สินเชื่อ Factoring SCB เป็นบริการทางการเงินที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ โดยผู้ขายสามารถรับเงินค่าสินค้าได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอรอบการจ่ายเงินปกติจากลูกค้า บริการนี้ไม่ถือเป็นการกู้ยืม แต่เป็นการขายลูกหนี้การค้าให้กับธนาคาร ช่วยลดภาระในการติดตามหนี้และบริหารลูกหนี้ด้วยความรวดเร็วและความสะดวก สินเชื่อ Factoring SCB จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจ ผู้ใช้บริการสามารถรับเงินได้ภายใน 1 วันทำการ โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อที่ยุ่งยาก ทำให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใครอยากเข้าใจสินเชื่อนี้ให้มากขึ้น ตามมาอ่านบทความนี้กันเลย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนะนำ 5 สินเชื่อ Factoring ที่ไหนดี 2567 ที่นี่

สินเชื่อ Factoring SCB คืออะไร

สินเชื่อ Factoring SCB คืออะไร

บริการเงินสดทันใจสำหรับผู้ขายสินค้าเป็นโครงการพิเศษที่ช่วยให้ผู้ขายได้รับเงินเร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอรอบการจ่ายเงินตามปกติ โครงการนี้เริ่มจากผู้ซื้อรายใหญ่ที่เข้าร่วมกับธนาคาร จากนั้นผู้ซื้อจะคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าร่วม เมื่อผู้ขายส่งสินค้าให้ผู้ซื้อแล้ว ก็สามารถส่งใบแจ้งหนี้ผ่านระบบ B2P พร้อมแจ้งความต้องการรับเงินสดล่วงหน้า

ในขั้นตอนต่อไป ผู้ขายจะต้องทำสัญญากับธนาคารเพื่อโอนสิทธิการรับเงินตามใบแจ้งหนี้ ขณะที่ผู้ซื้อจะยืนยันการจ่ายเงินให้ธนาคารผ่านระบบเดียวกัน หลังจากนั้นธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขายทันที โดยไม่ถือเป็นการกู้ยืม ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อวงเงินสินเชื่อของผู้ขาย บริการนี้มีประโยชน์ทั้งกับผู้ขายและผู้ซื้อ โดยผู้ขายจะได้รับเงินทุนหมุนเวียนเร็วขึ้น ส่วนผู้ซื้อก็สามารถช่วยเหลือคู่ค้าของตนให้มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น ทำให้ธุรกิจของทั้งสองฝ่ายดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เงื่อนไขบริการสินเชื่อ Factoring SCB

เงื่อนไขบริการสินเชื่อ Factoring SCB

1. ลักษณะบริการ บริการนี้ช่วยให้ผู้ขายสินค้าได้รับเงินเร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอรอบการจ่ายเงินปกติ ซึ่งไม่ถือเป็นการกู้ยืม จึงไม่ส่งผลกระทบต่อวงเงินสินเชื่อของผู้ขาย เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจของผู้ขายโดยตรง 2. ผู้เกี่ยวข้องในบริการ มีผู้เกี่ยวข้องหลัก 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ซื้อรายใหญ่ (Buyer/Sponsor) ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร, ผู้ขายสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ซื้อ และธนาคารซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน 3. ขั้นตอนการใช้บริการ เริ่มจากผู้ซื้อเข้าร่วมโครงการกับธนาคารและคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จากนั้นเมื่อผู้ขายส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้ให้ผู้ซื้อ ก็สามารถแจ้งความต้องการขายลดผ่านระบบ B2P ธนาคารจะตรวจสอบและโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขายทันที 4. เงื่อนไขสำคัญของบริการ ผู้ซื้อต้องส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ผ่านระบบ B2P และมีภาระผูกพันต้องชำระเงินตามใบแจ้งหนี้โดยไม่มีข้อยกเว้น ส่วนผู้ขายต้องโอนสิทธิในลูกหนี้การค้าให้ธนาคาร โดยจำนวนเงินขายลดสูงสุดคือ 100% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ (รวม VAT) หลังหักส่วนลดและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. ข้อกำหนดเพิ่มเติม ผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีกับธนาคารและยินยอมให้ตัดเงินเพื่อชำระหนี้ ธนาคารไม่มีสิทธิเรียกคืนเงินจากผู้ขายในภายหลัง ยกเว้นกรณีที่ผู้ขายทำผิดสัญญา และบริการนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีบัญชีรับเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์บนระบบ B2P เท่านั้น 6. ประโยชน์ของบริการ บริการนี้ช่วยให้ผู้ขายได้รับเงินทุนหมุนเวียนเร็วขึ้น ในขณะที่ผู้ซื้อสามารถสนับสนุนสภาพคล่องของคู่ค้าได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานของตนเอง ส่งผลให้ธุรกิจของทั้งสองฝ่ายดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จุดเด่นของบริการ

