ในโลกปัจจุบัน "เงิน" ถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ในการดำรงชีวิต เช่นเดียวกับธุรกิจ SME ที่ต้องพึ่งพา "สภาพคล่อง" เป็นหลัก โดยทั่วไป SME มักได้รับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนตามมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันที่มอบให้สถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนเงินทุน จนอาจเกิดภาวะขาดสภาพคล่องชั่วคราว ยังมีทางเลือกอื่นที่ช่วยประคองธุรกิจด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผลหรือไม่ แม้ว่าปัจจุบันมูลค่าสินเชื่อแฟ็กเตอริงต่อปีจะอยู่ในระดับเพียงแสนล้านบาท ซึ่งอาจสะท้อนถึงความไม่คุ้นเคยกับบริการนี้ และมองว่ามีขั้นตอนซับซ้อน แต่ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่มีทีท่าฟื้นตัว อาจส่งผลให้สภาพคล่องของธุรกิจอ่อนแอลง ผู้ประกอบการ SME จึงควรพิจารณาช่องทางที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อด้วยดอกเบี้ยที่เหมาะสม วันนี้เรามีบริการสินเชื่อ Factoring กสิกรไทย จะมีรายละเอียดยังไง ไปดูกัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อธุรกิจ SME แลกเงิน คืออะไร ที่นี่

สินเชื่อ Factoring กสิกรไทย คืออะไร

สินเชื่อ Factoring กสิกรไทย คืออะไร

สำหรับ SME ที่ขายสินค้าโดยให้เครดิตแก่ลูกค้า หรือเรียกเก็บเงินหลังจากส่งมอบสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น 3 หรือ 6 เดือน สามารถแปลงใบแจ้งหนี้เป็นเงินสดผ่านบริการแฟ็กเตอริง ช่วยให้ผู้ขายได้รับเงินเร็วขึ้นและมีเงินทุนหมุนเวียนโดยไม่ต้องนำหลักทรัพย์มาขอสินเชื่อกับธนาคาร โดยมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 7-8% ต่อปี (อิงกับอัตรา MRR บวก 1-2% สำหรับบริษัทแฟ็กเตอริงอาจคิดดอกเบี้ยสูงกว่านี้) "แฟ็กเตอริงมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด" นอกจากเป็นเครื่องมือจัดการสภาพคล่อง ยังช่วยผู้ขายลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้า หรือช่วยบริหารลูกหนี้การค้าเพื่อลดความเสี่ยงและปรับปรุงคุณภาพงบการเงิน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ขาย:

เสริมสภาพคล่องด้วย Factoring With Resource

ตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานด้านสภาพคล่องของ SME โดยนำใบแจ้งหนี้ไปขายลดให้ธนาคารหรือบริษัทแฟ็กเตอริง ผู้ขายจะได้รับเงิน 80-90% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ และได้รับส่วนที่เหลือเมื่อลูกหนี้ชำระเงินครบถ้วน แต่หากลูกหนี้ไม่ชำระ ผู้ขายต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามที่ตกลง

คำแนะนำ: การขายลดแบบนี้มีโอกาสได้รับการอนุมัติสูงและเร็วขึ้น เนื่องจากผู้ขายร่วมรับความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้ โดยการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับประวัติการดำเนินธุรกิจที่ดีของผู้ขายเป็นหลัก

บริหารลูกหนี้ด้วย Factoring Without Resource

เป็นการขายขาดใบแจ้งหนี้ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบัญชีลูกหนี้ ลดความเสี่ยงจากฝั่งผู้ซื้อ และปรับปรุงงบการเงิน อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 0.25-0.5% จากการทำประกันความเสี่ยงสินเชื่อการค้า

คำแนะนำ: การขายลดแบบนี้จะประเมินความเสี่ยงที่ "ผู้ซื้อหรือลูกหนี้" ทำให้มีขั้นตอนเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องตรวจสอบการมีตัวตนและประวัติการค้าของลูกหนี้

