บ้าน คือ สินค้าที่มีราคาไม่น้อยเลยนะคะ ดังนั้นจึงค่อนข้างเป็นเรื่องยากมากพอสมควรที่ใครคนหนึ่งจะสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ แต่ถึงจะเป็นเรื่องยากอย่างนั้นคนส่วนใหญ่ก็พยายามทำงานหาเงินเพื่อจะซื้อบ้านให้ได้ เพราะบ้านหรือที่อยู่อาศัยนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์เรามากๆ และเพื่อจะให้ความต้องการมีบ้านสักหลังเกิดขึ้นได้หลายคนจึงหันไปพึ่งการซื้อบ้านเงินผ่อน หรือการกู้เงินสถาบันการเงินและธนาคารเพื่อมาซื้อบ้านนั่นเอง ซึ่งการซื้อบ้านด้วนวิธีนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมหลายอย่าง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารเรียกร้องด้วยค่ะ ซึ่งทุกวันนี้ธนาคารก็สินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านให้เราได้เลือกในหลายประเภทและเงื่อนไขของธนาคารแต่ละแห่งสำหรับสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านนั้นก็แตกต่างกันออกไป อันดับแรกเราจะมาตอบคำถามตามหัวข้อว่า ถ้าคุณเองมีอายุงานเพียงแค่ 6 เดือนจะสามารถทำการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านจากธนาคารได้หรือไม่? / โดยปกติแล้วเงื่อนไขของสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านของแต่ละธนาคารจะเป็นแบบไหน / และมักจะเกิดปัญหาอะไรบ้างที่ทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อหรือไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารมาซื้อบ้านได้ วันนี้เราจะพิจารณาเรื่องเหล่านี้กันนะคะ

เงื่อนไขทั่วไปในการซื้อบ้าน

เงื่อนไขทั่วไปในการซื้อบ้าน

ส่วนใหญ่แล้วทางธนาคารเองก็จะมีเงื่อนไขมากมายบางอย่างก็เหมือนกันบางอย่างก็แตกต่างกัน และมีข้อเรียกร้องสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการจะกู้เงินเพื่อซื้อบ้านด้วย ตอนนี้เรามาพูดถึงคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ คือ เรื่องของอายุการทำงานกันค่ะ โดยทั่วๆไปแล้วธนาคารมักจะกำหนดให้ผู้ที่จะขอสินเชื่อต้องมีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ก็แล้วแต่ธนาคารนั้นๆ แต่นี่คือคุณสมบัติที่ผู้ขอสินเชื่อต้องมีเป็นพื้นฐาน ดังนั้นจึงตอบได้ว่าถ้าคุณมีอายุงาน 6 เดือนก็เป็นไปได้ที่คุณจะซื้อบ้านได้โดยการขอสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง แต่ ก็ไม่ได้หมายความว่าอายุงาน 6 เดือนจะรับรองว่าคุณจะได้รับการอนุมัตินะคะ อาจจะมีคุณสมบัติอื่นๆที่ทำให้คุณไม่ผ่านการอนุมัติก็เป็นได้ค่ะ เรามาดูเงือนไขอื่นๆอีกนะคะที่ธนาคารทั่วๆไปมี เช่น วงเงินที่เราสามารถกู้ได้ / ระยะเวลาการกู้สูงสุด

วงเงินที่เราสามารถกู้ได้

วงเงินส่วนนี้ก็จะดูจากเงินเดือนของคุณในแต่ละเดือนว่าได้รับเป็นประจำอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่ ซึ่งขั้นต่ำไม่เกิน 20,000 บาทค่ะ ซึ่งปกติแล้วยกตัวอย่างว่าถ้าคุณมีเงินเดือน 20,000 บาทนี้คุณจะสามารถได้รับวงเงินกู้เพื่อซื้อบ้านอยู่ที่ 1,200,000 บาท ถ้าบ้านที่คุณจะซื้อราคามากกว่านั้น เช่นบ้านราคา 2,000,000 บาท คุณก็ต้องควักเงินของคุณจ่ายในส่วนต่างนั้นค่ะ

