จากการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 ในบ้านเรา ทำให้ชีวิตของใครหลายคนอาจจะต้องหยุดชะงักกันอีกครั้ง บางคนต้องกลับไป Work From home หรือ สูญเสียรายได้ไปอีกเป็นจำนวนมาก

ซึ่งหลังจากมีการประชุม ครม. เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือ รัฐก็ได้มีมติแล้วเพื่อให้สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กำกับกระทรวงการคลัง ขยายเวลาการพักชำระหนี้ , ช่วยลดดอกเบี้ย รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับประชาชน และ ผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากระบาดรอบใหม่ครั้งนี้

เราจึงขอหยิบยกในเรื่องมาตรการพักชำระหนี้จากหลายๆ ธนาคาร มาฝากกันค่ะ เช็คสักหน่อยว่าคุณเป็นลูกหนี้ของสถาบันไหน จะได้ยื่นชำระหนี้ที่คงค้างอยู่ในแบบที่พอหายใจหายคอกันได้ไปอีกสักพักไง!

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้น ลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน ในระยะเวลา 3-6 เดือน ตามความหนักเบาในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงใน 28 จังหวัด ซึ่งจะต้องทำการลงทะเบียนในเว็บไซต์ของธนาคาร

และขยายเวลาในสินเชื่อ 5 โครงการ สำหรับประชาชนทั่วไป และ ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่เงื่อนไขกำหนด โดยสามารถสมัครขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน

ธนากรุงศรีอยุธยา

ธนากรุงศรีอยุธยา

สำหรับลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องลงทะเบียนจะปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำในบัตรเครดิต จาก 10% เหลือ 5% ; สินเชื่อส่วนบุคคล จาก 5% เหลือ 3% ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2564

ลูกค้าที่มีบัญชีปกติ ในบัตรเครดิตจะให้ดอกเบี้ยพิเศษ 12%  และ ขยายการผ่อนสูงสุด 99 เดือน ; สินเชื่อส่วนบุคคล ให้ดอกเบี้ยพิเศษ 22% ลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ 3% หรือ ขยายการผ่อนสูงสุด 99 เดือน โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น UCHOOSE ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 64

ลูกค้าที่มียอดค้างชำระ ในบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล จะปรับลดเป็นดอกเบี้ยพิเศษ และ ขยายการผ่อนสูงสุด 99 เดือน โดยจะต้องทำการลงทะเบียนอีกเช่นกัน  (เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ เฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์)

ส่วนลูกค้าสินเชื่อบุคคลอื่น สินเชื่อบ้าน และ สินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้ จะมีการพักชำระค่างวดได้ สูงสุด 3 เดือน , ปรับลดจำนวนเงินผ่อนสูงสุด 30% ของค่างวดเดิม หรือ เปลี่ยนวงเงินหมุนเวียนเป็นผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 48 เดือน ; สินเชื่อธุรกิจรายย่อย พักชำระเงินต้น ได้สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน , พักชำระค่างวด ได้สูงสุด 6 เดือน และ ปรับลดจำนวนเงินผ่อน สูงสุด 50% ไม่เกิน 12 เดือน (โดยพิจารณาเป็นรายกรณี) ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 30 มิ.ย.64 ค่ะ

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนในบัตรเครดิต จาก 18% เหลือ 16% ; สินเชื่อเงินด่วน จาก 28% เหลือ 25% ; สินเชื่อรถ จาก 28% เหลือ 24%

ส่วนสินเชื่อบ้าน สามารถเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.1 % , ลดค่างวดจำนวน 50 %  หรือ พักชำระหนี้ สูงสุดเป็นเวลา 3 เดือน ; สินเชื่อเงินด่วน สามารถเลือกพักชำระเงินต้นได้ 6 รอบบัญชี หรือ ลดค่างวด 30 % ใน6 รอบบัญชี ; บัตรเครดิตและบัตรเงินด่วน สามารถเลือกพักชำระเงินต้น 6 รอบบัญชี หรือ เปลี่ยนยอดค้างเป็นยอดผ่อนชำระ 48 งวด(ดอกเบี้ยเหลือ 12% และ 22% ต่อปี) และ สินเชื่อรถ จะลดค่างวด30% ในประเภทจำนำทะเบียนรถ

ส่วนประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ ทั้งรถใหม่/รถเก่า สามารถเลือก พักชำระเงินต้น หรือ ขยายเวลาผ่อนได้สูงสุด 3 เดือน หรือ ลดค่างวด 50% เป็นเวลา 6 เดือน  โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง Call center ของธนาคารตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 อีกเช่นกัน

