ในโลกทุกวันนี้แน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นการแข่งขัน ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการร้านค้า หรือแม้แต่เป็นสถาบันทางการเงินเองหรือธนาคารต่างๆก็เป็นคู่แข่งกัน ดังนั้นเมื่อคุณที่เป็นเจ้าของกิจการร้านคุณก็คงอยากที่จะอัปเกรดร้านค้าของคุณเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น การที่คุณต้องการจะเริ่มเป็นสมาชิกกับธนาคารเพื่อจะรับการชำระเงินของลูกค้าโดยใช้บัตรเครดิตได้นั้นก็ต้องเลือกอย่างดี เพราะมีหลายแบบให้เราได้เลือก แต่วันนี้จะมาบอกวิธีการคร่าวๆ เพราะคิดว่าไม่ว่าจะสถาบันการเงินไหนๆหรือธนาคารใดก็คล้ายๆกัน แน่นอนว่าคุณจะต้องมีกิจการร้านค้ากันอยู่แล้วเพื่อรองรับความไว้วางใจที่ธนาคารจะสนับสนุนร้านค้าของคุณโดยรับร้านค้าของคุณเป็นสมาชิกและมาติดตั้งเครื่องรับรูดบัตรให้กับร้านค้าของคุณ และคุณก็ต้องเข้าไปติดต่อขอคำปรึกษาจากธนาคารโดยตรงก่อน อาจจะต้องหลายๆที่หน่อยนะ เพื่อการตัดสินใจที่ดี เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับร้านค้าของเราค่ะ

ร้านค้าแบบใดบ้างที่สามารถทำสัญญาเป็นสมาชิกบัตรเครดิต

shops thailand

Vladimir Razgulyaev/shutterstock.com

ก็คงจะเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งมีการจดทะเบียนอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นกิจการร้านค้าที่มีหน้าร้าน หรือเดี๋ยวนี้ร้านค้าออนไลน์ก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับการชำระเงินจากลูกค้าผ่านบัตรเครดิตได้ด้วยนะ คุณสมบัติหลักๆน่าจะประมาณนี้ค่ะ

 • เป็นร้านค้าที่มีการจดทะเบียนตามกฏหมาย
 • ทำเลที่ตั้ง สภาพร้านค้าและสินค้าที่ขาย / บริการ มีความเหมาะสมเป็นร้านค้าที่รับบัตร
 • เป็นธุรกิจร้านค้าที่ไม่ขัดต่อกฏหมายและศีลธรรม
 • ไม่เป็นร้านค้าที่มีประวัติทุจริตด้านการรับบัตรเครดิต หรือถูกยกเลิกการเป็นร้านค้ารับบัตรจจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น
 • ธนาคารสามารถติดต่อร้านค้าได้โดยตรง มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

ขั้นตอนการทำสัญญาเป็นสมาชิกของบัตรเครดิต

contract credit card thailand

NothingIsEverything/shutterstock.com

ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยค่ะ แค่คุณเข้าไปติดต่อที่ธนาคาร หรือเดี๋ยวนี้สามารถเข้าไปทำธุรกรรมต่างๆหรือสมัครได้ที่เว็บไซด์ธนาคารนั้นๆที่คุณต้องการจะเป็นสมาชิกกับเขาได้เลยค่ะ มีขั้นตอนการสมัครออนไลน์ทางเว็บไซด์ธนาคารมาฝากกันค่ะ

 • ดาวน์โหลดใบสมัคร กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลง
 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบใบสมัครท่สาขาใกล้บ้าน หรือ ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
 • เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน รอผลอนุมัติผ่านทาง SMS และติดตั้งเครื่องภายใน 16 วัน

แต่เมื่อคุณตกลงปลงใจจะสมัครแล้วนั้นก็ต้องพร้อมใจยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ทางธนาคารมีให้ตามมาด้วยนะคะ จะมายกตัวอย่างเงื่อนไขบางอย่างมาให้ดูกันค่ะ

เงื่อนไขสำหรับบุคคลธรรมดา

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารนั้นๆ เฉพาะบัญชีที่มีชือ่ตรงกับเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • กรณีบัญชีร่วม จะต้องมีชื่อเจ้าของกิจการร้านค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชี
 • ใบสมัครที่ใช้สมัครนี้ใช้สำหรับการสมัครบริการใหม่ หรือขอเพิ่มบริการ

