การเกิดโรคระบาดโควิด 19 ทำให้หลายต่อหลายคนเดือดร้อนคนทำงานประจำ หรือ หาเช้ากินค่ำก็พากันขาดรายได้ หรือแม้กระทั่งตกงาน แต่ก็ดูเหมือนว่าทั้งคนทำงานประจำ หรือคนหาเช้ากินค่ำที่ตกงาน และขาดรายได้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในหลายๆช่องทาง ทั้งนโยบายแจกเงินที่ชื่อว่า เราไม่ทิ้งกัน หรือ นโยบายช่วยค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์มากเดิมหลายๆรายการ ดังนั้นแม้คนเหล่านี้จะเดือดร้อนมากๆก็ยังมีทางออกอยู่บ้างที่จะมีสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต และมีเงินสดหมุนเวียนใช้จ่าย แต่เมื่อคิดถึงเหล่าผู้ประกอบการบ้าง ผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของธุรกิจต่างๆได้รับความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง? คุณเคยสงสัยเรื่องนี้ไหม? จริงอยู่ที่คนทำงานประจำอาจจะเดือดร้อนจากการตกงาน หรือเลิกจ้างจากผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจ แต่เมื่อมองอีกมุมหนึ่งก็จะพบว่าเหล่าผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจเองก็เดือดร้อนไม่แพ้กัน

บทความนี้จะพาคุณมามองความเดือดร้อนในอีกแง่มุมหนึ่งถ้าคุณอยู่ในฐานะลูกจ้างที่โดนเลิกจ้างคุณคงจะเข้าใจมากขึ้น แต่ถ้าคุณเองเป็นผู้ประกอบการที่รู้ถึงความเดือดร้อนที่ได้รับอยู่แล้วก็จะได้รู้ช่องทางที่จะได้รับความช่วยเหลือด้วยซึ่งตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนผลักดันธนาคารของเอกชน และของรัฐฯให้ออกมาตรการช่วยเหลือเหล่าผู้ประกอบการด้วย โดยใช้การปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่า Soft Loan แถมยังมีการช่วยเหลือในเรื่องของการพักชำระหนี้จากสินเชื่อที่ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจทั้งหลายได้ขอไปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ โดยเฉพาะธุรกิจ SME ดูเหมือนจะเป็นธุรกิจที่เดือนร้อนมากเป็นพิเศษเพราะเป็นธุรกิจขนาดกลางที่ส่วนมากดำเนินธุรกิจด้วยเงินทุนหมุนเวียน และสร้างธุรกิจจากการขอสินเชื่อค่ะเมื่อเกิดการสะดุดของธุรกิจจึงทำให้เกิดความเดือดร้อนมากกว่าธุรกิจรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นมาดูกันว่า Soft Loan จะช่วยได้อย่างไรบ้างค่ะ

Soft Loan คืออะไร?

Soft Loan คือ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ทำธุรกิจรายย่อย เช่น ธุรกิจ SME เป็นต้น ซึ่งทั้งทางธนาคารเอกชน และธนาคารของรัฐฯ ก็ออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้นต่ำออกมาในช่วงนี้เหมือนกัน แต่ธนาคารของรัฐฯ กับเอกชนจะออกมาตรการ Soft Loan ที่มีคุณสมบัติที่ต่างกันอยู่บ้าง ทางฝั่งของธนาคารของรัฐฯออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข และได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ในช่วงโควิด 19 ให้สามารถขอสินเชื่อในช่วงนี้ได้เพื่อมีเงินสดหมุนเวียนใช้จ่าย ส่วนทางฝั่งของธนาคารเอกชนที่ออกมาตรการสอนเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan นั้นก็มีเป้าหมายเฉพาะเพื่อผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจรายย่อย หรือธุรกิจขนาดกลางที่เรียกว่า ธุรกิจ SME ให้สามารถมีเงินสดหมุนเวียนต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจต่อไปค่ะ ดังนั้นเงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ที่จะขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan จากธนาคารเอกชน และธนาคารของรัฐฯจึงต่างกันค่ะ เป้าหมายก็ต่างกันด้วยค่ะ นอกจากสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจะช่วยให้มีเงินสดหมุนเวียนแล้วยังเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นหนี้ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ โดยรวมเอาการพักชำระหนี้อยู่ในมาตรการ Soft Loan ด้วย ดังนั้น Soft Loan จึงไม่ได้เป็นเพียงการขอสินเชื่อใหม่ แต่ยังเป็นการผ่อนผันพักชำระหนี้เก่าด้วยนั่นเองค่ะ

ธุรกิจ SME ที่มีคุณสมบัติยื่นกู้ Soft Loan ได้

หลังจากได้รู้แล้วว่า Soft Loan คือ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือทั้งบุคคลธรรมดา และผู้ประกอบการธุรกิจ SME แล้วคงทำให้หลายคนมองเห็นทางออกของปัญหาการเงินตอนนี้ได้บ้างนะคะ โดยเฉพาะเราจะมาพูดถึงผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่มีทางออกน้อยมากในช่วงที่ต้องเดือนร้อนช่วงนี้น้อยกว่าคนทำงานประจำที่ตกงานเสียอีก ดังนั้นความช่วยเหลือผ่านมาตรการ Soft Loan จึงเป็นทางออกที่เป็นเหมือนแสงสว่างให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ค่ะ แต่ไม่ใช่ว่าธุรกิจ SME ทุกๆธุรกิจจะสามารถขอสินเชื่อใหม่ หรือ ขอผ่อนผันพักชำระหนี้ได้นะคะ ยังไงก็ตามต้องเป็นธุรกิจ SME ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขด้วยค่ะ ซึ่งเงื่อนไขมีดังนี้

มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

การขอสินเชื่อใหม่ธุรกิจ SME นั้นต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารนั้นๆกำหนด โดยส่วนมากแล้วธุรกิจ SME แต่ละธุรกิจจะมีประวัติการขอสินเชื่อจากธนาคารใดธนาคารหนึ่งอยู่แล้ว และประวัติเหล่านั้นจะเป็นตัวบอกว่าธุรกิจ SME นั้นๆจะสามารถขอสินเชื่อใหม่ได้หรือไม่ซึ่งส่วนมาก็สามารถขอได้เพราะทางธนาคารอยากให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ธุรกิจ SME นั้นไปต่อได้แต่ธนาคารอาจจะต้องขอรายละเอียดของธุรกิจบ้างเพื่อประกอบการอนุมัติโดยเฉพาะรายละเอียดของการขาดรายได้ของธุรกิจในช่วงนี้เพื่อแสดงว่าธุรกิจประสบปัญหาจริงและต้องการเงินสดหมุนเวียนจริงๆค่ะ

มีหนี้รวมกันไม่เกิน 100 ล้านบาท

การขอพักชำระหนี้ธุรกิจ SME ต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ ธุรกิจ SME นั้นต้องมีหนี้ที่ขอจากธนาคารเอกชนต่างๆรวมกันแล้วไม่เกิน 100 ล้านบาทจะสามารถขอพักชำระหนี้ได้นานถึง 6 เดือนค่ะ โดยการพักชำระหนี้นี้จะสามารถพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเลยค่ะ แต่ธุรกิจ SME ที่จะขอพักชำระหนี้ได้นั้นต้องมีหลักฐานยืนยันว่าประสบปัญหาจริง และขาดเงินสดหมุนเวียนจริงๆ ซึ่งหลักฐานที่จะแสดงต่อธนาคารก็น่าจะเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายของธุรกิจ หรือเงินเข้าออกในธนาคารนั่นเองค่ะ เพราะธุรกิจ SME ที่ไม่ประสบปัญหาจริงจะไม่สามารถขอพักชำระหนี้ได้แต่ทำได้เพียงชำระหนี้ตามความสามารถเท่านั้น

ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ทั้งหลายก่อนจะขอสินเชื่อใหม่ หรือขอพักชำระหนี้ต้องพิจารณาคุณสมบัติให้ดีก่อนนะคะ ก่อนจะรับประโยชน์และความช่วยเหลือจากมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan

Soft Loan ช่วยธุรกิจ SME ได้อย่างไรบ้าง?

ได้รู้กันแล้วว่าธุรกิจ SME ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะรับความช่วยเหลือจากสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan ได้ เรื่องต่อไปมารู้กันว่า Soft Loan ช่วยอะไรได้บ้าง? อย่างที่พูดๆมาบ้างแล้วว่า Soft Loan สามารถช่วยให้ธุรกิจ SME มีเงินสดหมุนเวียนเข้ามาได้ในช่วงที่เกิดการสะดุดของรายได้และธุรกิจ และนั่นคือประโยชน์สูงสุดจากความช่วยเหลือของมาตรการ Soft Loan ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการออกมาค่ะ แต่ประโยชนืที่ธุรกิจ SME จะได้รับนั้นยังมีต่อเนื่องด้วยหลังจากมีเงินสดหมุนเวียนแล้วธุรกิจมีสภาพคล่องแล้วแม้อาจจะไม่เหมือนเดิมแม้อาจจะน้อยลงแต่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ Soft Loan ยังช่วยให้ธุรกิจ SME สามารถปรับตัวและต่อยอดได้ด้วยในช่วงที่เศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้ทำให้บางธุรกิจสามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้นและเติบโตมากขึ้นได้ค่ะ ดังนั้นดูเหมือนว่า Soft Loan จะเป็นตัวช่วยที่ดีไม่ใช่แค่ช่วงระยะสั้นนะคะแต่ช่วยได้ในระยะยาวด้วย

ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการมีตัวช่วยที่ดีทำให้ธุรกิจไปรอดได้

การทำธุรกิจแน่นอนว่าสำคัญมากที่จะมองไปให้ไกล และมองไปในระยะยาว การใช้ตัวช่วยเพื่อแก้ไขปัญหาก็เช่นกันถ้าแก้ไขปัญหาได้เพียงแค่เฉพาะหน้า หรือระยะสั้นก็ไม้เป็นผลดีต่อธุรกิจอย่างแท้จริง แต่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและจบปัญหาได้ในระยะยาวต่างหากจึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดี ซึ่งมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft loan นั้นเป็นตัวช่วยที่ดีต่อธุรกิจ SME ในระยะยาวค่ะ นอกจากจะช่วยให้ธุรกิจรอดพ้นวิกฤติตอนนี้แล้วยังช่วยสร้างความมั่นคงให้ธุรกิจเติบโตในอนาคตได้ด้วยค่ะ ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ก็อย่ารอช้านะคะ Soft loan ช่วยคุณได้ค่ะ