ธนาคารยูโอบี

ธนาคารยูโอบี

จะมีการปรับลดอัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำให้สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี , บัญชียูโอบีแคชพลัส และ สินเชื่อบุคคลไอแคชให้แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องทำการลงทะเบียน คือ จากเดิม 10% เป็นปี 63-64 เหลือ 5% , ปี 65 เหลือ 8% และ ปี 66 เหลือ 10% ตามเดิม ; บัตรกดเงินสด จะปรับลดการผ่อนชำระขั้นต่ำ จากเดิม 5% เป็น ปี 63-65 เหลือ 2.5% และ ปี 66 เหลือ 5% ตามเดิม

ส่วนที่มีการลงทะเบียน คือ การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี , เลือกเปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน สูงสุด 48 รอบบัญชี ที่ต้องกรอกแบบฟอร์มของธนาคารเพื่อลงทะเบียนมาตรการพักหนี้ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 64

นอกจากนี้ ยังมีการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้รายย่อย โดยโปรแกรมรวมหนี้ (Debt Consolidation) สำหรับสินเชื่อบ้าน , บัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคลทุกประเภท โดยจะสมัครเข้าร่วมได้ในเว็บไซต์ของ UOB ไปจนถึง 31 ธ.ค. 2564 นี้เลย

และปิดท้ายด้วย สินเชื่อลูกค้าธุรกิจ SME หรือ สินเชื่อ Soft Loan ที่ให้ดอกเบี้ย 2% นาน 2 ปี และไม่มีดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยจะกู้ได้ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้างชำระทั้งหมด ซึ่งจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อซอฟท์โลนนี้ได้ภายในวันที่ 18 เมษายน 2564 ค่ะ

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ

ผู้ถือบัตรเครดิตทุกประเภท และทุกรายได้ สามารถรับสิทธิ์ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน จากเดิม 10% เหลือ 5% ไปจนถึง 31 ธ.ค. 64  , ลดดอกเบี้ยจาก 18% ให้เหลือ 16% หรือ ขอขยายวงเงินได้สำหรับลูกค้าประวัติชำระดีที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท เดิมจาก 1.5 เท่า ได้เป็น 2 เท่า ถึง 31 ธ.ค. 64 นี้

ที่ต้องมีการลงทะเบียน คือ  สินเชื่อบุคคล สามารถขอลดค่างวดลงได้อย่างน้อย 30% โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22 % ต่อปี  หรือ เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา (term loan) 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

ส่วน สินเชื่อที่อยูู่อาศัย และ สินเชื่อเอนกประสงค์ จะสามารถเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้เป็น ระยะเวลา 3 เดือน หรือ การเลือกจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ซึ่งจะพิจารณาให้ตามความเหมาะสมในแต่ละราย และ การลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้ ซึ่งต้องต้องทำการลงทะเบียนทางเว็บไซต์หรือติดต่อที่สาขาธนาคาร ภายใน 30 มิ.ย. 64

ต่อด้วย การขอปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้ (Debt Consolidation) ที่สามารถเข้าร่วมมาตรการได้จนถึง 31 ธ.ค. 64 และการขอสินเชื่อธุรกิจ SME หรือ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ซึ่งเป็นเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง และช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้ง โดยสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์หลักของธนาคารค่ะ

ต้องเช็ค! โควิดระบาดระลอกใหม่ มีการช่วยเหลือจากธนาคารแล้ว

ต้องเช็ค! โควิดระบาดระลอกใหม่ มีการช่วยเหลือจากธนาคารแล้ว

ด้วยโครงการช่วยเหลือหลายอย่างจากรัฐ เช่น คนละครึ่งรอบเก็บตก ,โครงการ ‘เราชนะ’ หรือ ในช่วงเวลานี้กับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารจากสถานการณ์โควิดระบาดละลอกใหม่ที่ได้ขยายเวลาออกไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564 หรือ ยาวไปจนถึงสิ้นปีในบางแห่ง

แต่ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หรือ การพิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลือของธนาคารก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าในแต่ละราย ท่านที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมแนะนำให้ไปติดต่อสอบถามโดยตรงจากธนาคารก่อนนะคะ หรือ ถ้าใครสนใจเปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลตัวอื่นๆ ก็ลองแวะเข้ามาอ่านกันได้ ยังไง MoneyDuck ก็ขอเอาใจช่วยให้ทุกท่านก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้เสมอค่ะ!