จุดเด่นของบริการ

1. รับเงินเร็วทันใจ ผู้ขายไม่ต้องรอครบกำหนดชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ เพียงผู้ซื้อยืนยันใบแจ้งหนี้กับธนาคารผ่านระบบ B2P ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขายภายใน 1 วันทำการ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ธุรกิจอย่างรวดเร็ว 2. สะดวก ไม่ยุ่งยาก ไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ ผู้ขายสามารถรับเงินค่าสินค้าได้ทันทีเพียงแจ้งความประสงค์ไปยังผู้ซื้อ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ทำให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเป็นไปอย่างคล่องตัว 3. ประหยัดต้นทุนทางการเงิน บริการนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินให้กับผู้ขาย ทำให้สามารถนำเงินไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจด้านอื่นๆ ได้มากขึ้น 4. ขั้นตอนการสมัครง่าย ใช้เอกสารในการสมัครน้อย ลดความยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร พร้อมทั้งสามารถใช้งานผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการจัดการธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลา

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

บริการนี้จึงสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้ผู้ขาย และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ผู้ซื้อ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างทั้งสองฝ่ายแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ขาย

ผู้ขายได้รับประโยชน์หลายด้าน เริ่มจากการมีเงินทุนหมุนเวียนเร็วขึ้นหลังการขายสินค้า ช่วยลดจำนวนลูกหนี้การค้าโดยไม่เพิ่มภาระสินเชื่อในงบการเงิน นอกจากนี้ยังสะดวกเพราะเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการขายลดลูกหนี้ โดยไม่ต้องขออนุมัติวงเงินหรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และยังได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน

สำหรับผู้ซื้อ

ผู้ซื้อได้รับประโยชน์ในแง่ของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า โดยสามารถสนับสนุนผู้ขายที่มีความสำคัญ ซึ่งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท ในขณะเดียวกันก็เพิ่มอำนาจต่อรองกับผู้ขาย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานตั้งแต่การจัดซื้อไปจนถึงการชำระเงิน ทำให้การบริหารห่วงโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เอกสารประกอบการสมัครบริการ

เอกสารประกอบการสมัครบริการ

เอกสารทั้งหมดนี้จำเป็นสำหรับการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้สมัคร รวมถึงการกำหนดขอบเขตการใช้บริการ เพื่อให้การสมัครและการใช้บริการเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

สำหรับผู้ขาย

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผู้สมัครต้องกรอกและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรับซื้อหนี้ทางการค้าแบบ Reverse Factoring (MOA) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ระบุเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับธนาคาร - เอกสารประกอบบันทึกข้อตกลง ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและอำนาจในการทำธุรกรรม ประกอบด้วย สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน เพื่อแสดงสถานะปัจจุบันของบริษัท สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อยืนยันตัวบุคคลที่มีอำนาจทำการแทนบริษัท ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจด้วย - สัญญาเกี่ยวกับการส่งข้อมูลออนไลน์ผู้สมัครต้องลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลแบบออนไลน์และการใช้บริการ SCB Supplier Payment ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ซื้อ

- สัญญาหลักผู้สมัครต้องลงนามในสัญญาซื้อขายหนี้ทางการค้าแบบ Reverse Factoring (RPA) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่กำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการระหว่างผู้ขายกับธนาคาร - เอกสารประกอบสัญญาเพื่อยืนยันตัวตนและสิทธิในการทำธุรกรรม ต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หากมีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อ Factoring SCB ที่นี่

บริการสินเชื่อ Factoring SCB สำหรับผู้ขายสินค้าช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยผู้ขายรับเงินได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอรอบการจ่ายปกติ ข้อดีคือรวดเร็ว สะดวก ต้นทุนต่ำ และใช้งานง่ายผ่านระบบออนไลน์ ผู้ขายได้ประโยชน์จากสภาพคล่องที่ดีขึ้น ลดลูกหนี้การค้า และลดต้นทุนทางการเงิน ส่วนผู้ซื้อได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า เพิ่มอำนาจต่อรอง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การสมัครใช้บริการต้องใช้เอกสารประกอบต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขายหนี้ และเอกสารยืนยันตัวตน บริการนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามทีมผู้เชี่ยวชาญที่มาพร้อมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ MoneyDuck