คงปฎิเสธไม่ได้ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าของชีวิตได้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือประสบอุบัติเหตุย่อมไม่ทางรู้ก่อนได้ถึงแม้จะระมัดระวังตัวดีแค่ไหนก็ตามทำให้หลายคนเริ่มมองหาหนทางที่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย หรือหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็จะไม่เดือดร้อนคนข้างหลังซึ่งการทำประกันถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ วันนี้ MoneyDuck จะพาคุณผู้อ่านไปทำความเข้าใจว่าหากคุณอยากทำประกันชีวิตทุน 1 ล้านจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างและเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับคุณ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำประกัน ที่นี่

4 รูปแบบประกันชีวิต

4 รูปแบบประกันชีวิต

โดยก่อนจะไปถึงขั้นตอนการเลือกก็ขอปูพื้นฐานสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกันชีวิตกันเสียก่อนว่าคืออะไร แล้วมีกี่แบบ

ประกันชีวิต หากพูดถึงในนัยของกฎหมายจะหมายถึงสัญญาต่างตอบแทนที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า "ผู้เอาประกัน" ที่มีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า "บริษัทประกันชีวิต" และเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต หรืออยู่จนครบตามสัญญาของกรมธรรม์ทางฝ่ายของ "บริษัทประกันชีวิต" จะมีหน้าที่จ่ายผลตอบแทนที่เรียกว่า "ทุนประกันชีวิต" ให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นั่นเอง

หากกล่าวโดยรวม ประกันชีวิต หรือ Life Insurance คือ การชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียอันเนื่องมาจากการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร หรือชราภาพ รวมถึงกรณีอื่น ๆ ตามที่ระบุเงื่อนไขในสัญญา

โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งในโดยพื้นฐานจะแบ่งประกันชีวิตออกเป็น 4 แบบ ดังนี้

1. แบบชั่วระยะเวลา

แบบชั่วคราวระยะเวลาจะเป็นประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ยต่ำ แต่ให้ความคุ้มครองสูง โดยมีเงื่อนไขจากบริษัทประกันว่าผู้ทำประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีชีวิตอยู่เลยจากระยะเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับเงินคืน

2. แบบตลอดชีพ

แบบตลอดชีพจะเน้นความคุ้มครองเป็นหลัก แต่ค่าเบี้ยไม่สูง โดยบริษัทประกันจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิต หรือจ่ายเงินให้ผู้ทำประกันเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญา

3. แบบสะสมทรัพย์

แบบสะสมทรัพย์ถือเป็นประกันชีวิตที่เน้นการได้รับเงินคืนมากกว่าความคุ้มครองที่ได้รับ อีกทั้งยังได้ค่าเบี้ยค่อนข้างสูง

4. แบบบำนาญ

ส่วนสุดท้ายแบบบำนาญจะเป็นประกันชีวิตที่เริ่มจ่ายเงินให้ผู้ทำประกัน เมื่อผู้ทำประกันมีอายุถึงเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนระยะเวลาจะจ่ายเงินนานแค่ไหนนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนงวด หรืออายุของผู้ทำประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

สรุปข้อดี - ข้อเสียของประกันชีวิตแต่ละแบบ ดังนี้

สรุปข้อดี - ข้อเสียของประกันชีวิตแต่ละแบบ ดังนี้

การทำประกันชีวิตมีทั้งข้อที่ควรรู้และข้อดีที่น่าสนใจ ซึ่งประกันทั้งแบบชั่วระยะเวลา ตลอดชีพ และสะสมทรัพย์ต่างก็มีความแตกต่างกัน เราจะพามาดูกันว่าแล้วประกันแต่ละแบบต่างกันอย่างไร ให้ไปเป็นไปเดียก่นเลือกซื้อประกันกัน

แบบชั่วระยะเวลา

 • ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ต้องการ
 • เบี้ยประกันถูก
 • เบี้ยจ่ายทิ้งไม่มีมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์

แบบตลอดชีพ

 • ให้ความคุ้มครองตลอดชีวิต
 • ทุนประกันคงที่
 • จ่ายค่าเบี้ยแพงกว่าแบบชั่วระยะเวลา

แบบสะสมทรัพย์

 • ให้ผลตอบแทนที่แน่นอน
 • ช่วยสร้างวินัยการออม
 • สภาพคล่องน้อยกว่าการฝากเงิน
 • ความคุ้มครองไม่สูงเท่าประกันชนิดอื่น ๆ

แบบบำนาญ

 • ให้ผลตอบแทนที่แน่นอน
 • ช่วยเก็บเงินสำหรับเกษียณ
 • เบี้ยประกันจะขึ้นตามจำนวนอายุ
 • ความคุ้มครองขึ้นตามวงเงินที่จ่าย

เหมาะสมด้วย 2 ข้อง่าย ๆ ได้แก่

 1. เริ่มจากการกำหนดทุนประกันชีวิต

  ทุนประกันถือเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนทำประกันรวมถึงการชำระเบี้ยซึ่งเคล็ดลับในการกำหนดที่อยากแนะนำคือ ควรมีทุนประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 3 เท่าของรายได้ต่อปี บวกด้วยภาระหนี้สินคงค้างต่าง ๆ

  ยกตัวอย่าง หากคุณมีรายได้เดือนละ 20,000 บาท 1 ปีจะเท่ากับ 240,000 บาทคูณ 3 เท่าของรายได้จะอยู่ที่ 720,000 บาท รวมกับหนี้คงค้างอีก 500,000 บาท ดังนั้น ทุนประกันชีวิตของคุณไม่ควรน้อยกว่า 1,200,000 บาท

 2. เลือกแบบประกันด้วยเบี้ยที่เราจ่ายไหว

  เคล็ดลับในการเลือกเบี้ยประกัน คือ ไม่ควรเกิน 10 -15% ของรายได้ทั้งหมดเพื่อจะช่วยให้บริหารจัดการทางการเงินได้มีสภาพคล่องไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณจนเกินไป ตามตัวอย่าง 15% ของ 20,000 คือ 3,000 บาทคูณ 12 เท่ากับ 36,000 บาท

ดังนั้น ลองเอาตัวเลขที่คุณจ่ายไหวบวกกับทุนประกันชีวิตที่ต้องการไปติดต่อสอบถามตัวแทนประกันชีวิตแต่ละเจ้าว่าสามารถวางแผนประกันชีวิตของคุณให้มีทุนประกันชีวิตหนึ่งล้านสองในงบ 36,000 บาทต่อปีได้หรือไม่ มีประกันแบบไหนที่อยากเสนอ หรือสามารถปรับเปลี่ยนแผนอย่างไรให้เหมาะกับคุณได้บ้าง

สิ่งที่อยากเน้นย้ำ คือ ยิ่งอายุน้อยค่าเบี้ยประกันยิ่งถูกกว่าคนอายุเยอะ หากเริ่มทำงานแล้วสามารถแบ่งเก็บเงินได้ แนะนำให้วางแผนการทำประกันชีวิตอาจจะเริ่มต้นที่ประกันชีวิตทุน 1 ล้านแล้วค่อยขยับไปในอนาคตหากมีเงินที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การทำประกันชีวิตยังช่วยลดหย่อนภาษีซึ่งหากยังไม่เข้าใจ หรืออยากเริ่มลงทุนวางแผนทางการเงินให้มีใช้ยามเกษียณลองทักเข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่ MoneyDuck ที่พร้อมให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย