กลับมาพบกันอีกครั้งจ้า โดยวันนี้อยากจะแนะนำสิทธิประโยชน์จากเงินประกันสังคม ที่บรรดาลูกจ้าง-มนุษย์เงินเดือนอย่างเราและนายจ้าง เคยร่วมกันส่งเงินสมทบเข้ากองทุนในทุกเดือนๆ จึงเกิดเป็นสิทธิดีๆ ที่รอให้ใช้อยู่ อย่างการตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี!

เพราะเรื่องสุขภาพย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม ผู้ประกันตนทุกคนจึงสามารถใช้สิทธิ ‘ตรวจสุขภาพประกันสังคม’ แบบไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย และทำได้ง่ายมากๆ เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อการรับสิทธิ์ในเครือโรงพยาบาลที่ได้เลือกไว้

เราจะสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมแบบนี้ ตรวจอะไรได้บ้าง บทความนี้จะนำคำตอบมาเล่าสู่กันฟังจ้า

เช็คสิทธิอย่างไร?

เช็คสิทธิอย่างไร?

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 คุณสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมเพื่อ ‘ตรวจสุขภาพประจำปี’ ได้ นอกเหนือจากสิทธิด้านทันตกรรมที่หลายคนอาจจะเคยทราบดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะในปี 64 นี้ สำนักงานประกันสังคม ก็ได้เพิ่มสิทธิ์ให้กับผู้ประกันตนในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อตรวจร่างกายและค้นหาปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ฟรี! แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการของแต่ละท่าน โดยสามารถเช็คสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์หลัก

เราสามารถทำการตรวจสุขภาพประจำปีกับสถานพยาบาลที่เลือก พร้อมการนัดหมายวัน-เวลา และรายการที่ควรจะตรวจตามช่วงอายุแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จากการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม, ตรวจหาน้ำตาลในเลือด, ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, ตรวจการทำงานของไต หัวใจ และความเสี่ยงโรคเรื้อรังอื่นๆ อาทิ เบาหวาน, ไขมันอุดันในเส้นเลือด, ไตวายเรื้อรัง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอุดดตัน โดยหากพบความผิดปกติ ผู้ประกันตนก็จะได้รับการบำบัดรักษาตั้งแต่ในระยะแรกๆ

นโยบายการเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนมีทางเลือกและความสะดวกในการตรวจสุขภาพมากขึ้นนี้  นอกจากการตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาล เพื่อเข้าร่วมโครงการสุขภาพ ยังสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สนง.ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด และ สาขาทุกแห่งทั่วประเทศค่ะ

รายการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม

รายการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม

การ ‘ตรวจสุขภาพประกันสังคม’ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เพื่อเช็คปัจจัยเสี่ยง ป้องกัน และวางแผนรักษา ในรายการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม 14 รายการโรคกลุ่มเสี่ยงตามช่วงอายุ ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ใน รพ.คู่สัญญาทั่วประเทศ

จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามเงื่อนไขดังนี้

การตรวจร่างกายตามระบบ

การตรวจคัดกรองการได้ยิน(Finger Rub Test) ช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการตรวจได้ 1 ครั้ง/ปี

การตรวจเต้านมโดยแพทย์ หรือ บุคลากรสาธารณสุข ช่วงอายุ 30-39 ปี สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุก 3 ปี; ช่วงอายุ 40-54 ปี รับการตรวจได้ทุกปี และ ช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป สามารถตรวจได้ตามความเสี่ยง

การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ และ การตรวจสายตาด้วย Snellen Eye Chart  ช่วงอายุ 40-54 ปี สามารถเข้ารับการตรวจได้ 1 ครั้ง/ปี และช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป สามารถตรวจได้ทุก ๆ 1-2 ปี

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ช่วงอายุ 18-54 ปี สามารถเข้ารับการตรวจได้ 1 ครั้ง และช่วงอายุ 55-70 ปี เข้ารับการตรวจได้ 1 ครั้ง/ปี

การตรวจปัสสาวะ UA ช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการตรวจได้ 1 ครั้ง/ปี

การตรวจน้ำตาลในเลือด FBS ช่วงอายุ 35-54 ปี สามารถเข้ารับตรวจได้ทุก 3 ปี และช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจได้ 1 ครั้ง/ปี

การทำงานของไต ช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการตรวจได้ 1 ครั้ง/ปี

การตรวจไขมันในเส้นเลือดชนิด Tatol & HDL Cholesteral ช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุกๆ 5 ปี

การตรวจโรคอื่นๆ

อาทิเช่น เชื้อไวรัสตับอักเสบ HB sAg เข้ารับการตรวจได้ 1 ครั้ง; มะเร็งปากมดลูก Pap Smear ช่วงอายุ 30-54 ปี ตรวจได้ทุก 3 ปี และ ช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ตามความเหมาะสม;  มะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี VIA ช่วงอายุ 30-54 ปีขึ้นไป ตรวจได้ทุก 5 ปี; ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้ง/ปีและ การเอกซเรย์ปอด Chest X–ray ช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจได้1 ครั้ง/ปี

และสิทธิ์การรักษาทางทันตกรรมที่เบิกได้จำนวน 900 บาทต่อปี  ผู้ประกันตนจึงสามารถทำฟันฟรี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายตามกรอบงบประมาณนี้ ในโรงพยาบาลเอกชน 535 แห่ง และโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศค่ะ

สิทธิประกันสังคม ตรวจโควิด-19 มั้ย?

คำตอบคือ ผู้ประกันตนที่มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก หรือมีอาการที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์ของตนได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (หากเจ็บป่วยฉุกเฉินจนไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้ก็สามารถรับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน) พร้อมรับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้างนำส่งรายเดือนไม่เกิน 365 วันต่อ/ปี

แต่ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนไม่ได้มีความเสี่ยง อาการป่วย หรือ ข้อสงสัยในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้

อย่าลืมใช้สิทธิ์! ตรวจสุขภาพประกันสังคม สิทธิพิเศษดีๆ ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้

อย่าลืมใช้สิทธิ์! ตรวจสุขภาพประกันสังคม สิทธิพิเศษดีๆ ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้

การเตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิ ‘ตรวจสุขภาพประกันสังคม’ เราก็ไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรให้ยุ่งยากเพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น ก็เข้ารับการเช็คสุขภาพประจำปีได้แล้ว!  รวมไปถึงการเตรียมร่างกายให้พร้อม อาทิ อดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงสำหรับการเจาะเลือด หรือ การงดอาหาร 12 ชั่วโมงเพื่อตรวจหาไขมันในเลือดตามคำแนะนำของแพทย์

โดยผู้ประกันตนจะสามารถตรวจสอบสถานพยาบาลที่ที่ตนเองสามารถเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ ในเว็บไซต์หลักของประกันสังคม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สนง.ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

เพราะคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ใครที่เข่าข่ายและยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ ก็ขอให้รีบหาวันว่างลองไปตรวจสุขภาพประจำปีกันดูอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อจะรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับร่างกายของเราและวางแผนการรักษาป้องกันได้เป็นอย่างดี. ส่วนใครที่สนใจวางแผนด้านการเงินให้ดีขึ้นๆในปีนี้  MoneyDuck ก็มีทีมที่ปรึกษาซึ่งพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณ ติดต่อมาได้เสมอเลยค่ะ!