ในแต่ละปีเราจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ หรือค่าต่อทะเบียนภาษีซึ่งเป็นภาษีที่ต้องชำระรายปีให้กับกรมขนส่งทางบกซึ่ง MoneyDuck จะพาคุณไปเตรียมความพร้อมผ่านวิธีคำนวณค่าภาษีรถยนต์ปี 2566 ก่อนชำระเบี้ย

ค่าภาษีรถยนต์ คืออะไร

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1663299768-auto-business-car-sale-consumerism-people-concept.jpg

ค่าภาษีรถยนต์ คือ ป้ายกระดาษสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่ผู้มีรถยนต์ทุกคนต้องจ่ายภาษีรถยนต์ตามที่กฎหมายบังคับเมื่อถึงกำหนดซึ่งจ่ายเบี้ยให้กับกรมขนส่งทางบกในทุกปีซึ่งนำภาษีเหล่านี้ไปพัฒนาปรับปรุงถนนและการคมนาคมให้ดีขึ้น

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับค่าภาษีรถยนต์ มีอะไรบ้าง

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1663299757-modern-businessman-trying-his-new-car-automobile-salon.jpg

สำหรับสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์ซึ่งควรศึกษาข้อมูลและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อนำไปคำนวณค่าใช้จ่าย ดังนี้

 1. สามารถต่อภาษีล่วงหน้าก่อนหมดอายุได้ 90 วันซึ่งจะช่วยให้คุณมีเวลาเพียงพอในการคำนวณค่าใช้จ่ายภาษีรถยนต์ทำให้สามารถวางแผนทางการเงินได้ดีขึ้นและไม่ต้องเสียค่าปรับการจ่ายภาษีล่าช้าอย่างแน่นอน
 2. ต่อภาษีล่าช้ากว่ากำหนด 1 - 3 ปี ค่าปรับจะแพงขึ้นขึ้นตามระยะเวลาที่ขาดโดยนับตั้งแต่วันที่ขาด 1 วันขี้นไปให้ถือว่าเป็นขาดชำระภาษีรถยนต์ โดยในช่วงระยะเวลา 1 - 3 ปี จะต้องชำระค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน
 3. ต่อภาษีล่าช้ากว่ากำหนดเกิน 3 ปี ป้ายทะเบียนรถยนต์นั้น ๆ จะถูกยกเลิกทันทีซึ่งหากต้องการจ่ายภาษีรถยนต์ใหม่ต้องนำป้ายทะเบียนเดิมไปคืนที่กรมขนส่งทางบกพร้อมกับชำระค่าปรับจึงจะสามารถทำป้ายใหม่ได้
 4. การตรวจสภาพรถยนต์
  • สำหรับรถยนต์ที่มีอายุไม่ถึง 7 ปี การต่อภาษีรถยนต์ทุกครั้งไม่จำเป็นต้องตรวจสภาพรถก่อนต่อ
  • หากรถยนต์มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป จะต้องทำการตรวจสภาพรถให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงจะสามารถต่อภาษีรถยนต์ได้

สิ่งสำคัญที่ห้ามลืมเด็ดขาด คือ ต้องต่อ ****พ.ร.บ. รถยนต์ หรือที่เรียกว่าประกันภาคบังคับก่อนถึงจะทำการต่อภาษีรถยนต์ได้

เอกสารที่ต้องเตรียมในการจ่ายค่าภาษีรถยนต์

สำหรับเอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้พร้อมก่อนนำไปยื่นเพื่อทำการจ่ายค่าภาษีรถยนต์ประกอบด้วย

 1. คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง หรือสำเนาก็ได้
 2. หลักฐานที่ระบุไว้ว่าได้มีการทำประกันภัยตามที่กฎหมายบังคับ หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า พ.ร.บ. รถยนต์
 3. ใบรับรองการตรวจสอบสภาพรถยนต์ หากรถยนต์มีอายุเกินกว่า 5 ปีขึ้นไป รวมไปถึงในกรณีที่รถมีการดัดแปลงสภาพ

วิธีการคำนวณค่าภาษีรถยนต์

ทิ้งท้ายกันด้วยวิธีการคำนวณค่าภาษีรถยนต์ซึ่งแบ่งตามประเภทโดยสารซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทรถ รุ่น ขนาดเครื่องยนต์ (ซีซี) น้ำหนักรถ หรืออายุรถ โดยจะนำมาเป็นตัวกำหนดว่าจะต้องเตรียมเงินในการเสียภาษีประจำปีเท่าไร

 1. รถยนต์ทั่วไป (ป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวอักษรดำ)

  เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถกระบะ 4 ประตู รถเก๋ง ฯลฯ โดยจะมีวิธีคำนวณภาษีรถขึ้นอยู่กับขนาดเครื่อง (cc)

  Ex. รถยนต์ยี่ห้อ Toyota Camry มีความจุกระบอกสูบ 1,998 cc จะมีการเรียกเก็บภาษี ดังนี้

  • 600 cc แรก = 300 บาท (600 x 0.5 บาท)
  • 601 - 1,800 cc ต่อมา (1800 - 600 = 1,200 cc) = 1,800 บาท (1,200 x 1.50)
  • 1801 - 1998 cc ต่อมา (1998 - 1800 = 198 cc) = 792 บาท (198 x 4)

  รวมทั้งหมด 300 + 1,800 + 792 = 3,192 บาท/ปี

  ทั้งนี้ หากใช้งานรถยนต์ 5 ปีขึ้นไป จะมีการเสียภาษีรถยนต์ลดลงตามสัดส่วนดังนี้

  • ปีที่ 6 ได้ส่วนลด 10% เป็นเงิน 2,872.80 บาท
  • ปีที่ 7 ได้ส่วนลด 20% เป็นเงิน 2,553.60 บาท
  • ปีที่ 8 ได้ส่วนลด 30% เป็นเงิน 2,234.40 บาท
  • ปีที่ 9 ได้ส่วนลด 40% เป็นเงิน 1,915.20 บาท
  • ปีที่ 10 และต่อไปจนยกเลิกการใช้ ได้ส่วนลด 50% เป็นเงิน 1,596 บาท
 2. รถยนต์ 7 ที่นั่งขึ้นไป (ป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวอักษรสีน้ำเงิน)

  โดยวิธีการคำนวณค่าภาษีของรถยนต์ 7 ที่นั่งขึ้นไปจะคิดตามน้ำหนักรถ ดังนี้

  น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) / อัตราค่าภาษีรถยนต์

  0-500 / 150 บาท
  500 - 750 / 300 บาท 75 – 1,000 / 450 บาท 1,001 - 1,250 / 800 บาท 1,251 - 1,500 / 1,000 บาท 1,501 - 1,750 / 1,300 บาท 1,751 - 2,000 / 1,600 บาท 2,001 - 2,500 / 1,900 บาท 2,501 - 3,000 / 2,200 บาท 3,001 - 3,500 / 2,400 บาท 3,501 - 4,000 / 2,600 บาท 4,001 - 4,500 / 2,800 บาท 4,501 - 5,000 / 3,000 บาท 5,001 - 6,000 / 3,200 บาท 6,001 - 7,000 / 3,400 บาท 7,000 ขึ้นไป / 3,600 บาท

  Ex.1 การคำนวณค่าภาษีของรถยนต์ 7 ที่นั่งขึ้นไปของรถตู้โดยสารที่มีน้ำหนัก 2,000 กิโลกรัม

  • น้ำหนักรถ 2,000 กิโลกรัม เท่ากับ 1,600 บาท

  Ex.2 การคำนวณค่าภาษีของรถยนต์ 7 ที่นั่งขึ้นไปของรถตู้โดยสารที่มีน้ำหนัก 2,300 กิโลกรัม

  • น้ำหนักรถ 2,200 กิโลกรัม เท่ากับ 1,900 บาท
 3. รถยนต์ไฟฟ้า

  เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีเครื่องยนต์ในการคิดอัตราค่าต่อทะเบียนประจำปีเหมือนรถยนต์ทั่วไปจึงให้มีวิธีคำนวนภาษีรถยนต์ในรูปแบบตามน้ำหนักรถยนต์เช่นเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คนแทน

อ้างอิงข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก อัตราค่าธรรมเนียมและบัญชีอัตราภาษี

ในแต่ละปีก่อนชำระค่าภาษีรถยนต์สิ่งที่ยังต้องเน้นย้ำคือ ให้ทำการต่อพรบ. รถยนต์ก่อนทุกครั้งเพื่อนำไปต่อภาษีรถยนต์ที่สามารถคำนวณได้ตามประเภทรถที่ระบุไว้ด้านบนโดยสามารถทำได้ล่วงหน้า 90 วันเพื่อป้องกันภาษีหมดอายุจนขาดต่อทำให้ต้องเสียค่าปรับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นซึ่งหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ สามารถปรึกษา MoneyDuck เพื่อเป็นตัวช่วยในการวางแผนทางการเงินของคุณให้ราบรื่น ไม่มีสะดุด