สินเชื่อบุคคลซิตี้แบงค์ เป็นสินเชื่อประเภท สินเชื่อส่วนบุคคล จากทางธนาคารซิตี้แบงค์ มีจุดเด่นอยู่ที่ วงเงิน คือ มีการให้วงเงินสูงสุดถึง 1.5 เท่าสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท แต่สำหรับผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ก็จะได้รับวงเงินในการกู้สูงสุดที่ 5 เท่า หรือสูงสุด 1,500,000 บาท และสามารถผ่อนได้นานสูงถึง 5 ปี เท่านั้นยังไม่พอยังมีส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษอีกร้อยละ 3% ต่อปี และที่สำคัญผู้สมัครนั้นไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันในการขอสินเชื่อก็สามารถขอกู้ได้ซึ่งสินเชื่อบุคคลซิตี้ ได้ แถมยังไม่ต้องบอกวัตถุประสงค์ในการขอกู้ด้วย สินเชื่อบุคคลซิตี้ จะมาช่วยให้เพื่อนๆมีสภาพคล่องทางทางการเงิน และที่สำคัญสินเชื่อบุคคลซิตี้นั้น ณ ตอนนี้ ยังมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่น่าสนใจมากด้วย เป็นดูกันว่าน่าสนใจขนาดไหน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลซิตี้ปกติต่อปีและอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่อปี

โดยตอนนี้ทางธนาคารซิตี้แบงค์นั้นมีเงื่อนไขและวิธีการคิดดอกเบี้ยโดยแบ่งออกเป็น 3 โปรแกรมด้วยกัน ได้แก่ โปรแกรม อิสระ อัตราพิเศษต่ำสุด 7. 99% , โปรแกรม สุดคุ้ม 1 อัตราพิเศษลดสูงสุด 3% , โปรแกรม สุดคุ้ม 2 เพื่อคุณทุกคน เอาล่ะมาดูกันว่า แต่ละโปรแกรมมีเงื่อนไข และดอกเบี้ยเป็นยังไง

โปรแกรม อิสระ อัตราพิเศษต่ำสุด 7. 99%

โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป และเข้าร่วมโปรแกรมอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น และทางธนาคารจะคิดตามระยะเวลาผ่อนชำระ โดยจะมีตั้งแต่ 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน และ สูงสุดที่ 60 เดือน โดยวิธีการคิดดอกเบี้ยก็จะแบ่งระยะเวลากำหนดสำหรับเป็นสองช่วง เช่น 24 ก็จะแบ่งเป็น 12 เดือนต่อช่วง , 36 ก็แบ่งเป็น 18 เดือน, 48 เดือน ก็แบ่งเป็น 24 เดือน, 60 เดือน ก็แบ่งเป็น 30 เดือน โดยธนาคารจะมีอัตราการคิดคิดดอกเบี้ยดังนี้

 • สำหรับเพื่อนๆที่ได้รับอนุมัติวงเงินกู้  ตั้งแต่ 150,000 – 399,999 บาท ในช่วงครึ่งแรก เพื่อนๆก็จะถูกทางธนาคารคิดดอกเบี้ย 25.99% และในครึ่งหลังก็จะถูกปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่ 7.99%

 • สำหรับเพื่อนๆที่ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ ตั้งแต่ 400,000 บาท ขึ้นไป ใช่วงแรกก็จะถูกทางธนาคารคิดดอกเบี้ย 22.99%  และในครึ่งหลังก็จะถูกปรับลดลงเหลือเพียงแค่ 7.99%

โปรแกรม สุดคุ้ม 1 อัตราพิเศษลดสูงสุด 3%

โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน เท่านั้น* หรือ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และเข้าร่วมโปรแกรมสุดคุ้ม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดการคิดดอกเบี้ยตามวงเงิน ดังนี้

 • วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 150,000 – 199,999 บาท ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย 23.99% ต่อปี และมีส่วนลดพิเศษเหลือ 20.99% ต่อปี

 • วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 200,000 – 399,999 บาท ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย 21.99% ต่อปี และมีส่วนลดพิเศษเหลือ 18.99% ต่อปี

 • วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 400,000 – 699,999 บาท ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย 17.99% ต่อปี และมีส่วนลดพิเศษเหลือ 15.99% ต่อปี

 • วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 700,000 – 999,999 บาท ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย 17.99% ต่อปี และมีส่วนลดพิเศษเหลือ 14.99% ต่อปี

 • วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 1,000,000 – 1,299,999 บาท ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย 15.99% ต่อปี และมีส่วนลดพิเศษเหลือ 14.99% ต่อปี

 • วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 1,300,000 บาท ขึ้นไป ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย 15.99% ต่อปี และมีส่วนลดพิเศษเหลือ 13.99% ต่อปี

โปรแกรม สุดคุ้ม 2 เพื่อคุณทุกคน สำหรับลูกค้ากลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น

 • รายได้ 20,000- 29,999 วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000 บาท ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 27.99% วงเงิน 100,000 – 149,999 บาท ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 25.99%

 • รายได้ 30,000- 39,999 วงเงิน 150,000 – 199,999 บาท ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 23.99%

 • รายได้ 40,000- 49,999 วงเงิน 200,000 – 249,999 บาท ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 21.99%

 • รายได้ 50,000- 59,999 วงเงิน 250,000 – 299,999 บาท ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 20.99%

 • รายได้ 60,000- 79,999 วงเงิน 300,000 – 399,999 บาท ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 18.99%

 • รายได้ 80,000- 199,999 วงเงิน 400,000 – 999,999 บาท ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 17.99%

 • รายได้ 200,000 ขึ้นไป 1,000,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 15.99%

เพื่อนๆเห็นกันไหมว่าอัตราดอกเบี้ยยิ่งวงเงินการกู้ของเพื่อนๆสูงเท่าไรอัตราดอกเบี้ยก็ยิ่งต่ำลงเท่านั้น ต่อไปไปดู คุณสมบัติผู้ขอกู้ เอกสารประกอบการสมัคร กันดีกว่า

คุณสมบัติ เอกสาร ของผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร สินเชื่อบุคคลซิตี้ มีดังนี้

 • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )

 • สำหรับพนักงานบริษัท จะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

 • สำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี

 • สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่มีรายได้ ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ/บัตรกดเงินสด รวมถึงที่อยู่ในระหว่างการ ยื่นขอกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้านี้ ไม่เกิน 3 แห่ง และจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

 • สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สินเชื่อบุคคลซิตี้สร้างสภาพคล่องทางการเงินและปลอดภัยจากหนี้นอกระบบ

สุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้หรือมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติม เพื่อนๆสามารถเดินเข้าไปสอบถามได้ที่ธนาคารซิตี้แบงค์ทุกสาขาเลยนะครับ และผมก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมีปัญหาต้องการเงินด่วน ผมเชื่อสินเชื่อบุคคลซิตี้ช่วยได้ และทำให้เพื่อนๆปลอดภัยจากหนี้นอกระบบนะครับ