เงื่อนไขสำหรับคณะบุคคล

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารนั้นๆ เฉพาะบัญชีที่มีชือ่ตรงกับเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • กรณีบัญชีร่วม จะต้องมีชื่อเจ้าของกิจการร้านค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชี
 • ใบสมัครที่ใช้สมัครนี้ใช้สำหรับการสมัครบริการใหม่ หรือขอเพิ่มบริการ

เงื่อนไขสำหรับนิติบุคคล บริษัท / ห้างหุ้นส่วน

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารนั้นๆ เฉพาะบัญชีที่มีชือ่ตรงกับเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • กรณีบัญชีร่วม จะต้องมีชื่อเจ้าของกิจการร้านค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชี
 • ใบสมัครที่ใช้สมัครนี้ใช้สำหรับการสมัครบริการใหม่ หรือขอเพิ่มบริการ

เงื่อนไขสำหรับ สมาคม / มูลนิธิ เฉพาะที่อยู่ในประกาศกระทรวงการคลัง

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารนั้นๆ เฉพาะบัญชีที่มีชือ่ตรงกับเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • กรณีบัญชีร่วม จะต้องมีชื่อเจ้าของกิจการร้านค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชี
 • ใบสมัครที่ใช้สมัครนี้ใช้สำหรับการสมัครบริการใหม่ หรือขอเพิ่มบริการ

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อทำสัญญาเป็นสมาชิกบัตรเครดิต

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อทำสัญญาเป็นสมาชิกบัตรเครดิต

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการที่มีการระบุเลขที่ประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีจำเป็น)
 • กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทาง (ที่มีตราประทับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุช่วงเวลาให้เดินทางเข้าออกประเทศไทยที่ยังไม่หมดอายุ)
 • ใบอนุญาตทำงาน Work Permit จะต้องมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 • หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)

คณะบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการที่มีการระบุเลขที่ประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีจำเป็น)
 • กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทาง (ที่มีตราประทับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุช่วงเวลาให้เดินทางเข้าออกประเทศไทยที่ยังไม่หมดอายุ)
 • ใบอนุญาตทำงาน Work Permit จะต้องมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 • หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)

นิติบุคคล / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / มูลนิธิ / สมาคม

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการที่มีการระบุเลขที่ประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีจำเป็น)
 • กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทาง (ที่มีตราประทับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุช่วงเวลาให้เดินทางเข้าออกประเทศไทยที่ยังไม่หมดอายุ)
 • ใบอนุญาตทำงาน Work Permit จะต้องมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 • หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการประกอบกิจการจากหน่วยงานราชการ

คุณๆจะสังเกตเห็นว่าการสมัครก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่เราจะได้รับมา แต่อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยการยกตัวอย่าง การที่ร้านค้าจะรับการชำระแบบต่างแทนเงินสดนั้นมีอะไรบ้าง เช่น ของธนาคารกรุงเทพนั้น ก็จะมีดังนี้

 • บริการ QR Code Payment On EDC
 • บริการ Be Merchant Application
 • บริการรับชำระด้วย Alipay และ WeChatpay
 • บริการเครื่อง EDC
 • บริการ Be Express Pay
 • บริการ Merchant Ipay
 • บริการ Online Mail Order
 • บริการ Recurring

ของธนาคารกสิกรมีดังนี้

EDC

 • การรับชำระเงินแบบเต็มจำนวน
 • การระบชำระเงินผ่าน QR Code
 • การแบ่งจ่ายรายเดือน (Smart Pay)

Mini – EDC

 • การใช้งานทั้งหมด
 • การรับชำระเงินแบบเต็มจำนวน
 • การรับชำระเงินผ่าน QR Code
 • การแบ่งจ่ายรายเดือน
 • การยกเลิกรายการและโอนยอดเข้าบัญชี

เนี่ยแหละนะคะ เมื่อคุณสมัครสมาชิกบัตรเครดิตแล้วก็จะได้รับไอเครื่องมือพวกนี้ ก็แล้วแต่ธนาคารที่คุณเป็นสมาชิกแตกต่างกันไป แต่ประโยชน์ที่ได้ก็ไม่ต่งกัน คือ เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า สะดวก ปลอดภัย ไร้กังวล เงินเข้าทันที ไม่ต้องรอนานค่ะ