ใครอยากเที่ยวแบบประหยัดฟังทางนี้ค่ะ มีโครงการที่น่าสนใจนำมาบอกกัน เป็นโครงการจากภาครัฐที่อยากสนับสนุนให้ประชาชนออกไปเที่ยวกันบ้างหลังจากที่สถานการณ์โควิด 10 เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ แต่การที่คุณจะรับสิทธิ์นี้ได้ก็ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลกันซะก่อนจะได้ไม่งง ไม่ว่าจะเป็นคนที่จะลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เที่ยวปันสุข หรือคนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเที่ยวปันสุขในฐานะเจ้าของกิจการร้านอาหาร และผู้ประกอบการโรงแรม เจ้าของธุรกิจนำเที่ยวต่าง การเข้าร่วมโครงการก็ต้องรู้ข้อกำหนดก่อนเพื่อจะดำเนินการอย่างถูกต้องและไม่ผิดพลาด

เพื่อเป็นการเข้าใจที่ตรงกัน และขอเป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่อยากจะให้คนที่อยากเข้าร่วมโครงการเที่ยวปันสุขได้เข้าใจอย่างถูกต้อง  บทความนี้จึงอยากนำเอาข้อกำหนดของโครงการเที่ยวปันสุขมาบอกกันค่ะ ซึ่งมีดังต่อไปนี้คือ ดิจิตอล แพล็ตฟอร์ม, สิทธิ์และเงื่อนไข, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ดำเนินการอย่างทั่วถึง และปลอดภัย มาพิจารณาข้อกำหนดแต่ละข้อของโครงการเที่ยวปันสุขที่คุณควรรู้ด้วยกันค่ะ

ดิจิตอล แพล็ตฟอร์ม

ข้อกำหนดแรกนี้จะเน้นเกี่ยวกิจการร้านอาหาร หรือโรงแรม บริษัททัวร์นำเที่ยวต่างๆที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการเที่ยวปันสุขจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของแพล็ตฟอร์มที่จะรองรับระบบการชำระเงินผ่าน Application เป๋าตังให้ดีๆเพื่อไม่เกิดข้อผิดพลาด และล่าช้าในการที่จะได้รับเงิน แต่อย่างไรก็ตามข้อกำหนดเรื่องของแพล็ตฟอร์มก็เกี่ยวข้องกับผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อจะไปเที่ยวด้วย ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องมี Application เป๋าตังที่สมัครใช้งานพร้อมแล้วด้วยเมื่อการใช้บริการและชำระเงินผ่านระบบค่ะ ดังนั้นเพื่อจะเข้าร่วมโครงการ และรับสิทธิ์อย่างเต็มที่และลดข้อผิดพลาดควรตรวจสอบให้แน่ใจในเรื่องของระบบรองระบที่ตนเองมีเสียก่อนค่ะ

สิทธิ์ และเงื่อนไข

สิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนสำเร็จที่จะได้รับจากโครงการเที่ยวปันสุขนั้นก็คือ วงเงินสำหรับชำระค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายตามร้านอาหารที่ร่วมโครงการค่ะ ซึ่ง 1 คนจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้นนะคะ และโครงการเที่ยวปันสุขนั้นก็มีสำหรับบุคลทั่วไปที่มีอายุ 20 ขึ้นไป และสิทธิ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆด้วยค่ะ

ส่วนสิทธิ์ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือบริษัทนำเที่ยว และร้านอาหาร เมื่ออยากมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขคือ ถ้าเป็นโรงแรมก็ต้องมีใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการโรงแรมที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กรมการท่องเที่ยวรับรอง ในส่วนของบริษัทนำเที่ยวก็เช่นกันต้องมีใบอนุญาตรับรองจากกรมการท่องเที่ยวด้วย ส่วนร้านอาหารนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของสถานที่ตั้งที่อยู่ในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว หรือโรงแรมจะๆได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการมากเป็นพิเศษ ทั้งหมดนี้ก็คือสิทธิ์และเงื่อนไขที่คุณควรรู้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับบริการ หรือผู้ให้บริการค่ะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในตอนนี้โครงการเที่ยวปันสุขยังไม่เกิดขึ้น แต่ก็จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ แต่หลายคนยังมีข้อสงสัยในเรื่องเงินที่จะได้รับผ่าน Application เป๋าตังว่าจะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ไหม? หรือจะเป็นการชำระผ่านระบบเท่านั้น หรือต้องมีการสำรองจ่ายไหมถ้าระบบขัดข้อง? แล้วจะสามารถได้รับเงินคืนได้อย่างไรถ้ามีการสำรองจ่ายไปก่อน? คำตอบสำหรับคถามทั้งหมดนี้ยังไม่มีความแน่ชัดมากนัก แต่ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้คือ ธนาคารกรุงไทย กระทรวงการคลังกรมบัญชีกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถ้าคุณใจร้อนอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามไปที่หน่วยงานเหล่านี้ได้เลยค่ะ

ดำเนินการอย่างทั่วถึง และปลอดภัย

ตอนนี้คุณก็คงได้อ่านข่าว และได้ยินข่าวเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุขมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะ เพราะทางภาครัฐก็กำลังพยายามประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้กันอย่างทั่วถึง และให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆ โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่เป็นความจริงในเรื่องการลงทะเบียน การรับเงิน และเรื่องอื่นๆ เพราะต้องการให้ทุกคนไม่โดนหลอกลวงจากข่าวปลอมที่มาจากผู้ไม่หวังดีได้ ดังนั้นเงื่อนไข และการรับสิทธิ์ในโครงการเที่ยวปันสุขนั้นคุณควรตรวจสอบข่าวที่ได้รับอย่างดีก่อนจะลงทะเบียน หรือ สมัครใช้งานและกรอกข้อมูลสำคัญส่วนตัวอะไรลงไปให้ดีก่อนนะคะ เพื่อป้องกันการผิดพลาดและความไม่ปลอดภัยได้ค่ะ สมัยนี้มิจฉาชีพมีเยอะ และมีวิธีการที่หลากหลายจึงต้องระวังมาเป็นพิเศษค่ะ ทางภาครัฐก็พยายามอย่างมากเพื่อให้ประชาชนไม่โดนหลอกและทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์เที่ยวปันสุข และไปเที่ยวอย่างมีความสุขค่ะ

เมื่อใช้สิทธิ์อะไรก็ตามต้องรู้ข้อกำหนดให้ดีก่อน

ในเรื่องของความปลอดภัย และการรับข่าวสารที่เป็นความจริงก็สำคัญเพื่อป้องกันการผิดพลาดที่จะทำให้คุณเดือดร้อน แต่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่บทความนี้อยากบอกก็คือเกี่ยวกับข้อกำหนดของโครงการเที่ยวปันสุขที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรู้อย่างดีก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่ะ การรู้ข้อกำหนดอย่างดีจะทำให้รู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อระบบขัดข้องหรือเกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง และป้องกันไม่ให้คุณลงทะเบียนผิดขั้นตอนและเสียโอกาสได้ค่ะ ดังนั้นไม่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้จะมีสิทธิ์อะไรที่ออกมาจากนโยบายของภาครัฐก็ขอให้คุณรู้ข้อกำหนดให้ดีก่อนเพื่อจะเป็นประโยชน์มากที่สุดเมื่อรับสิทธิ์เหล่านั้นค่ะ