ในส่วนของธนาคารกรุงเทพก็ได้ตอบรับต่อนโยบาย เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของทางธนาคาร ตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อกับลูกหนี้ ทำให้ทางธนาคารกรุงเทพได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในชื่อว่า เพื่อนคู่คิด ก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

มาตรการนี้จะช่วยเหลือลูกค้าของทางธนาคารในทุกกลุ่มเลยครับ เงินในแต่ละกลุ่มก็จะมีการ ใช้มาตรการในการให้ความช่วยเหลือที่แตกต่างกันไป รวมถึงมีการให้ตัวเลือก ที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขาครับ ดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เป็นลูกค้ากับทางธนาคารกรุงเทพอยู่ บทความนี้ก็จะเหมาะกับเพื่อนๆครับที่จะเข้ามาดูว่าพวกเขามีนโยบายอะไรบ้างที่จะเป็นมาตรการที่เพื่อนๆจะได้รับประโยชน์นะครับ

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1664699062-love-concept-represented-by-hands-extended-each-other.jpg

ลูกค้าบุคคลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันนะครับ โดยแต่ละกลุ่มก็จะได้รับความช่วยเหลือที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงตัวเลือกก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยครับ

ลูกค้าบัตรเครดิต

ในส่วนของลูกค้าบัตรเครดิตจะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือแบ่งออกเป็น 4 แบบด้วยกันครับ แบบแรกก็คือจะมีการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต้น รถจาก 10 เปอร์เซ็นต์ ให้เหลืออยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นมัสการนี้จะใช้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และจะให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องทำการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ครับ แบบที่สองคือสามารถเลื่อนจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานานถึง 3 เดือนและลดอัตราดอกเบี้ยให้เหลือ 12% แบบที่สามคือเปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนชำระ 48 งวดและให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ และแบบสุดท้ายนะครับ โอนภาระหนี้บัตรเครดิตค้างชำระเป็นการผ่อนชำระระยะยาวและลดอัตราดอกเบี้ยลงไปอยู่ที่ 12 เปอร์เซ็น ถ้าเพื่อนๆเลือกแบบที่ 2 ถึงแบบที่ 4 เพื่อนๆก็สามารถลงทะเบียนได้ที่

สินเชื่อส่วนบุคคล

ในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีภายใต้กำกับอยู่ 2 แบบนะครับ ก็คือภายใต้การกำกับ เงินสดหมุนเวียน ตัวนี้จะมีด้วยกัน 2 แบบก็คือ แบบแรก จะเป็นการลดอัตราผ่อนขั้นต่ำตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และแบบที่ 2 ก็คือเปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา 48 งวด หรือขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แล้วจะมีการพิจารณาให้ใช้วงเงินที่เหลือตามความสามารถในการชำระหนี้ด้วยครับ แต่เมื่อรวมกับยอดคงเหลือของสินเชื่อเดิมแล้วจะต้องไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัตินะครับ

สำหรับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ ผ่อนชำระรายงวด มาตรการช่วยเหลือก็คือการลดค่างวดลงอย่างน้อย 30% และให้อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22 เปอร์เซ็นต์ต่อปีครับ

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อที่อยู่อาศัย

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1664699074-young-asian-pregnant-couple-records-income-expenses-home-mom-worried-serious-stress-while-record-budget-tax-financial-document-working-living-room-home.jpg

ในส่วนของสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะแบ่งออกเป็น 3 แบบด้วยกันครับ โดยแบบแรกจะเป็นการให้เลื่อนชำระค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานานถึง 3 เดือน ส่วนแบบที่ 2 จะเป็นการให้เลื่อนชำระเงินต้นโดยให้ลูกค้าจ่ายเฉพาะแค่ดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 3 เดือน แล้วก็จะมีการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้าแต่ละรายตามความเหมาะสมด้วยครับ หรือเพื่อนๆจะเลือกในแบบที่ 3 คือให้ลดค่างวดลงและขยายเวลาการชำระหนี้ โดยในส่วนของสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อนๆสามารถไปลงทะเบียนได้ที่นี่ครับ