ปิดความเสี่ยงการไม่ได้รับชำระเงินด้วย Factoring Unfunded

เป็นบริการค้ำประกันการชำระเงินของลูกค้า เหมาะสำหรับผู้ขายที่มีสภาพคล่องเพียงพอ แต่ต้องการเพิ่มยอดขายโดยให้เครดิตมากขึ้น ขณะเดียวกันก็กังวลว่าอาจเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ การค้ำประกันจากแฟ็กเตอริงจะช่วยสร้างความมั่นใจในการขยายยอดขาย โดยลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้

ความน่าสนใจของสินเชื่อ Factoring กสิกรไทย

ความน่าสนใจของสินเชื่อ Factoring กสิกรไทย

สามารถนำใบแจ้งหนี้มาบริหารสภาพคล่องได้โดยมีข้อจำกัดน้อย ได้แก่

 • ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน:เพียงมีใบแจ้งหนี้ก็สามารถใช้บริการได้
 • เป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับธนาคาร: สร้างประวัติทางการเงินที่ดีเพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อจากธนาคารมาก่อน อาจมีโอกาสได้รับการพิจารณาวงเงินสินเชื่อประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี หากมีประวัติการทำธุรกรรมที่ดีกับธนาคาร

สิทธิประโยชน์ของสินเชื่อ Factoring กสิกรไทย

สิทธิประโยชน์ของสินเชื่อ Factoring กสิกรไทย

บริการแฟ็กเตอริงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว โดยมีจุดเด่นสำคัญดังนี้:

 • รับเงินล่วงหน้าสูงสุดถึง 80% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ ใช้บริการสามารถเปลี่ยนใบแจ้งหนี้เป็นเงินสดได้ในสัดส่วนที่สูง ซึ่งช่วยให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไป โดยไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดชำระเงินจากลูกค้า
 • ได้รับเงินภายในวันเดียวกับที่ใช้บริการ (Same day) ความรวดเร็วในการได้รับเงินเป็นข้อได้เปรียบสำคัญของแฟ็กเตอริง เมื่อเทียบกับการขอสินเชื่อแบบอื่นๆ ที่อาจใช้เวลาในการพิจารณาและอนุมัติหลายวันหรือหลายสัปดาห์

เงื่อนไขผู้สมัครสินเชื่อ Factoring กสิกรไทย

เงื่อนไขผู้สมัครสินเชื่อ Factoring กสิกรไทย

ผู้ขอใช้บริการ (ผู้ขายสินค้า/บริการ)

 • สถานะทางกฎหมาย: เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนและดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สถานะทางภาษี: ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • นโยบายการขาย: ให้ระยะเวลาเครดิตแก่ลูกค้าไม่เกิน 180 วัน
 • ผลประกอบการ: มีกำไรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 • ประวัติทางการเงิน: ไม่มีประวัติปัญหาหนี้สินกับสถาบันการเงินและไม่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้

ลูกหนี้การค้า (ผู้ซื้อสินค้า/บริการ)

 • สถานะทางกฎหมาย: เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สถานะทางภาษี: จดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ความน่าเชื่อถือทางการเงิน: มีฐานะการเงินที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ
 • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ: มีประวัติการทำธุรกรรมทางการค้ากับผู้ขายอย่างต่อเนื่อง
 • ความเป็นอิสระ: ไม่มีความเกี่ยวข้องในเชิงการถือหุ้นหรือการบริหารจัดการกับผู้ขาย

การชำระเงิน

 • กรณีชำระด้วยเช็ค: สถานที่รับชำระเงินต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการของธนาคาร
 • ยินยอมให้มีการโอนสิทธิการรับชำระหนี้

ข้อควรพิจารณาก่อนสมัครสินเชื่อ Factoring กสิกรไทย

ข้อควรพิจารณาก่อนสมัครสินเชื่อ Factoring กสิกรไทย

 • เงื่อนไขเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละสถาบันการเงิน
 • ผู้สนใจควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโดยตรง
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้รับอนุมัติ ทางสถาบันการเงินอาจพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง K Factoring คืออะไร ที่นี่

สินเชื่อ Factoring กสิกรไทย เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสภาพคล่อง การบริหารความเสี่ยง หรือการสนับสนุนการเติบโตของยอดขาย ผู้ประกอบการ SME ควรพิจารณาทางเลือกนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ หากอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามทีมผู้เชี่ยวชาญที่มาพร้อมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ MoneyDuck