งานอาชีพที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์หรือการวิจัย เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจของเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่เพราะพวกเขาบางคนสนใจที่จะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นหรือเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านสายสามัญซึ่งก็จะมีหลายวิชาหลากหลายให้เลือกและหลายคนก็เลือกที่จะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อจะนำมาวิจัยและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้เติบโตขึ้นไปอีกในแบบที่ดีแล้วก้าวหน้าให้ทันเหมือนเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่ในสมัยนี้ แล้วอาชีพนี้ก็ทำให้มีมากมายหลายคนอยากทำความรู้จักมากขึ้นว่าถ้าอยากเป็นนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นคนแบบไหนทำงานแบบไหน ในบทความนี้เราจะพูดถึงไอเดียที่จะช่วยให้เรารู้จักงานอาชีพนี้มากขึ้นและอีกทั้งยังช่วยเตรียมเราที่จะพร้อมพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเข้าสู่โลกของการทำงานทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเราจะได้จากงานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์การวิจัยและพัฒนาคืออะไรแล้วงานนี้น่าสนใจอย่างไรและอีกทั้งยังพูดถึงข้อดีและข้อเสียอีกด้วยว่างานนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ให้เรามาดูดังต่อไปนี้…

งานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์การวิจัยและพัฒนาคืออะไร?

งานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์การวิจัยและพัฒนาคืออะไร?

งานทางด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อพัฒนานั้นเป็นการดำเนินงานที่ค่อนข้างใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะทดลองและใช้สำหรับวิจัยงานต่างๆอะไรทำนองนี้เช่น เครื่อง LPC GCMS IC ซึ่งเครื่องมือเรานี่แหละจะเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยเช็คและทดสอบความสะอาดหรือทดสอบบางอย่าง และยังมีการวิเคราะห์เพราะเนื่องจากใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องมีคนวิเคราะห์ด้วย และยังมีหน่วยงานที่จัดหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำมาใช้กับสารเคมีในห้องแลปอีกด้วย ยังมีการทำงานในแบบซ่อมบำรุงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเพื่อที่จะควบคุมมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิตหรือการตรวจสอบเพื่อที่จะมาพัฒนาสิ่งที่ตัวเองผลิตมากขึ้น

ส่วนใหญ่แล้วคนที่มีอาชีพแบบนี้พวกเขาจะต้องมีความรู้ทางด้านสารเคมีสถิติและเศรษฐศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์หลายๆ คนจะต้องฝึกที่จะเป็นคนชอบสังเกตและเป็นคนที่คิดวิเคราะห์หาเหตุผลอย่างตรงไปตรงมาแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และที่สำคัญก็คือการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์นั้นเอง เชื่อว่าหลายคนชอบวิชานี้มากแต่ทำร้ายคนก็รู้สึกว่ายากเหมือนกันวิชาต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เราเป็นคนที่คิดรอบคอบมากขึ้นและใจเย็นในการทำงานซึ่งนั่นก็จะส่งผลกับการทำงานของคุณโดยการคิดคำนวณวิเคราะห์ต่างๆเหล่านั้นจะทำให้กระบวนการผลิตหรือการวิจัยของคุณเป็นไปได้ด้วยดีเนื่องจากการคิดรอบคอบในการทำงานนั่นเอง

ดังนั้น ในปัจจุบันแล้วคนที่ทำงานทางด้านวิจัยและพัฒนานี้พวกเขาจะต้องมีความรู้ความสามารถโดยการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและลงมือที่จะพัฒนากระบวนการที่ได้เรียนมาเพื่อที่จะแก้ไขในสิ่งต่างๆหรือนำมาพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นโดยการทำอย่างนั้นก็ต้องอาศัยคนที่เชี่ยวชาญแน่นอนและคนที่มีประสบการณ์ดังนั้นคนที่จะทำงานอาชีพด้านนี้พวกเขาก็มีข้อท้ายก็คืออาจจะต้องเป็นคนที่รักในการสืบหาข้อมูลหรือใฝ่รู้ใฝ่เรียนนั่นเอง ซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการคิดสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกด้วยซึ่งก็คือการคิดสูตรที่เราได้เรียนมาตามหลักวิทยาศาสตร์นั่นแหละเพื่อที่จะนำมาพัฒนาหรือควบคุมการผลิตและวัตถุดิบต่างๆอย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เนื่องด้วยมาจากความรู้ที่ได้เรียนมาดังนั้นคนที่ต้องการทำงานในสายนี้ก็ต้องเป็นคนที่รักการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และพระในการเป็นคนวิจัยสิ่งต่างๆรอบตัวอีกด้วย

งานอาชีพนี้มีอาชีพอะไรบ้างที่สามารถทำได้ถ้าคุณเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์นักวิจัย ทดลอง และพัฒนาแล้ว อาชีพหนึ่งก็คือเป็นนักคิดค้นหรือนักเคมีปรุงยาซึ่งอาชีพนี้จะเป็นอาชีพสำหรับผลิตยาเพื่อที่จะนำมารักษาผู้คนนั้นเองซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เธอต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะผลิตยาหรือเครื่องสำอางต่างๆขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีอาชีพนักธรณีวิทยาปิโตรเลี่ยมคนพวกนี้จะทำหน้าที่ในการสำรวจและพัฒนาแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมต่างๆ อีกอาทิตย์นึงก็คือนักวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารพวกเขาจะเป็นคนวิจัยและอาหารต่างๆซึ่งจะนำมาพัฒนาอาหารที่นำมาแปรรูปได้ให้มีประโยชน์มากที่สุด หรือจะเป็นนักวิศวกรชีวการแพทย์ที่พวกเขาจะทำหน้าที่ในการออกแบบหรือพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ต่างๆให้ได้มาตรฐานมากขึ้นและนำมาใช้ได้จริงและสามารถศึกษาให้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากขึ้นนั่นเองซึ่งหน้าที่นี้หรืออาชีพด้านนี้ก็จะมีความซับซ้อนอยู่บ้างแต่ก็จะเกิดประสิทธิภาพมากในหลายประเทศ

ทำไมอาชีพด้านวิทยาศาสตร์การทำวิจัยและพัฒนาถึงน่าสนใจ?

ทำไมอาชีพด้านวิทยาศาสตร์การทำวิจัยและพัฒนาถึงน่าสนใจ?

ข้อน่าสนใจของอาชีพนี้หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจุดเด่นก็คือตอนที่คุณทำงานนี้คุณจะพบอะไรใหม่ๆมากมายในแต่ละการวิจัยของคุณและสามารถที่จะนำไปใช้และแก้ไขสิ่งที่คุณมีอยู่ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ละครั้งที่คุณทำมันจะไม่เหมือนกันและมันจะพัฒนาไปในด้านที่ดีอยู่เสมอและมันก็มาจากความคิดสร้างสรรค์ของคุณเองที่สามารถนำมาปรับใช้ในสิ่งที่คุณผลิตหรือวัสดุที่สามารถนำมาเป็นประโยชน์ได้และแนะนำว่าการทำอาชีพนี้ต้องมีความน่าสนใจอีกอย่างก็คือค่าตอบแทนจะสูงมากดังนั้นคุณจะมั่นใจได้เลยว่าคุณจะมีอาชีพที่มั่นคงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และอีกจุดนึงก็คือคุณจะได้สนุกกับมันในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆจากการวิจัยต่างๆของคุณและคุณจะฝึกที่จะใช้เหตุผลมากขึ้นในการทำงานและการทำงานแบบนี้จะมีการพิสูจน์ซึ่งแต่ละครั้งที่พิสูจน์ว่าการทำงานของคุณสำเร็จคุณก็จะมีความสุขมากคล้ายๆกับการผจญภัยในแหละ งานนี้ถือว่าเป็นอีกนานพี่สรุปกับมันจริงๆ ให้เรามาดูกันว่าอาชีพด้านวิทยาศาสตร์การทำวิจัยและการพัฒนามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างดังต่อไปนี้…

อาชีพด้านวิทยาศาสตร์การทำวิจัยและพัฒนามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง?

อาชีพด้านวิทยาศาสตร์การทำวิจัยและพัฒนามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง?

