ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นทุกวันนี้ การบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มักประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเนื่องจากต้องรอรับชำระเงินจากลูกค้าเป็นเวลานาน ในขณะที่ยังคงต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สินเชื่อ Factoring จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ แต่หลายคนอาจยังไม่คุ้นเคยกับบริการทางการเงินรูปแบบนี้ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสินเชื่อ Factoring ที่ไหนดี 2567 พร้อมแนะนำบริการจากสถาบันการเงินชั้นนำของไทย เพื่อให้คุณสามารถพิจารณาเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ

สินเชื่อ Factoring คืออะไร

สินเชื่อ Factoring คืออะไร

สินเชื่อ Factoring หรือที่เรียกอีกชื่อว่า "การโอนสิทธิเรียกร้อง" คือบริการทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนลูกหนี้การค้า (บิลค่าสินค้าหรือบริการที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ) ให้กลายเป็นเงินสดได้ทันที โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะครบกำหนดชำระ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อ Factoring คืออะไร ที่นี่

ข้อดีของสินเชื่อ Factoring

1. เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนเร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอจนกว่าลูกค้าจะชำระเงินตามกำหนด 2. ลดภาระในการติดตามหนี้ บริษัทแฟคเตอริ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามและเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ทำให้ผู้ประกอบการสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ 3. ไม่ต้องใช้หลักประกัน สินเชื่อ Factoring ไม่ต้องใช้ทรัพย์สินค้ำประกัน เนื่องจากใช้ลูกหนี้การค้าเป็นหลักประกันในตัว ขยายวงเงินสินเชื่อได้ตามการเติบโตของยอดขาย: วงเงินสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่น 4. ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองกับคู่ค้า ผู้ประกอบการสามารถเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่ยาวนานขึ้นให้กับลูกค้าได้ โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องของตนเอง 5. ลดความเสี่ยงจากหนี้สูญ บริษัทแฟคเตอริ่งมักมีระบบการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลูกค้า ช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้

ชี้เป้า 5 สินเชื่อ Factoring ที่ไหนดี 2567

ชี้เป้า 5 สินเชื่อ Factoring ที่ไหนดี 2567

สินเชื่อ Factoring จากธนาคารกสิกรไทย

จุดเด่น

 • วงเงินสูงสุดถึง 200 ล้านบาท
 • อัตราการรับซื้อลูกหนี้สูงถึง 90% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้
 • บริการครอบคลุมทั้งลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศ
 • มีระบบออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสถานะการทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการเสริมด้านการประเมินความน่าเชื่อถือของลูกค้า

ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของลูกหนี้และปริมาณธุรกรรม โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ MRR+1% ถึง MRR+3% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บริการประมาณ 0.25-1% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้

สินเชื่อ Factoring จากธนาคารทิสโก้

จุดเด่น

 • รับซื้อลูกหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • บริการครอบคลุมทั้งการรับซื้อแบบมีสิทธิไล่เบี้ย (With Recourse) และไม่มีสิทธิไล่เบี้ย (Without Recourse)
 • มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและวางแผนการใช้บริการ
 • บริการเสริมด้านการบริหารลูกหนี้และการติดตามหนี้

ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น วงเงิน ระยะเวลา และความเสี่ยงของลูกหนี้ โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ MLR+1% ถึง MLR+3% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บริการประมาณ 0.5-1.5% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้

สินเชื่อ Factoring จากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

จุดเด่น

 • วงเงินสูงสุดถึง 100 ล้านบาท
 • รับซื้อลูกหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • มีบริการประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้ (Credit Insurance)
 • ระบบออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริการเสริมด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้า

ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น วงเงิน ระยะเวลา และความเสี่ยงของลูกหนี้ โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ MRR+0.5% ถึง MRR+2.5% ต่อปี ค่าธรรมเนียมการใช้บริการประมาณ 0.3-1.2% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้

สินเชื่อ Factoring จากธนาคารออมสิน

จุดเด่น

 • วงเงินสูงสุดถึง 50 ล้านบาท
 • อัตราการรับซื้อลูกหนี้สูงถึง 80% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้
 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 120 วัน
 • บริการครอบคลุมทั้งลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศ
 • มีบริการเสริมด้านการประเมินความน่าเชื่อถือของลูกค้า

ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ MLR+1% ถึง MLR+3% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บริการประมาณ 0.5-1.5% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้

สินเชื่อ Factoring จากธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

จุดเด่น

 • วงเงินสูงสุดถึง 100 ล้านบาท
 • อัตราการรับซื้อลูกหนี้สูงถึง 90% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้
 • บริการครอบคลุมทั้งลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศ
 • มีระบบออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสถานะการทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการเสริมด้านการบริหารความเสี่ยงของลูกหนี้

ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ MRR+1% ถึง MRR+3% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บริการประมาณ 0.25-1% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ที่นี่

สินเชื่อ Factoring เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจที่ต้องการเสริมสภาพคล่องและบริหารลูกหนี้การค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ SMEs ที่อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อรูปแบบอื่น

การเลือกใช้บริการสินเชื่อ Factoring ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน ทั้งในแง่ของต้นทุนทางการเงิน ความยืดหยุ่นของบริการ และความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ ควรเปรียบเทียบข้อเสนอจากสถาบันการเงินหลายแห่งเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม สินเชื่อ Factoring ไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมสำหรับทุกสถานการณ์ ผู้ประกอบการควรวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธุรกิจอย่างละเอียด และอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนตัดสินใจใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าสินเชื่อ Factoring จะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

เหล่านี้คือ 5 สินเชื่อ Factoring ที่ไหนดี 2567 การใช้สินเชื่อ Factoring อย่างชาญฉลาดสามารถเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ สามารถขยายธุรกิจ และแข่งขันได้อย่างมั่นคงในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามทีมผู้เชี่ยวชาญที่มาพร้อมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ MoneyDuck