โรคร้ายแรง คือโรคที่รุนแรงจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตและเป็นโรคที่อาจจะต้องใช้การรักษาเฉพาะทาง และอาจใช้เวลายาวนานทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมากในแต่ละครั้ง สำหรับโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด 5 อันดับในปี 2019 คือ 1. โรคมะเร็ง 2.โรคเบาหวาน 3.โรคหัวใจ4.โรคความดันโลหิตสูง และ 5.วัณโรค ดังนั้นสาเหตุที่เราต้องมีประกันโรคร้ายแรง เพราะโรคเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกวัย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่แพงมากๆ บางบ้านเมื่อมีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคร้ายแรงเหล่านี้ถึงกับต้องกู้เงิน หรือเอาที่ดิน เอาบ้านไปจำนองเพื่อรักษา หรือบางคนก็หมดตัวเลยทีเดียว และสุดท้ายคือการรักษาที่ยาวนาน อาจจะทำให้เราต้องออกจากงาน หรือหยุดงานทำให้มีผลกระทบต่อรายได้และต่อครอบครัวได้

แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าประกันสุขภาพกับประกันโรคร้ายแรงของแต่ละบริษัทต่างๆมันต่างกันยังไง สำหรับประกันโรคร้ายแรงจุดเด่นหลักๆคือ วงเงินในการรักษาสูง เบี้ยประกันต่ำเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันสุขภาพ เนื่องจากประกันโรคร้ายแรงจำกัดความคุ้มครองเฉพาะโรคร้ายแรงที่กำหนดเท่านั้น ทำให้เบี้ยประกันถูกกว่าเบี้ยประกันสุขภาพครับ แล้วเมื่อไหร่ที่เราควรซื้อประกัน ควรซื้อประกันโรคร้ายแรงตั้งแต่ยังมีสุขภาพที่ดี เพราะตอนอายุน้อยเรายังมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งข้อดีก็คือ ค่าเบี้ยไม่สูง เพราะอัตราเบี้ยประกันโรคร้ายแรงมักเปลี่ยนตามอายุ ดังนั้นอายุน้อย เบี้ยก็น้อยครับ ต่อมาคือได้ค่าเบี้ยปกติ ไม่มีการปรับเพิ่มเนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพ และสุดท้ายคือได้รับความคุ้มครองโรคร้ายแรง โดยไม่มีข้อยกเว้นครับ ซึ่งบทความนี้จะช่วยแนะนำประกันโรคร้ายของบริษัทประกันภัยต่างๆ ที่เบี้ยประกันไม่แพงมาให้ทุกคนได้อ่านกันนะครับ

AIA

AIA

สำหรับบริษัทแรกคิดว่าทุกคนรู้จักดีนั่นก็คือ AIA ครับ โดยประกันโรคร้ายแรงของประกัน AIA ที่จะแนะนำก็คือ AIA CI SuperCare ครับ จุดเด่นของ AIA CI SuperCare ก็คือ คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท เริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท คุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น หมายความว่าเมื่อตรวจพบว่าเราเป็นโรคอะไร ประกันก็จะเริ่มคุ้มครองทันทีครับ ค่าเบี้ยประกันคงที่ จ่ายแค่ 10 ปี คุ้มครองตลอดชีวิตหรือ 99 ปีครับ จำนวนเงินเอาประกันคือ 200,000 – สูงสุด 4,999,999 บาทครับ สำหรับรายละเอียดความคุ้มครองมีดังนี้ครับ

1.0 ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ซึ่งคุ้มครอง 44 โรคร้ายแรงระดับรุนแรงและ 18 โรคร้ายแรงระดับต้นถึง ระดับปานกลาง จาก 6 กลุ่มโรคร้ายแรงดังนี้: 
กลุ่ม 1: กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก
กลุ่ม 2: กลุ่มโรคหัวใจ ระบบหายใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต
กลุ่ม 3: กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ
กลุ่ม 4: กลุ่มโรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย
กลุ่ม 5: กลุ่มภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ
กลุ่ม 6: กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ (คุ้มครองผู้เอาประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 16 ปี)

1.1 ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับโรคร้ายแรงเพียงโรคเดียวเท่านั้น (จ่ายเพียงครั้งเดียว) และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับต่อ หากยัง มีการชำระค่าเบี้ยประกันภัย เช่น หากลูกค้าได้รับวินิจฉัยว่าเป็นระดับรุนแรงในภายหลัง จะได้รับความคุ้มครองส่วนที่เหลืออีก 80% ของ จำนวนเงินเอาประกันภัย

 1.2 ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง หรือ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักผลประโยชน์ความคุ้มครอง โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และกรมธรรม์ จะสิ้นผลบังคับทันที

2.กรณีเสียชีวิต หรือรับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักผลประโยชน์ความคุ้มครอง โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที

3.ผลประโยชน์ ณ วันครบสัญญารับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักผลประโยชน์ความคุ้มครอง โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันทีครับ

https://www.aia.co.th/th/our-products/life-protection/aia-ci-supercare-10-99-non-par.html

KRUNGTHAI-AXA (กรุงไทยแอ็กซ่า)

KRUNGTHAI-AXA (กรุงไทยแอ็กซ่า)

เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินธุรกิจตามหลักมาตรฐานสากล โดยมีการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทยกับ AXA Group ซึ่งเป็นบริษัทประกันชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสครับ โดยมีบมจธนาคารกรุงไทย ถือหุ้น 50% บริษัท ซึ่งกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้บริการประกันชีวิต ด้วยตัวแทนหรือที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินระดับมืออาชีพ พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ และการบริการที่หลากหลาย เช่น:

1.ประกันออมทรัพย์ 2.ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง 3.ประกันบำนาญ เพื่อการเกษียณอายุ 4.ประกันคุ้มครองชีวิต

โดยประกันโรคร้ายแรงที่จะแนะนำก็คือ แอกซ่า สมาร์ท แคร์ ครับ แล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าประกันตัวนี้คุ้มครองอะไรบ้าง?

1.คุ้มครองคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี และสูงสุดอายุ 65 ปี 2.ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แค่ตอบคำถามก็สมัครได้ 3.จ่ายเงินชดเชยเมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรกหลังจากเอาประกันภัย 4.คุ้มครอง ครอบคลุม โรคมะเร็งทุกชนิด ทั้งระยะลุกลาม และไม่ลุกลาม 5.ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งด้วยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 900,000 บาท 6.ขยายความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกันภัย 7.จ่ายเงินก้อนให้ทันทีหลังแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง 8.เมื่อซื้อแผนครอบครัว ฟรี ความคุ้มครองบุตรอายุ 1-22 ปีที่ยังเป็นโสด โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร 9.ผ่อนผันระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึง 30 วันในปีที่ต่ออายุกรมธรรม์ 10.เบี้ยประกันสุขภาพนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 15,000 บาท

1.มะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง)  Plan 1 200,000 บาท Plan 2 500,000 บาท Plan 3 750,000 บาท 2.มะเร็งผิวหนังทุกชนิด ทุกระยะ (20%ของทุนประกันข้อ 1.) ทั้งนี้ ยังคงให้ความคุ้มครอง ในข้อ 1 มะเร็งทุกชนิดทุกระยะต่อไป Plan 1 40,000 บาท Plan 2 100,000 บาท Plan 3 150,000 บาท จำนวนผลประโยชน์ (บาท)

FWD

FWD

เอฟดับบลิวดี กรุ๊ป ดําเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง มาเก๊า ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่นและมาเลเซีย โดยมีผลิตภัณฑประกันหลากหลายชนิด เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย ประกันกลุ่ม และชะรีอะห์ ตะกาฟุล (ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม) เอฟดับบลิวดี มุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ของลูกค้าโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย และได้นําเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ ซึ่งได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ประกัน ผ่านสายตาของลูกค้าโดยออกแบบนโยบายและผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้คนเป็นหลักครับ

สำหรับประกันที่จะแนะนำในบทความนี้ก็คือสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยโรคร้ายแรง ซีไอ 50 จากเอฟดับบลิวดีที่ดูแลคุณเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงถึง 50 โรค ดูแลครอบคลุมการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นคุ้มครองสูงสุด 100% รวมถึงการเสียชีวิตครับ รายละเอียดการคุ้มครองมีดังนี้ครับ:

1.อายุรับประกันคือ 16-65 ปี 2.ระยะเวลาคุ้มครอง คุ้มครองจนถึงอายุ 85 ปี 3.ทุนประกันขั้นต่ำคือ 100,000 บาท ชำระเบี้ยประกันแบบรายปี / 6 เดือน / 3 เดือน และ รายเดือนครับ 4.รับ 20% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่ตรวจพบโรคร้ายระยะเริ่มต้น และรับอีก 80% ของทุนประกันภัย เมื่อเป็นระยะรุนแรง หรือ 100% ของทุนประกันภัย หากตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายระยะรุนแรง

ข้อดีของแผนประกันโรคร้ายนี้ คือการคุ้มครองการรักษาโรคต่างๆ มากถึง 50 โรคครับ ซึ่งแต่ละโรคนั้นเป็นโรคที่ต้องใช้เงินในการรักษาจำนวนมากและต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นโรคที่ค่อนข้างมีความรุนแรงต่อชีวิต เช่น โรคมะเร็ง หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้อหัวใจเป็นต้น

Muang Thai (เมืองไทยประกันชีวิต)

Muang Thai (เมืองไทยประกันชีวิต)

สำหรับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต เป็นอีกบริษัทที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นอีกหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่หลายล้านคนในความไว้วางใจและใช้บริการมานานหลายปี สำหรับโปรแกรมประกันโรคร้ายแรง ที่จะมาแนะนำก็คือ โครงการเมืองไทย ยิ้มสู้โรคร้ายครับ โดยจุดเด่นของประกันตัวนี้คือ

1.ค่าชดเชย 15 โรคร้ายแรง ตั้งแต่ตรวจพบ สูงสุด 200% 2.คุ้มครอง กรณีเสียชีวิตสูงสุด 2,000,000 บาท 3.ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี 4.ระยะเวลาเอาประกันภัย เมื่อครบอายุ 99 ปี 5.การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี /ราย 6 เดือน/ราย 3 เดือน/รายเดือน 6.จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 150,000 บาท

1.หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ และได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรงใดโรคร้ายแรงหนึ่งตามที่ระบุไว้ในตารางโรคร้ายแรง (ก) บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้นตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า เช่น ประเภทโรค มะเร็งและเนื้องอก  โรคมะเร็งขั้นรุนแรง (Severe cancer) ร้อยละของประกันภัยคือ 150 โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive cancer)  ร้อยละของประกันภัยคือ  100 เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign brain tumor) ร้อยละของประกันภัยคือ 100 2.กรณีผู้เอาประกันภัยยังคงมีชีวิตอยู่ และได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรงใด โรคร้ายแรงหนึ่งตามที่ระบุไว้ในตารางโรคร้ายแรง (ข) บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยในแต่ละรายการเพียงครั้งเดียวตลอดอายุของผู้เอาประกันภัย และสัญญาประกันภัยยังคงมีผลบังคับอยู่ เช่น ประเภทโรคมะเร็งและเนื้องอก

โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer / Carcinoma in situ) ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ร้อยละ 25 (สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท) ประเภทโรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease requiring angioplasty) จำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ร้อยละของ 25  (สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท)

Bangkok Life (กรุงเทพประกันชีวิต)

Bangkok Life (กรุงเทพประกันชีวิต)

สำหรับประกันโรคร้ายตัวสุดท้ายที่จะแนะนำคือ ประกัน บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้าย จากกรุงเทพประกันชีวิต คุ้มครองโรคมะเร็ง และกลุ่มโรคร้ายแรง รวม 11 โรค นานถึง 90 ปีครับ เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1,525 บาท/ปี และสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยครับ ​​เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.โครงการ บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้าย ประกอบด้วย สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ อุ่นใจ และสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ อีซี แคร์ 2.ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (กรณีที่ข้อมูลการแถลงสุขภาพไม่เพียงพอต่อการพิจารณารับประกันภัย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งขอตรวจสุขภาพก่อนรับประกันภัย) 3.โครงการ บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้ายสามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ อีซี แคร์ ทุกกรมธรรม์รวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

1.สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ อุ่นใจ  1.1กรณีเสียชีวิต ผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 1.2กรณีมีชีวิตอยู่จนครบอายุ 90 ปี ผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 2.สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ อีซี แคร์ 2.1คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เช่น

 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม

 • เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง

 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

 • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ

 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด

 • โรคระบบประสาทมัลติเพิล สเคลอโรสิส

 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

 • สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส

 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
 2.2คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามต่อครั้ง (รวมสูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย) ผลประโยชน์ที่จะได้รับคือ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และสำหรับสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ อีซี่ แคร์ ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นใด และไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม จากสาเหตุต่อไปนี้

 • อาการของโรคร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือตามการต่ออายุของสัญญาเพิ่มเติม หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม

 • การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น

 • การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)

https://www.bangkoklife.com/th/products/detail/188

แนะนำประกันของ AIA

แนะนำประกันของ AIA

เนื่องจากบริษัท AIA มีแบบประกันโรคร้ายแรงที่หลากหลายให้เราเลือก ไม่ว่าจะเป็นแบบที่เน้นคุ้มครองโรคที่พบบ่อยไม่กี่โรค ไปจนถึงแบบที่คุ้มครองโรคร้ายแรงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงระยะรุนแรงเลยครับ และสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการความคุ้มครองที่สูงมาก AIA ก็มีมีวงเงินที่รับประกันที่สูงถึง 50 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของแบบประกันและสุขภาพของผู้เอาประกันด้วยนะครับ  และนอกจากนั้นเอไอเอได้มอบส่วนลดเบี้ยประกันโรคร้ายแรงสูงสุดถึง 25% สำหรับแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ด้วยนะครับ รวมทั้งประกันโรคร้ายแรง AIA CI Super Care คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค (รวมโรคเด็ก 4 โรค) และสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ เฉพาะเบี้ยประกันในส่วนของความคุ้มครองชีวิตครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ 5 ประกันโรคร้ายแรงที่เราแนะนำครับ ซึ่งแต่ละบริษัทก็มีรายละเอียดอีกเยอะ ซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจประกันตัวไหนก็ลองติดต่อบริษัทประกันนั้นๆ หรือติดต่อตัวแทนที่รู้จักได้ครับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจนะครับ