ในโลกของธุรกิจที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันสูง การมีเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนอย่างเพียงพอถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง อย่างไรก็ตาม การระดมทุนสำหรับธุรกิจนั้นมักเป็นเรื่องยากลำบาก เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายขาดหลักทรัพย์ที่เพียงพอสำหรับการค้ำประกัน ด้วยเหตุนี้ "สินเชื่อใช้ธุรกิจค้ำประกัน" จึงกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเจ้าของกิจการ วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับ สินเชื่อ My Business My Cash จาก SCB ว่าน่าสนใจยังไง มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ไปดูกัน

สินเชื่อ My Business My Cash คืออะไร

สินเชื่อ My Business My Cash คืออะไร

สินเชื่อ My Business My Cash เป็นหนึ่งในสินเชื่อใช้ธุรกิจค้ำประกัน คือ การนำธุรกิจที่ดำเนินอยู่มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยธนาคารจะประเมินมูลค่าและศักยภาพของกิจการ เพื่อพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่จะให้แก่ผู้กู้ รูปแบบการให้สินเชื่อลักษณะนี้มีข้อดีหลายประการที่น่าสนใจสำหรับเจ้าของกิจการ ดังนี้

ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์อื่นมาค้ำประกัน

หนึ่งในข้อจำกัดสำคัญของการขอสินเชื่อคือ การขาดหลักทรัพย์ที่จะนำมาวางค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับสินเชื่อใช้ธุรกิจค้ำประกัน ผู้ประกอบการสามารถใช้ธุรกิจที่ดำเนินอยู่เป็นหลักประกันได้ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์อื่นเช่น บ้าน ที่ดิน หรือสินทรัพย์มีค่าอื่นๆ มาค้ำประกันแต่อย่างใด

สามารถนำเงินมาใช้หมุนเวียนในธุรกิจ

เงินที่ได้รับจากสินเชื่อนี้ ผู้ประกอบการสามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ช่วยบริหารสภาพคล่องทางการเงิน ลงทุนขยายกิจการ หรือนำมาใช้ในโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

ผ่อนชำระในระยะยาว

สินเชื่อใช้ธุรกิจค้ำประกันจะมีระยะเวลาผ่อนชำระค่อนข้างยาว โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 5-7 ปี ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และไม่กระทบต่อสภาพคล่องของกิจการมากนัก

พิจารณาจากศักยภาพของธุรกิจ

การขอสินเชื่อประเภทนี้ ธนาคารจะให้น้ำหนักกับศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเป็นสำคัญ ดังนั้น แม้กิจการจะยังไม่มีผลประกอบการที่โดดเด่นมากนัก แต่ถ้ามีแนวโน้มที่ดี ก็ยังมีโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

วงเงินสูงตามมูลค่าธุรกิจ

เนื่องจากสินเชื่อนี้ใช้ธุรกิจเป็นหลักประกัน จึงมีวงเงินสูงตามศักยภาพและมูลค่าของกิจการ บางสถาบันการเงินอาจให้วงเงินสูงถึง 100% ของมูลค่าธุรกิจ ซึ่งเป็นวงเงินที่สูงมากเมื่อเทียบกับสินเชื่อแบบทั่วไป

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อธุรกิจ SME แลกเงิน คืออะไร ที่นี่

สิทธิประโยชน์สินเชื่อ My Business My Cash

สิทธิประโยชน์สินเชื่อ My Business My Cash

 • สำหรับผู้ก่อตั้งกิจการใหม่ สามารถขอสินเชื่อเพื่อขยายการดำเนินงานได้
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 20 ล้านบาท
 • ระยะเวลาในการชำระหนี้ยาวนานสูงสุด 30 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR+1.4% และไม่เกิน MRR+3.25% ต่อปี
 • ผู้สมัครสามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกัน

ทั้งนี้ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การอนุมัติพิจารณาจากเกณฑ์ของธนาคาร อัตรา MRR เป็นไปตามประกาศของธนาคาร สำหรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ คลิกที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อเจ้าของกิจการ

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อเจ้าของกิจการ

 • บุคคลธรรมดาเชื้อสายไทย อายุ 20-65 ปี ประกอบธุรกิจ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ธุรกิจมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางธุรกิจ
 • มีอสังหาริมทรัพย์เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นหลักประกัน
 • หลักประกันต้องปลอดภาระผูกพัน

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับการขอสินเชื่อใช้ธุรกิจค้ำประกัน เอกสารเหล่านี้จะช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินสถานะ ศักยภาพ และความสามารถในการชำระหนี้ของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ผู้ประกอบการควรจัดเตรียมให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อความราบรื่นในการขอสินเชื่อ ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมคู่สมรส (หากมี)
 • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบสำคัญสมรส/หย่า (หากมี)
 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ใบอนุญาตประกอบกิจการ
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น พร้อมคู่สมรส(หากมี)
 • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบสำคัญสมรส/หย่าของผู้ถือหุ้น (หากมี)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • หนังสือบริคณห์สนธิ รายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • งบการเงินประจำปีล่าสุดพร้อมหมายเหตุประกอบ
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารการเสียภาษี เช่น ภพ.30, ภงด. 90/91, ภพ.20/50 ทวิ
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 5 วิธีขอกู้เงิน ทำยังไงให้ผ่านฉลุย ที่นี่

นอกจากข้อดีข้างต้นแล้ว สถาบันการเงินบางแห่งยังมีบริการที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนให้คำแนะนำ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างเหมาะสม และมีการวางแผนทางการเงินเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

สินเชื่อใช้ธุรกิจค้ำประกันจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการระดมเงินทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดด้านหลักประกัน เปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและยงยืน อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อประเภทนี้ ผู้ประกอบการควรศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของธุรกิจอย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภาระหนี้สินที่หนักเกินไป

โดยสรุปแล้ว สินเชื่อ My Business My Cash นับเป็นทางเลือกทางการเงินที่น่าสนใจสำหรับเจ้าของกิจการที่ประสบปัญหาด้านเงินทุน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์อื่นมาค้ำประกัน มีโอกาสได้รับวงเงินสูงตามมูลค่าของธุรกิจ ผ่อนชำระระยะยาว และสามารถนำเงินไปใช้หมุนเวียนหรือลงทุนขยายกิจการได้ ด้วยข้อดีเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสในการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ธุรกิจของตนเอง

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถใช้ประโยชน์จากสินเชื่อ My Business My Cash ในการวางแผนทางการเงินระยะยาว เพื่อขยายฐานลูกค้า ลงทุนในโครงการใหม่ๆ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ซึ่งจะส่งเสริมให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว ด้วยการบริหารจัดการทางการเงินอย่างรอบคอบและการวางแผนที่ดี สินเชื่อใช้ธุรกิจค้ำประกันจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน สอบถามทีมผู้เชี่ยวชาญที่มาพร้อมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ MoneyDuck