ตแคป เพิ่มขึ้น 25% จาก 54,571 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 มาอยู่ที่ 68,742 ล้านบาท

สาเหตุที่ทำให้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ อย่าง BAM ที่เป็นธุรกิจที่เรียกว่าจัดการหนี้ หรือ ธุรกิจที่ซื้อ หนี้เสีย NPL มาบริหาร และถ้าบริษัท BAM สามารถตามหนี้ได้ส่วนหนึ่งก็ถือว่าได้กำไรมาแล้ว เพราะที่มาของหนี้เสียเหล่านี้มาจากการขายโดยทางสถาบันการเงินที่มีราคาถูก เพราะผู้ซื้อจำเป็นจะต้องรับความเสี่ยงด้วยว่าหนี้เสียที่ซื้อไป อาจจะกลายเป็นศูนย์ก็เป็นได้ แต่ด้วยที่ประเทศไทยมีภาวะอัตราการก่อหนี้สูงถึงระดับ 80% ของ GDP ทำให้มันเป็นโอกาศทองของธุรกิจบริหารหนี้ อย่างBAM ที่เป็นผู้นำธุรกิจบริหารสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย