ในปัจจุบันนี้วัยรุ่นและคนรุ่นใหม่เลือกที่จะเรียนภาษาอื่นๆที่สามารถทำอาชีพได้ และแน่นอนว่ามีหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนั้นก็คือ อาชีพมัคคุเทศก์ หรือภาษาที่เข้าใจง่ายอีกอย่างคือ ไกด์ (Guide) ในบทความนี้จะให้เรารู้จักกับอาชีพนี้มากขึ้น เราจะรู้ว่าจริงแล้วคำว่า มัคคุเทศก์ หรือ ไกด์ หมายความว่าอยางไรจริงๆ และอาชีพนี้ต้องทำอะไรบ้างในหน้าที่ของพวกเขา และการที่จะได้เป็นไกด์นั้นต้องอาศัยคุณสมบัติอะไรบ้าง?

อาชีพมัคคุเทศก์หรือไกด์มีความหมายว่าอย่างไร?

ถ้าเป็นความหมายจริงๆ ก็คือ ผู้นำทาง, ผู้ชี้ทาง นั้นก็คือผู้นำท่องเที่ยวนั้นเอง คนที่ทำอาชีพนี้เป็นกลุ่มหนึ่งทีทำงานเกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว เพื่อที่จะนำทางเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มคณะในการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ และพร้อมที่จะอธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆในแบบที่น่าสนใจให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้กับนักท่องเที่ยวและถ้าเขามีคำถามอะไรคุณก็จะต้องตอบคำถามนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

พวกเขาไม่เป็นเพียงแค่ผู้ให้ความรู้หรือผู้นำทางเท่านั้นแต่พวกเขายังมีหน้าที่ที่จะดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เขานำทางด้วยตลอดทั้งทาง ซึ่งอาชีพนี้ก็จะมีหลายบทบาทมากๆ พวกเขาจะมีหน้าที่ที่จะนำเราไปทุกที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า พวกเขาทำหน้าที่อะไรบ้างและมีบทบาทอย่างไร?

อาชีพมัคคุเทศก์หรือไกด์ทำหน้าที่อะไรบ้างและมีบทบาทอย่างไร?

พวกเขามีหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นประเทศของนำพาเที่ยวประเทศหรือว่าเป็นมัคคุเทศก์สำหรับท้องถิ่นนำเที่ยวชาวต่างชาติอะไรทำนองนี้และมันก็มีหลายแผนกแล้วยังมีให้สำหรับนำเดินป่า ทางทะเลและศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

แล้วตามปกติแล้วพวกเขาจะได้รับค่าตอบแทนหรือเงินเดือนค่าจ้างต่างๆ ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเฉลี่ยวันละ 3,000-5,000 บาทเลยทีเดียว นี่ยังไม่รวมถ้านักท่องเที่ยวให้ทิป พิเศษ ถ้าเขาบริการดี อีกด้วยมันก็อยู่ที่ว่าโครงการและแผนการนำเที่ยวเป็นแบบไหน การที่จะเป็นมัคคุเทศก์พวกเขาก็จะต้องได้รับการอบรมมาอย่างดีควรที่จะมีความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศในภาษาหลักอย่างเช่นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะนำมาใช้และพูดแนะนำสถานที่ต่างๆ

จริงๆ แล้วบทบาทของพวกเขา สำคัญมากเหมือนกันถ้าคิดในอีกแง่นึงก็คือ เพราะเขาเป็นตัวแทนของประเทศหรือจังหวัดนั้นเป็นผู้ที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นและแน่นอนว่าต้องแสดงปฏิกิริยามารยาทที่ดีมีคุณธรรม ทำให้ นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจผู้คนและสังคมของประเทศที่คุณเป็นนักมัคคุเทศก์อยู่มันก็คล้ายๆ กับการเป็นครูนักแสดงอะไรประมาณนี้ที่บทบาทของเขาจะค่อนข้างสูง เพราะว่าพวกเขาต้องมีคุณสมบัติ แล้วรู้จักเรื่องราวต่างๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างดีถึงจะมีบทบาทเป็นมัคคุเทศก์ได้ แล้วเขาก็ยังเป็นนักจิตวิทยาด้วย เพราะเขาจะต้องรู้ว่านักท่องเที่ยวต้องการอะไร

แล้วพวกเขายังต้องสวมบทบาทของนักแสดงอีกด้วยเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศนำท่องเที่ยวได้อย่างมีชีวิตชีวาทำให้พวกเขาไม่รู้สึกเบื่อและพยายามอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศและท้องถิ่นซึ่งก็คล้ายๆกับนักการทูตให้นักท่องเที่ยวฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นไปด้วย

พวกเขามีความรับผิดชอบมากต้องช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งต่างๆ และพยายามโน้มน้าวให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยเหมือนกันและเอาใจใส่สร้างบรรยากาศความสนุกสนานอยู่เสมอสร้างเสียงหัวเราะให้กับนักท่องเที่ยว ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวก็ต้องเอาใจใส่เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันการเล่าเรื่องต่างๆ ก็จะต้องถูกต้องและอาจจะเสริมทักษะทำให้มีเสียงหัวเราะได้ด้วยที่สำคัญก็คือถ้าต้องการแปลภาษาเป็นภาษาอื่นก็ต้องแปลไปอย่างถูกต้อง

อาชีพมัคคุเทศก์หรือไกด์ต้องมีคุณลักษณะที่ดีมีอะไรบ้าง?

ความก้าวหน้าในอาชีพนี้ อาจไม่ได้วัดที่ตำแหน่ง แต่ดูจาก ความสามารถทางด้านภาษา ความอดทน ความเป็นมืออาชีพ และประสบการณ์ ดังนั้น ผู้ที่สนใจต้องการประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้ที่บริษัทจัดท่องเที่ยว เมื่อมีประสบการณ์และสร้างเครือข่ายข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวได้มากและสร้างพันธมิตรทาง ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็สามารถเปิดบริษัทเองได้ อาชีพนี้ ไม่ได้วัดเพียงแค่นั้นให้เรามาดูว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ตามปกติแล้วหลายคนคิดว่าอาชีพนี้วัดที่ ความสามารถทางด้านภาษาเท่านั้นแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆ

ให้เรามาดูคุณสมบัติที่นักมังคุดเทศก์หรือไกด์ต้องมี ดังนี้…

1. เป็นคนที่มีความรู้

ต้องเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านภาษาแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นห้องน้ำอะไรทำนองนี้ แน่นอนว่าต้องมีความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เส้นทางต่างๆและยังรวมถึงความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองด้วย การปกครองและเศรษฐกิจ และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อ นักท่องเที่ยว เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา

2. มีทักษะในด้านต่างๆ

ต้องเป็นคนที่มีทักษะที่ดีมีความกระตือรือร้นในการทำงานอยู่ตลอดเวลาและอีกทั้งยังต้องมีความยืดหยุ่นด้วยเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้อย่างดี เราต้องมีความสามารถด้านนันทนาการมีความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกสนุก ลักษณะของเขาก็ต้องเป็นลักษณะของผู้นำมีความจำที่ดีอีกด้วย

3. มีทัศนคติในอาชีพ

พวกเขาต้องไปหาคนที่มีประสบการณ์ในการเดินทางมาก่อน และเป็นคนที่ตรงต่อเวลาด้วยมีความอดทนและมีไหวพริบที่ดีที่สำคัญต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริต มีแต่เป็นทัศนคติที่ควรมีในอาชีพมัคคุเทศก์

4. บุคลิกภาพที่ดี

บุคลิกที่ดีก็จะเป็นบุคลิกทั่วไปอย่างเช่น การแต่งตัวที่ดีมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี รู้จักกาละเทศะสร้างอารมณ์ขันเป็นต้น นี่ก็เป็นสิ่งที่ คนที่ทำอาชีพมัคคุเทศก์ควรที่จะมีและนอกจากนั้น ก็ยังมีหลายอย่าง ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนทำอาชีพไหนก็ควรมีเช่นกันก็คือรอยยิ้มหรือการรู้จักขอโทษให้อภัย และมีกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนโยนยิ่งถ้าคนเป็นมัคคุเทศก์ในประเทศไทยก็ต้องมีมารยาท นุ่มนวลเหมือนคนไทยนั่นเองสรุปแล้วต้องเป็นคนที่มีทัศนคติดีรักงานอาชีพ

มีอีกอย่างนึงที่อาชีพมัคคุเทศก์ไม่ควรทำ การตะโกนพี่ดังจนเกินไป ปรบมือกวักมือเรียกนักท่องเที่ยว และไม่ควรทะเลาะโต้แย้งกับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะในกรณีไหนก็ตามควรที่จะรู้ว่านักท่องเที่ยวเป็นหัวใจสำคัญและควรที่จะให้เกียรติพวกเขา อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าให้นักท่องเที่ยวฟัง หรืออยากพูดจาตลกลามก  ในแบบที่ไม่ควรพูด และที่สำคัญอย่าชักชวนนักท่องเที่ยวทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย อย่าถึงขั้นออกคำสั่งกับเขาให้ทำตามในสิ่งที่คุณอยากให้ทำ อยากสนิทสนมกับนักท่องเที่ยวมากจนเกินไป เรื่องพวกนี้จำเป็นต้องใส่ใจความละเอียดอย่างมาก

สรุป: อาชีพมัคคุเทศก์หรือไกด์เเล้วดู

โอกาสที่จะมีความก้าวหน้าของอาชีพนี้ค่อนข้างมีศูนย์เลยทีเดียวเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและชำนาญในเรื่องนี้อยู่แล้วคุณก็จะสามารถเป็นผู้นำที่ดีที่มีประสบการณ์และสามารถดำเนินธุรกิจได้ในเรื่องแบบนี้เลยทีเดียวซึ่งเป็นความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประจำประเทศต่างๆเพื่อที่จะเรียนรู้มากขึ้นถึงวัฒนธรรมโดยเฉพาะประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของนักท่องเที่ยวหลายคนที่อยากจะทำความรู้จักประเทศของเรามากขึ้นดังนั้นเราควรที่จะสร้างโอกาสการทำงานของเราให้กว้างขวางมากขึ้นโดยการลองทำอาชีพนี้ดูซึ่งคุณควรที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างก่อนจะได้เป็นมัคคุเทศก์

และยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางอยู่แล้วคุณจะรู้ว่าผู้คนมากมายชอบอะไร ท่องเที่ยวแบบไหน มีบริการแบบใดที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุดคุณจะเข้าใจพวกเขามาก ถ้าคุณเป็นคนแบบนี้อยู่แล้ว และต้องมีความรักในอาชีพ มีความอดกลั้น มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ซื่อสัตย์ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จะช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม มัคคุเทศก์เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดเกือบตลอดเวลาของการนำเที่ยวในแต่ละครั้ง

ดังนั้น ในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จะเป็นไปโดยธรรมชาติ ไม่มีการฝืนปฏิบัติ หรือทำหน้าที่หวังเพียงเฉพาะค่าตอบแทน สร้างความเข้าใจระหว่างคนในชาติและระหว่างชาติ อธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างของความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม พื้นฐานการศึกษา และลักษณะร่วมของคนแต่ละชาติ และไม่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจผิดระหว่างชาติ โดยไม่แสดงความ ดูถูกหรือยกย่องวัฒนธรรม หรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทำให้เกิดความเป็นกันเองระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยว ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวมีความสุข

อาชีพไกด์นำเที่ยวเป็นอาชีพที่กำลังมาแรงในยุคนี้เพราะคนทำงานหนักถ้ามีเวลาก็ต้องการพักผ่อนจึงทำให้อาชีพท่องเที่ยวโดยเฉพาะเมืองไทยนั้นเป็นที่ต้องการทั้งคนในประเทศเองและชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจมาเที่ยวเมืองไทยเป็นอย่างมากเพราะประเทศเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการท่องเที่ยวเมืองไทยยังมีจุดแข็งอีกอย่างคือมีอาหารที่มีรสชาติดีและราคาถูกจึงทำให้วงการการท่องเที่ยวเติบโตมากจึงทำให้อาชีพไกด์นำเที่ยวเป็นที่ต้องมีและมีมากขึ้นอีก ซึ่งงานอาชีพแบบนี้เป็นงานอาชีพอิสระได้เดินทางตลอด รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่อิสระมากๆกว่าอาชีพอื่นเลยทีเดียว