ระยะเวลาการกู้สูงสุด

โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาให้ผ่อนชำระอยู่ที่ 15 ปีขึ้นไป และต้องไม่เกิน 30 ปีค่ะ ซึ่งจะดูจากอายุของผู้ที่ขอสินเชื่อเอามาบวกกับระยะเวลาในการผ่อนชำระแต่รวมกัยแล้วต้องไม่ 70 ปีค่ะ ดังนั้นจะเห็นว่าการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านถือว่าเป็นการผ่อนในระยะเวลายาวนานพอสมควร จึงควรมีการเตรียมตัวอย่างดีก่อนจะตัดสินใจขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน เพราะเท่ากับว่าคุณจะต้องเป็นหนี้ไปเกือบค่อนครึ่งชีวิต และในภาวะการเป็นหนี้นั้นคุณจะสามารถจัดการมันได้ดีแค่ไหน ต้องนึกถึงปัญหาทั้งก่อนการกู้หลังจากการกู้ผ่าน คือ ในระยะเวลาการเป็นหนี้ด้วยนะคะ งั้นเรามาดูว่าปัญหาและอุปสรรคมักมีอะไรบ้างกันค่ะ

ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ที่ทำให้ซื้อบ้านไม่ผ่าน

ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ที่ทำให้ซื้อบ้านไม่ผ่าน

อย่างที่บอกไปว่า เงื่อนไขหลักจะดูที่อายุงาน อายุของคุณ และรายได้ในแต่เดือน ดังนั้นบางครั้งการที่ไม่ผ่านการอนุมัติก็เป็นเพราะ เมื่อธนาคารคิดคำนวณรายได้แล้วยังเพียงพอสำหรับวงเงินที่คุณต้องการและคุณก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายส่วนต่างที่มีจำนวนมากที่เหลือด้วย และปัญหาอื่นที่มีอีกก็คือ ถึงแม้อายุงานของคุณของผ่านแต่คุณก็ไม่มีเงินเก็บมาพอจะมาจ่ายส่วนต่าง และปัญหาเรื่องรายได้ ภาะระหนี้ในจำนวนมากกว่ารายได้ การหาผู้กู้ร่วมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและได้วงเงินที่มากขึ้น เราดูปัญหาและอุปสรรคไปทีละอย่างกันค่ะ

เรื่องรายได้

ปัญหา

รายได้ของคุณอาจจะไม่เพียงพอให้ธนาคารมั่นใจว่าคุณมีกำลังจะสามารถผ่อนชำระได้จึงไม่อนุมัติ หรือถ้าคุณได้รับการอนุมัติแต่ได้ในวงเงินที่น้อยกว่าที่ต้องการแล้วคุณไม่มีเงินเก็บเป็นก้อนเพื่อมาจ่ายส่วนต่างก็ไม่สามารถดำเนินการต่อได้นี่คือปัญหาทางด้านรายได้ของคุณ

ทางออก

คุณอาจจะหารายได้เสริมมาช่วยเสริมความมั่นใจของธนาคารได้ เช่น หาอาชีพเสริม รวมค่าสวัสดิการสำหรับใครที่ทำงานในบริษัทที่ดีหน่อย ค่าคอมมิชชั่นในการทำงานของคุณ รายได้จากสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาให้ทางธนาคารประเมินได้นะคะ

ภาระหนี้

ปัญหา

คุณอาจจะมีหนี้อย่างอื่นที่ต้องชำระในแต่ละเดือนอยู่หลายอย่างเมื่อธนาคารประเมินดูแล้วคุณน่าไม่มีกำลังจะมาชำระหนี้บ้านได้ หรือเมื่อตรวจสอบแล้วคุณมีหนี้เสียซึ่งส่งผลต่อเครดิตบูโรที่เสียนี่ก็ทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติได้ค่ะ

ทางออก

พยายามปลดหนี้ให้เหลือน้อยที่สุด หรือเคลียหนี้ที่เสียให้หมดเพื่อจะไม่มีเครดิตที่เสียและสร้างความมั่นใจให้ธนาคารมากขึ้นค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือปัญหาที่คุณอาจพบเจอเมื่อทำการขอสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านกับธนาคาร ยังไงก็อย่าลืมเตรียมตัวสำหรับการเป็นหนี้ในระยะยาวด้วยนะคะเมื่อคุณได้รับการอนุมัติแล้วเพราะการเตรียมตัวอย่างจะช่วยให้คุณไม่เกิดการสะดุดในการผ่อนชำระบ้านในระยะเวลาที่ยาวนานนี้ค่ะ