วิธีใช้ Internet Banking และ Mobile App ฉบับละเอียดยิบ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ทำไมต้องธนาคารกรุงศรี เพราะตอนนี้ธนาคารได้ปรังปรุงหลายอย่างที่จะช่วยจัดการเรื่องการเงินในรูปแบบต่างๆ ได้ทุกวัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โดยไม่จำเป็นต้องไปที่สาขาอีกต่อไปมีรูปแบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มความสะดวกสบายของชีวิตทำให้ทุกเรื่องการเงินกลายเป็นเรื่องง่าย ในการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายขึ้น กระชับ ฉับไว แค่คลิกที่รูปก็เห็นข้อมูลครบได้อย่างรวดเร็ว พร้อมใช้งานทุกบัญชีที่มีอยู่ ด้วยเมนูลัดของแต่ละบัญชี ไม่ว่าจะโอนเงิน จ่ายบิลรายการเดินบัญชี และอื่นๆ สามารถเข้าถึงธุรกรรมของท่านได้จากทุกอุปกรณ์ครบทุกเรื่อง

กรุงศรี ออนไลน์ (Internet Banking)

ก่อนเข้าใช้งานบริการ กรุงศรี ออนไลน์ ผู้สมัครจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน ที่เป็นสกุลเงินบาท หรือบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาใดก็ได้

การเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายขึ้น กระชับ ฉับไว แค่คลิกที่รูปก็เห็นข้อมูลครบได้อย่างรวดเร็วแสดงทุกบัญชีในหน้าเดียว พร้อมใช้งานทุกบัญชีที่มีอยู่ ด้วยเมนูลัดของแต่ละบัญชี ไม่ว่าจะโอนเงิน จ่ายบิลรายการเดินบัญชี และอื่น ๆ สะดวก รวดเร็ว รองรับทุกอุปกรณ์ สามารถเข้าถึงธุรกรรมของท่านได้จากทุกอุปกรณ์ครบทุกเรื่อง ทำให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่าย

วิธีเข้าใช้งาน

เข้าไปที่ www.krungsri.com คลิกที่ “Sign in” จากนั้นเลือก "KrungsriOnline"

ระบุรหัสประจำตัว (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) ที่กำหนดไว้ และได้รับอนุมัติจากธนาคารแล้ว

ใช้ทำอะไรได้บ้าง

•บริการสอบถามรายการเดินบัญชี สอบถามรายการเดินบัญชี ได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจำ และบัญชีเงินกู้,สามารถเรียกดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง,สามารถสั่งพิมพ์รายการเดินบัญชี หากต้องการข้อมูลไว้เพื่อการอ้างอิงหรือตรวจสอบในภายหลัง,เรียกดูรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้ 6 เดือน ,สามารถทำรายการได้ทุกวันตลอดเวลา

•บริการเรียกดู Statement บัตรเครดิต สอบถามข้อมูลบัญชีบัตรเครดิต เช่น ยอดเงินที่ใช้จ่ายบัตรเครดิต วันกำหนดชำระเงิน รายการที่เรียกเก็บในรอบบัญชี,สอบถามรายการที่ยังไม่เรียกเก็บ,เรียกดูรายการใช้บัตรเครดิตย้อนหลังได้สูงสุดได้ถึง 6 เดือน

•บริการซื้อ-ขาย หลักทรัพย์/อนุพันธ์ สามารถทำรายการซื้อ-ขาย หลักทรัพย์/อนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง Krungsri Online ผู้ใช้บริการจะต้องใช้ OTP ประกอบการทำรายการทุกครั้ง,สามารถทำรายการได้ทุกวันตลอด 24 ชม.

•ขอข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) สามารถขอข้อมูลเครดิตได้จากบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน,ผู้ใช้บริการจะต้องใช้ OTP ประกอบการทำรายการทุกครั้ง,เรียกดูและสั่งพิมพ์รายการโอนเงินย้อนหลังได้ 2 เดือน,สามารถทำรายการได้ทุกวันตลอด 24 ชม.

•บริการชำระค่าสินค้าและบริการ ชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆโดยหักจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน,มีบริษัทให้เลือกชำระมากมายหลายร้านค้า,ผู้ใช้บริการจะต้องใช้ OTP ประกอบการทำรายการทุกครั้ง,เรียกดูและสั่งพิมพ์รายการชำระค่าสินค้าและบริการย้อนหลังได้ 2 เดือน,สามารถทำรายการได้ทุกวันตลอด 24 ชม. •การกำหนดเวลาโอนเงินล่วงหน้า

ข้อดีและข้อเสีย

•ข้อดีสามารถสอบถามยอดคงเหลือและรายการเดินบัญชี โอนเงิน และชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน กรุงศรี ออนไลน์ ได้ทุกวันโดยบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน

