สำหรับประเทศที่อยู่ในเขตอากาศร้อนชื้นอย่างประเทศไทย สัตว์ที่สร้างความรำคาญและเป็นพาหะนำโรคให้กับเราอย่าง “ยุง” ก็สามารถแพร่พันธุ์และเจริญเติบโตในเขตอากาศแบบนี้ได้เป็นอย่างดี ในปีๆหนึ่งมีผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยที่ต้องล้มป่วยด้วยโรคไข้เลืดออกที่มียุงเป็นพาหะนำโรค ซึ่งโรคนี้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย แต่จะทวีความรุนแรงเป็นพิเศษกับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำอย่างเช่นเด็กเล็กๆ ที่อาจรุนแรงจนถึงขั้นคร่าชีวิตกันเลยล่ะค่ะหากไม่ได้เข้ารับการรักษาที่ทันท่วงที แม้วิวัฒนาการด้านการแพทย์จะก้าวไกลไปขนาดไหน แต่ก็ยังเป็นอีกโรคที่ไม่สามารถผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันเหมือนกับโรคอื่นๆได้ ในส่วนของการรักษานั้นก็ต้องเป็นการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเท่านั้น เนื่องจากโรคนี้มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแล และติดตามอาการอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนเพิ่มเติมอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดค่ะ

แม้ว่าผู้คนในทุกวันนี้จะหันมาใส่ใจ และกระตือรือร้นมากขึ้นในการช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เช่น กำจัดแหล่งน้ำขัง ดูแลบ้านเรือนไม่ให้มีจุดเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงกันเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เอาเสียเลยในการจัดการกับเจ้ายุงร้าย ตัวการนำโรคไข้เลืดออกมาสู่มนุษย์ให้หมดสิ้นและสูญพันธุ์ไปได้ค่ะ อีกทั้งค่ายา และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลต่างๆนั้นก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย และจากความเสี่ยงที่ควบคุมได้ยากดังกล่าวนี้จึงเป็นที่มาของประกันไข้เลือดออก

“ประกันไข้เลือดออก” ผลิตภัณฑ์มาใหม่ล่าสุดที่ในวันนี้อยากจะขอนำทุกท่านมารู้จักกันให้มากขึ้นว่าหน้าตาเป็นอย่างไร? มีดีอะไร? หรือมีความน่าสนใจตรงไหน? เผื่อว่าข้อมูลต่างๆนี้อาจช่วยให้หลายๆท่านเกิดความคิดอยากจะได้ความคุ้มครองประเภทนี้มาช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับตัวเอง หรือคนในครอบครัวกันบ้าง กับ “ยุงร้ายกว่าเสือ..ให้ประกันไข้เลือดออกช่วยดูแล..” จะเป็นอย่างไรนั้น ขอเชิญทุกท่านไปติดตามกันได้เลยค่ะ

ประกันไข้เลือดออกกับความคุ้มครองที่ได้รับ

ประกันไข้เลือดออกกับความคุ้มครองที่ได้รับ

ประกันไข้เลือดออกกับความคุ้มครองที่ได้รับของแต่ละบริษัทประกันนั้นจะออกแบบมาโดยมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันไปค่ะ แต่โดยส่วนใหญ่นั้นก็มักจะเน้นจุดเด่นที่คล้ายๆกันคือ จะให้ความคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นแต่ไม่เกินวงเงินตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ หรือจะมาในรูปแบบของเงินก้อนจำนวนหนึ่งที่มอบให้ตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ นอกจากนี้ก็ยังมีความคุ้มครองในส่วนของค่าชดเชยรายวันให้ผู้เอาประกันภัยอีกด้วย ซึ่งจะจ่ายให้ตามจำนวนของวันที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะ โดยความคุ้มครองในแต่ละส่วนนั้นบริษัทประกันต่างๆก็จะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันไปตามแผนประกันของแต่ละบริษัทฯค่ะ ซึ่งประกันไข้เลือดออกของในบางบริษัทฯนั้นก็ได้ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมไปถึงโรคอื่นๆที่เกิดจากยุง และโรคไข้หวัดใหญ่ที่มักจะระบาดมากในช่วงฤดูฝนด้วยเช่นกัน อีกทั้งในบางบริษัทประกันก็ยังมอบความคุ้มครองอื่นๆ อย่างความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ. 1) ที่เพิ่มเติมให้แก่ผู้เอาประกัน เพื่อให้ประกันไข้เลือดออกนั้นมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะ

สำหรับในเรื่องของเบี้ยประกันโดยส่วนใหญ่แล้วนั้น ประกันไข้เลือดออกของแต่ละบริษัทประกันนั้นก็จะมีเบี้ยประกันที่แตกต่างกันไปตามแผนประกันค่ะ โดยจะมีราคาของเบี้ยประกันเริ่มต้นกันตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน ที่สามารถเลือกได้ตามความพอใจ ซึ่งรูปแบบของการชำระเบี้ยนั้นก็จะเป็นการชำระในแบบที่ซื้อความคุ้มครองกันปีต่อปี เหมือนกับที่เราซื้อประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัยค่ะ

ประกันไข้เลือดออกกับเงื่อนไขการรับประกัน

ประกันไข้เลือดออกกับเงื่อนไขการรับประกัน

ที่นี้เรามาว่ากันถึงหัวข้อสำคัญกันบ้างกับ “ประกันไข้เลือดออกกับเงื่อนไขการรับประกัน” ค่ะ ที่ว่าสำคัญนั้นก็เป็นเพราะ ไม่ว่าเราตัดสินใจจะซื้อประกันตัวไหนๆก็ตาม สิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือ การอ่านและทำความเข้าใจให้ดีกับเงื่อนไขการรับประกันค่ะ เพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเลือกซื้อแผนประกันได้อย่างเหมาะสม และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตัวเราเองได้ตรงจุดอย่างแท้จริงค่ะ

