สินเชื่อที่ดินเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีที่ดินเป็นของตนเอง แต่ต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อโฉนดที่ดิน ประเภทของโฉนดที่สามารถนำมาใช้ได้ และข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อสินเชื่อโฉนดที่ดิน

สินเชื่อโฉนดที่ดิน คืออะไร

สินเชื่อโฉนดที่ดิน คืออะไร

สินเชื่อที่ดิน เป็นบริการทางการเงินที่ช่วยให้เจ้าของที่ดินสามารถใช้ประโยชน์จากมูลค่าที่ดินของตนเองโดยไม่ต้องขายที่ดินออกไป โดยหลักการแล้ว ผู้กู้จะนำโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ไปจำนองไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพื่อแลกกับเงินกู้จำนวนหนึ่ง โดยทั่วไปวงเงินกู้จะอยู่ที่ประมาณ 50-70% ของมูลค่าที่ดินที่ประเมินโดยสถาบันการเงิน

ข้อดีของสินเชื่อโฉนดที่ดิน

ข้อดีของสินเชื่อโฉนดที่ดิน

- วงเงินกู้สูง: เนื่องจากมีที่ดินเป็นหลักประกัน ทำให้สถาบันการเงินสามารถปล่อยกู้ในวงเงินที่สูงกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไปที่ไม่มีหลักประกัน - อัตราดอกเบี้ยต่ำ: ด้วยความเสี่ยงที่ต่ำกว่าสำหรับสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่ดินจึงมักต่ำกว่าสินเชื่อไม่มีหลักประกันประเภทอื่นๆ - ระยะเวลาผ่อนชำระนาน: สินเชื่อที่ดินมักมีระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนานกว่า ซึ่งช่วยให้ภาระการผ่อนต่อเดือนน้อยลง ทำให้ผู้กู้สามารถบริหารจัดการเงินได้ง่ายขึ้น - ความยืดหยุ่นในการใช้เงิน: ผู้กู้สามารถนำเงินที่ได้ไปใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น ลงทุนทำธุรกิจ ซื้อทรัพย์สิน ชำระหนี้อื่นๆ หรือใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน

ขอสินเชื่อโฉนดที่ดิน ใช้โฉนดอะไรขอได้บ้าง

ขอสินเชื่อโฉนดที่ดิน ใช้โฉนดอะไรขอได้บ้าง

สินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินมีเงื่อนไขสำคัญคือ ผู้ให้บริการจะรับเฉพาะโฉนดที่ดินปลอดภาระหรือที่โอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของผู้ขอสินเชื่อแล้วเท่านั้น โฉนดที่ดินแบ่งเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ เอกสารแสดงสิทธิ์ที่ดินและเอกสารสิทธิ์ที่ราชการออกให้ โดยโฉนดที่ดินที่พบบ่อยและสามารถนำไปขอสินเชื่อได้ มีหลายแบบ เช่น โฉนดที่ดิน (น.ส.4จ) โฉนดแผนที่ (น.ส.4ก) โฉนดตราจอง (น.ส.2) และตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว (น.ส.3) ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะกรรมสิทธิ์ในที่ดินแตกต่างกันไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โฉนดที่ดินคืออะไร และมีทั้งหมดกี่ประเภท ที่นี่

2.1 โฉนดที่ดิน (น.ส.4)

โฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์ที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างสมบูรณ์ที่สุด ออกโดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย โฉนดที่ดินระบุรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับที่ดิน เช่น ขนาด ตำแหน่งที่ตั้ง และขอบเขตที่ชัดเจน ทำให้เป็นหลักประกันที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดสำหรับสถาบันการเงิน

เงื่อนไขของการใช้โฉนดที่ดิน (น.ส.4)

- วงเงินกู้สูงสุด: เนื่องจากมีความชัดเจนในเรื่องกรรมสิทธิ์ สถาบันการเงินมักให้วงเงินกู้สูงสุดเมื่อเทียบกับเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่น - อัตราดอกเบี้ยต่ำ: ความเสี่ยงที่ต่ำกว่าสำหรับสถาบันการเงินส่งผลให้ผู้กู้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า - โอกาสอนุมัติสูง: โฉนดที่ดินมีความน่าเชื่อถือสูง ทำให้มีโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อมากกว่าเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่น - ความยืดหยุ่นในเงื่อนไข: สถาบันการเงินมักมีความยืดหยุ่นในการกำหนดเงื่อนไขสินเชื่อมากกว่า เช่น ระยะเวลาผ่อนชำระที่นานขึ้น หรือทางเลือกในการชำระเงินที่หลากหลาย

2.2 นส.3ก (หนังสือรับรองการทำประโยชน์)

นส.3ก เป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกให้สำหรับที่ดินที่มีการรังวัดและทำประโยชน์แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกโฉนดที่ดิน เอกสารนี้แสดงว่าผู้ถือครองได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แม้จะไม่ใช่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่สมบูรณ์เทียบเท่าโฉนดที่ดิน แต่ นส.3ก ก็เป็นที่ยอมรับจากสถาบันการเงินหลายแห่งในการพิจารณาให้สินเชื่อที่ดิน