•ข้อเสีบคือ จะชำระค่าบริการได้แค่ช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด

Krungsri (Mobile App)

คุณก็สามารถบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก, บัตรเครดิต และผลิตภัณฑ์ในเครือธนาคารกรุงศรี ได้เพียงปลายนิ้วตลอดทุกเวลา ทุกที่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน จ่ายบิล เพิ่มบัญชี ผูกบัตรเครดิต จ่ายค่างวดรถ ซื้อ-ขายกองทุน ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน

วิธีเข้าใช้งาน

•ลูกค้าที่ใช้งาน Krungsri Online หรือ KMA แล้ว ไม่ต้องสมัครใหม่ สามารถ Username และ Password มา Login และตั้งค่า PIN เพื่อใช้งานได้ทันที

•ลูกค้ากรุงศรี ที่ถือบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของธนาคาร ต้องการสมัครบริการ สามารถนำข้อมูลบัตรมาสมัครใช้งานได้ทันที •ลูกค้ากรุงศรี ที่มีบัญชีธนาคาร แต่ไม่มีบัตรเอทีเอ็ม ต้องการสมัครบริการ สามารถนำข้อมูลบัญชีมาสมัครได้ •ลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ต้องการสมัครบริการ สามารถนำข้อมูลบัตรมาสมัครใช้งานได้

ใช้ทำอะไรได้บ้าง

•บริการโอนเงินแบบโอนทันที และกำหนดเวลาโอนเงินล่วงหน้า (โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง / โอนเงินภายในธนาคาร / โอนเงินระหว่างธนาคาร)

•บริการสอบถามรายการเดินบัญชี (บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน / บัญชีฝากประจำ / สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อบ้าน)

•บริการชำระค่าสินค้าและบริการ ธนาคารมีบริการแจ้งโอนเงินให้กับผู้รับเงินผ่านทาง SMS ทันที (บริการเสริม)

-บริการเรียกดู Statement บัตรเครดิต -ชำระค่าบัตรเครดิตผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคาร -ตรวจสอบคะแนนสะสม และแลกของกำนัล -บริการเปลี่ยนวงเงินจากบัตรเครดิตเป็นเงินสดในบัญชี -ตรวจสอบภาพรวมของบัญชีกองทุน และรายการเคลื่อนไหว -ตรวจสอบราคาหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน -ชำระการวางหลักประกันค้ำประกันหลักทรัพย์/อนุพันธ์ ค่าซื้อหุ้นจอง IPO ค่าซื้อหลักทรัพย์และอื่นๆ -สอบถามข้อมูล เช่น สอบถามยอดคงเหลือ รายการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ข้อมูล NAV รายชื่อกองทุนและจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ เป็นต้น ซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝาก - ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่บริหารโดย บลจ.กรุงศรี ผ่านบริการ KMA -ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว ชำระค่าต่อภาษี ค่าบริการด้านคัดสำเนาเอกสาร ค่าบริการโอนทะเบียน ค่าพ.ร.บ. ค่างวดรถยนต์ และค่าประกันรถยนต์ -สอบถามข้อมูลทางการเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น

ข้อดีและข้อเสีย

•ข้อดีคือ การออกแบบมาเป็นอย่างดีให้ใช้งานง่าย,เปลี่ยนรูปแบบการ Login เข้าใช้งานแอพให้เร็วยิ่งขึ้นด้วยระบบ PIN,ทำธุรกรรมปลอดภัยไม่ต้องใช้ OTP ยืนยัน,สามารถปรับแต่งเมนูในหน้าหลักได้เองให้แสดงเฉพาะที่ต้องการใช้เท่านั้น และปรับแต่งรูปภาพพื้นหลังได้ตามชอบใจ,สมัครบริการ SMS Banking และ หักบัญชีอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนูสมัครบริการเสริม,บันทึกสลิปเป็นภาพเก็บไว้ หรือ เลือกส่งต่อไปยังโซเชียลได้ตามใจคุณ,ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android ที่มีการใช้งานแพร่หลายมากที่สุด

•ข้อเสียสิทธิพิเศษส่วนใหญ่ที่ใช้สำหรับลดร้านค้าและอื่น ๆ ที่มอบให้ เฉพาะผู้ใช้โมบายแอพเท่านั้น

สรุป: ใช้บริการช่องทางเหล่านี้ช่วยให้สะดวกขึ้นอย่างไร

อันดับแรกช่วยในการประหยัดเวลาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น กรุงศรี ออนไลน์ (Internet Banking) หรือ Krungsri (Mobile App) และที่สำคัญข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ของธนาคารก็เชื่อถือได้และมีข้อมูลที่เกี่ยวกับธนาคารทุกอย่าง