สำหรับเงื่อนไขการรับประกันที่เราควรทราบก็อย่างเช่น อายุของผู้เอาประกันภัยที่มักจะแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของแต่ละบริษัทประกัน หรือในเรื่องของระยะเวลารอคอยตามที่แต่ละบริษัทประกันได้กำหนดไว้ ที่โดยส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่ 15 – 30 วันค่ะ ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องทราบดีว่าหากมีการเจ็บป่วยขึ้นมาในช่วงระยะเวลารอคอยแล้วล่ะก็จะไม่ได้รับเงินชดเชย ค่ารักษาพยาบาล หรือสินไหมอื่นใดจากบริษัทประกันค่ะ ซึ่งในเรื่องเงื่อนไขการรับประกันของบางบริษัทอาจมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วย เช่น ข้อกำหนดสนเรื่องของสุขภาพของผู้เอาประกันที่ต้องสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว อีกทั้งอาจมีเงื่อนไขอื่นๆร่วมด้วย อย่างเช่น การไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีของการตรวจรักษาที่ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบัน หรือแพทย์ทางเลือก เป็นต้นค่ะ ดังนั้นการศึกษาเงื่อนไขให้เข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจซื้อประกันจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องให้ความสำคัญ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นได้ในภายหลัง และเพื่อทุกท่านที่จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น จึงขอนำแผนประกันไข้เลือดออกที่มีขายกันอยู่ในปัจจุบันจากบริษัทประกันชื่อดังมาให้ทุกท่านได้ดูกันชัดๆว่าจะมีความน่าสนใจเพียงใดค่ะ

เริ่มต้นกันที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กับ “ประกันภัยไข้หวัดใหญ่และโรคที่เกิดจากยุง” ที่จะให้ความคุ้มครองไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A , B และ C คุ้มครองโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสสิกา โรคไข้สมองอักเสบ เจอี โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคซิคุนกุนยา และโรคไข้จับสั่นหรือไข้ป่า โดยรับประกันที่อายุแรกเกิด – 70 ปี และมีระยะเวลารอคอย 15 วันนับจากวันที่กรมธรรมมีผลบังคับค่ะ สำหรับแผนประกันนั้นจะมีให้เลือกอยู่ 3 แผนดังนี้ แผน 1 อายุ 0 - 14 ปี เบี้ยประกันจะอยู่ที่ 400 บาท/ปี อายุ 15 – 70 เบี้ยประกันจะอยู่ที่ 200บาท/ปี ซึ่งหากเจ็บป่วยจากโรคตามที่กรมธรรม์ได้ระบุไว้ และต้องนอนพักรักษาที่โรงพยาบาลเกิน 5 วันขึ้นไป บริษัทฯจะจ่ายเงินก้อนให้จำนวน 10,000 บาท และจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้อีกวันละ 500 บาทนานสูงสุด 30 วันกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะ

สำหรับในแผน 2 อายุ 0 – 14 ปี เบี้ยประกัน 880 บาท/ปี และอายุ 15 – 70 ปี เบี้ยประกันจะอยู่ที่ 520 บาท/ปีค่ะ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองโรคและมีข้อกำหนดในการเข้ารับการรักษาที่จะต้องนอนโรงพยาบาล 5 วันขึ้นไปเหมือนๆกับในแผน 1 ค่ะ แต่ในแผน 2 นี้จะได้รับเงินก้อนที่มากกว่านั่นคือ 30,000 บาท และมีค่าชดเชยรายวันที่จะได้รับอีกวันละ 600 บาท (กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุด 30 วัน) ค่ะ

ในส่วนของแผน 3 นี้ อายุ 0 - 14 ปีก็จะมีค่าเบี้ยประกันที่ 1,360 บาท/ปี และอายุ 15 – 70 ปี มีค่าเบี้ยประกัน 840/ปีค่ะ โดยจะมีข้อกำหนดในการได้รับเงินก้อนและเงินชดเชยรายวันที่เหมือนกับแผน 1 และแผน 2 แต่จะมีจำนวนเงินที่มากขึ้น ซึ่งเงินก้อนที่จะได้รับนั้นคือ 50,000 บาท ในขณะที่เงินชดเชยรายวันจะได้รับที่ 700 บาท/วันค่ะ ซึ่งหากท่านใดสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปสอบถาม หรือศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หลักของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ค่ะ

ประกันไข้เลือดออก.. ประกันที่ควรมีไว้

ประกันไข้เลือดออก.. ประกันที่ควรมีไว้

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ “ยุงร้ายกว่าเสือ..ให้ประกันไข้เลือดออกช่วยดูแล..” ที่ได้นำมาฝากกันในวันนี้ นับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ประกันที่ให้ความคุ้มครองที่น่าสนใจ แถมยังมีค่าเบี้ยประกันที่สุดแสนจะดึงดูดกันจริงๆเลยใช่ไหมคะ ยิ่งในช่วงหน้าฝนด้วยแล้ว ประกันไข้เลือดออกนี้ก็นับว่าเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะมีไว้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเราได้ค่ะ สำหรับท่านที่สนใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียด หรือข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมจากบริษัทประกันที่ต้องการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