ข้อดีของสายอาชีพนี้ก็คือคุณจะเป็นคนที่คิดเป็นและมีเหตุผลในทุกๆเรื่องและมันจะช่วยพัฒนาตัวคุณเองให้เป็นคนที่ช่างสังเกตมากขึ้น และอีกทั้งยังสร้างความตื่นเต้นให้กับคุณเพราะคุณจะพบเห็นสิ่งที่อัศจรรย์อยู่สม่ำเสมอเนื่องจากเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่กระตุ้นให้คุณคิดและรู้สึกกับสิ่งที่คุณตรวจสอบไปด้วย คุณจะรู้ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งทรงสร้างบนโลกซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกอัศจรรย์ใจอยู่เสมอ ซึ่งหลายๆ คนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถและประสบการณ์พวกเขาชำนาญมากจนอัศจรรย์ใจอยู่เสมอว่าสิ่งที่พวกเขาวิจัยกันอยู่นั้นเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อและไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถทำได้ นั่นทำให้หลายคนรู้ว่าอาจจะมีผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ซึ่งฉลาดมากที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาก็เป็นไปได้ และข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณมีอิสระในการคิดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับหลายๆคนแต่ทุกอย่างก็จะอยู่ในการคิดแบบอิสระในการทำงานของคุณเสมอซึ่งคุณสามารถทำความก้าวหน้าได้ต่อเนื่องแล้วไม่น่าเบื่อด้วย

ข้อเสียของสายอาชีพนี้ก็จะมีความจำเจหรือๆ อยู่บ้างเป็นบางครั้งเพราะว่าทักษะการพูดหรือภาษาการพูดก็อาจจะเป็นภาษาสูงนิดหน่อยเพราะทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะมีภาษาอังกฤษค่อนข้างมากซึ่งบางครั้งทำให้คนอื่นเข้าใจยากเหมือนกันหรือเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจคนอื่น และแน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์หลายคนพวกเขาต้องสัมผัสกับสารเคมีแน่นอนและสารเคมีเหล่านั้นบางตัวก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับมันได้ตลอดเวลาหรืออาจจะเสี่ยงมากๆถ้าเกิดอันตรายขึ้นมา ถึงแม้ความก้าวหน้าจะกว้างไกลและมีผลตอบแทนที่ไม่มากเลยทีเดียวแต่ก็มีการแข่งขันค่อนข้างสูงเหมือนกัน ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณหมกมุ่นกับอาชีพนี้มากๆ เพราะอาชีพนี้จะต้องใช้เวลามากในการวิจัยคุณอาจจะเสียเวลาที่จะมีให้กับครอบครัวหรือการพักผ่อนหย่อนใจอย่างอื่นซึ่งอาจจะแย่งเวลาคุณไปคุณอาจจะต้องปรับตัวให้ได้และพยายามจัดตารางเวลาให้ดีอย่าให้เครียดจนเกินไปและไม่สามารถที่จะแบ่งเวลาให้กับอย่างอื่นบ้าง

อาชีพด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนา

อาชีพด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนา

เราได้รู้จักกันไปแล้วว่าอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิจัยเพื่อที่จะนำไปพัฒนานั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียและมีความน่าสนใจด้วย การที่เรารู้จักมากขึ้นอยู่กับอาชีพนี้จะทำให้เราเตรียมตัวพร้อมที่จะรู้ว่าตัวเองอยากเรียนต่อในสายอาชีพแบบไหนหรือตัวเองชอบวิธีการของอาชีพนี้ไหม เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงหรือเตรียมตัวไว้ก่อนล่วงหน้า ซึ่งแน่นอนว่าอาชีพนี้ต้องการทั้งความเชี่ยวชาญในการทำงานและคนที่คิดอย่างมีหลักการเป็นคนที่ชอบไปหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีความกระตือรือร้นในการทำงานและกล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันและพร้อมที่จะนำความรู้เหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตและปรับใช้ในการทำงานอีกด้วย พวกเขายังเป็นคนที่ต้องใส่ใจรายละเอียดด้วยซึ่งเป็นงานของนักวิเคราะห์มืออาชีพ ซึ่งมาหลายคนก็อยากที่จะรู้วิธีการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะเลือกเรียนทำงานแบบไหน สำหรับวัยรุ่นหลายๆคนที่เลือกที่จะเรียนต่อระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์หรือถ้าจบมาแล้วพวกเขาก็อยากจะทำหน้าที่อาชีพประมาณนี้ทางพวกเขาเรียนสายวิทย์-คณิต หลายคนก็อยากที่จะเป็นหมอพยาบาลแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ยังมีอาชีพนักวิจัยทดลองซึ่งได้เงินมากกว่าหมอหรือพยาบาลซะอีก ก่อนที่จะทำอาชีพอะไรควรที่จะคิดอย่างรอบคอบเพื่อที่จะช่วยให้คุณมีอนาคตที่มั่นคงได้