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ ลูกค้าธุรกิจ

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1664699141-closeup-business-man-offering-hand-handshake.jpg

ในส่วนของลูกค้าธุรกิจจะเป็นลูกค้าของสินเชื่อธุรกิจ SME ครับ โดยทางธนาคารได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการให้ความช่วยเหลือก็คือ ลูกค้าจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่มกับทางธนาคารไม่เกิน 100 ล้านบาท มีสถานะผ่อนชำระปกติหรือค้างชำระได้ไม่เกิน 90 วัน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ครับ ลูกค้ากลุ่มนี้จะได้รับมาตรการช่วยเหลือคือให้พักการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยออกไปนาน 6 เดือนโดยอัตโนมัติ

เราไม่ต้องไปลงทะเบียนกับทางธนาคารก็จะได้รับการเลื่อนการจ่ายชำระได้เลย การพักชำระหนี้จะเป็นเพียงการเลื่อนกำหนดชำระหนี้ออกไปเท่านั้นซึ่งภาระหนี้สินก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับ และทางธนาคารยังคงคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากยอดเงินต้นที่คงเหลือตามปกติ

ดังนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆมีความสามารถในการที่จะผ่อนจ่ายชำระสินเชื่อได้ตามสัญญาก็จะช่วยให้เป็นการทยอยลดภาระหนี้สินลงไปได้อีก แล้วก็จะไม่มีภาระการผ่อนชำระเพิ่มขึ้นหลังจากช่วงเวลาการพักชำระหนี้หมดไปแล้ว

นอกจากนั้นทางธนาคารก็ได้ออกมาขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการคือ เงินต้นในช่วงเวลาชะลอการชำระที่ต้องชำระตามสัญญา ธนาคารจะยังคงคิดดอกเบี้ยตามปกติและให้ชำระตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารได้กระปุกเอาไว้ครับ แล้วถ้าหากลูกค้าผู้ประกอบการต้องการไม่รับสิทธิ์ในการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารเพื่อยืนยันการผ่อนชำระหนี้ตามปกติได้ หรือจะจัดทำเป็นหนังสือสามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขแล้วส่งไปที่ธนาคารก็ได้

อีกทางเลือกหนึ่งของลูกค้าธุรกิจที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME ที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และก็ไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน และมีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่มกับธนาคารไม่เกินอยู่ที่ 500 ล้านบาท ก็สามารถที่จะได้รับมาตรการช่วยเหลือคือ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเงินกู้สภาพคล่อง ซึ่งจะเป็นการให้กู้เงินได้ในวงเงินสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์ของยอดหนี้คงค้างของวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อปีคงที่ตลอดระยะเวลา 2 ปี และจะไม่คิดดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรกของการกู้ยืม และมีระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อภายใต้โครงการนี้ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2553 จนกว่าวงเงินตามโครงการจะถูกจัดสรรเต็มจำนวนแล้ว ซึ่งถ้าใครต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ก็ต้องเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ของทางธนาคารกรุงเทพที่สำนักธุรกิจที่จะยื่นขอสินเชื่อนะครับ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ที่นี่

มาตรการให้ความช่วยเหลือของธนาคารกรุงเทพเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกค้า จะเป็นการตอบรับกับนโยบายของทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ โดยทางธนาคารมีแนวคิดที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันกับเรา ช่วยกันที่จะก้าวข้ามปัญหาทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 และหวังว่ามาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของทางธนาคารกรุงเทพจะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งได้อย่างเร็วที่สุด แล้วผมก็เชื่อนะครับว่าหลายคนจะต้องได้รับประโยชน์จากมาตรการให้ความช่วยเหลือของทางธนาคารกรุงเทพนี้ครับ