เงื่อนไขของการใช้นส.3ก

- วงเงินกู้: โดยทั่วไปวงเงินกู้ที่ได้รับจะน้อยกว่าการใช้โฉนดที่ดิน อาจอยู่ที่ประมาณ 50-60% ของมูลค่าประเมิน - อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยอาจสูงกว่าการใช้โฉนดที่ดินเล็กน้อย เนื่องจากสถาบันการเงินอาจมองว่ามีความเสี่ยงสูงกว่า - เงื่อนไขเพิ่มเติม: บางสถาบันการเงินอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการพิจารณา เช่น ต้องเป็น นส.3ก ที่ออกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือต้องมีการรังวัดที่ดินใหม่ก่อนการขอสินเชื่อ - ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์: ในบางกรณี อาจมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่มี นส.3ก มากกว่าที่ดินที่มีโฉนด

2.3 นส.3 (หนังสือรับรองการทำประโยชน์)

นส.3 มีลักษณะคล้ายกับ นส.3ก แต่ยังไม่ได้ผ่านการรังวัดโดยระบบพิกัดดาวเทียม ทำให้มีความแม่นยำในการกำหนดขอบเขตที่ดินน้อยกว่า นส.3ก สถาบันการเงินบางแห่งอาจรับพิจารณา นส.3 สำหรับสินเชื่อที่ดิน แต่มักมีเงื่อนไขที่เข้มงวดกว่าและอาจต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

เงื่อนไขของการใช้นส.3

- วงเงินกู้: มักได้รับวงเงินกู้น้อยกว่า นส.3ก และโฉนดที่ดิน อาจอยู่ที่ประมาณ 40-50% ของมูลค่าประเมิน - อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยอาจสูงกว่าการใช้ นส.3ก หรือโฉนดที่ดิน เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงกว่า - การรังวัดเพิ่มเติม: สถาบันการเงินอาจกำหนดให้มีการรังวัดที่ดินใหม่ก่อนการพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  • ความยุ่งยากในการอนุมัติ: กระบวนการพิจารณาอาจใช้เวลานานกว่าและมีความยุ่งยากมากกว่า เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและขอบเขตที่ดินอย่างละเอียด - ข้อจำกัดด้านสถาบันการเงิน: มีสถาบันการเงินจำนวนน้อยกว่าที่รับพิจารณาสินเชื่อโดยใช้ นส.3 เป็นหลักประกัน

2.4 สปก.4-01 (เอกสารสิทธิที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม)

สปก.4-01 เป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกให้โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำหรับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วัตถุประสงค์หลักคือการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร สถาบันการเงินบางแห่งอาจพิจารณาให้สินเชื่อกับที่ดิน สปก.4-01 แต่มักมีเงื่อนไขเฉพาะและข้อจำกัดมากกว่าเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่น

เงื่อนไขของการใช้สปก.4-01

- วงเงินกู้จำกัด: โดยทั่วไป วงเงินกู้สำหรับที่ดิน สปก.4-01 จะน้อยกว่าเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่นมาก อาจอยู่ที่ประมาณ 30-40% ของมูลค่าประเมิน -ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์: ที่ดิน สปก.4-01 มีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับการเกษตร การนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอาจทำได้ยากหรือผิดกฎหมาย - การโอนสิทธิ์: มีข้อจำกัดในการโอนสิทธิ์หรือขายต่อ ซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน - อัตราดอกเบี้ยสูง: เนื่องจากความเสี่ยงที่สูงกว่า อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่ใช้ สปก.4-01 เป็นหลักประกันมักสูงกว่าเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่น - การตรวจสอบเพิ่มเติม: สถาบันการเงินอาจต้องตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะของที่ดิน สปก.4-01 แต่ละแปลง ซึ่งอาจทำให้กระบวนการพิจารณาสินเชื่อใช้เวลานานขึ้น - ความเสี่ยงด้านกฎหมาย: เนื่องจากมีข้อกำหนดทางกฎหมายเฉพาะสำหรับที่ดิน สปก.4-01 สถาบันการเงินและผู้กู้ต้องระมัดระวังไม่ให้การทำธุรกรรมขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนะนำ 5 สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี ที่นี่

ขอสินเชื่อโฉนดที่ดิน ใช้โฉนดอะไรขอได้บ้าง คำตอบคือโฉนดที่สามารถนำมายื่นขอสินเชื่อที่ดินได้มีหลายประเภท โดยหลักๆ คือโฉนดที่ดิน (น.ส.4จ) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับมากที่สุด นอกจากนี้ยังมี น.ส.3ก หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และ น.ส.3 หรือใบเหยียบย่ำ ซึ่งใช้ได้ในบางพื้นที่หรือบางกรณี รวมถึงใบ ภบท.5 หรือใบเสียภาษีบำรุงท้องที่ ที่บางสถาบันการเงินอาจยอมรับ ทั้งนี้ การพิจารณารับเอกสารสิทธิ์แต่ละประเภทขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถาบันการเงิน โดยโฉนดที่ดินมักจะได้รับการยอมรับมากที่สุด ส่วนเอกสารประเภทอื่นอาจมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมในการพิจารณา หากสนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามทีมผู้เชี่ยวชาญที่มาพร้อมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ MoneyDuck