ตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด ในประเทศไทยบ้านเรานั้นกำลังมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น มีผู้ติดเชื้อลดน้อยลง และการใช้ชีวิตในแต่ละวันก็กำลังจะเริ่มกลับเข้าสู้ภาวะปกติไปทีละเล็กทีละน้อย แต่ก็ไม่ใช่สถานการณ์ที่ไว้ใจได้ จึงควรมีมาตรการอย่างเคร่งครัดเรื่องการป้องกันภัยจากโควิดให้กับตัวเอง จึงอยากให้ทุกคนให้ความร่วมมือ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงลดการแพร่กระจายเชื้อในสังคมอีกด้วย

รวมวิธี ป้องกันภัย โควิด

รวมวิธี ป้องกันภัย โควิด

เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง และผู้อื่น เราสามารถป้องกันการติดเชื้อ ด้วยการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโควิด ดังต่อไปนี้

##วิธี ป้องกันภัย โควิดเมื่ออยู่ที่บ้าน

 1. หากต้องใช้พื้นที่ส่วนรวมควรอยู่ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทและหลีกเลี่ยงการเปิดเครื่องปรับอากาศ
 2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกมานอกห้องหรือพบผู้อื่น
 3. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ โดยเฉพาะหลังการเข้าห้องน้ำ
 4. รับประทานอาหารที่สุก สะอาด และดื่มน้ำให้เพียงพอ
 5. หากใช้บริการ Delivery ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือทุกครั้งหลังรับบริการ
 6. หมั่นตรวจสอบอาการของตนเองเสมอ หากมีอาการป่วย ควรติดต่อสายด่วน 1668 หรือ 1669 ในทันที

##วิธี ป้องกันภัย โควิดเมื่อออกไปในที่สาธารณะ

 1. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ต้องพบปะผู้คน เมื่อต้องออกจากบ้าน หรืออยู่ในพื้นที่แออัด เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากคนอื่นมาติดเรา
 2. ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารหรือก่อนสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยใช้เวลาในการล้างมืออย่างน้อย 20 วินาที หรือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ปาก จมูก ตา หู หากไม่มีความจำเป็น
 4. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร
 5. ใช้กระดาษทิชชู่ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อจะไอ หรือจาม แล้วทิ้งกระดาษลงถังขยะให้เรียบร้อย

##วิธี ป้องกันภัย เมื่อต้องออกไปจับจ่ายใช้สอย

 1. ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 2. หากเลือกได้ ควรเลือกเข้าร้านที่มีระบบระบายอากาศที่ดี คนไม่หนาแน่น
 3. อย่าลืมวัดไข้ และลงทะเบียนเช็คอิน เมื่อเข้าหรือออกจากร้าน
 4. หากต้องหยิบจับสิ่งของ แนะนำให้สวมถุงมือพลาสติก และควรใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
 5. ล้างมือเมื่อจับจุดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น เช่น ปุ่มลิฟต์ ชักโครก เป็นต้น
 6. หลีกเลี่ยงการชำระเงินด้วยการสัมผัส เป็นไปได้เลือกเลือกชำระเงินด้วยระบบ E-Payment

นอกจากนี้ เมื่อกลับถึงบ้าน ควรดูแลร่างกายให้ดี ล้างมือให้สะอาด รีบอาบน้ำเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนที่บ้านถ้าหากมีเชื้อโดยไม่รู้ตัว ที่ดีที่สุดต้องป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด หมั่นสังเกตอาการตัวเอง จะเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงทั้งการแพร่เชื้อและรับเชื้อจากผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ในกรณีที่พบว่าตนเองมีอาการผิดปกติหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโควิด-19 โทรสายด่วน 1668 หรือ 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมปรึกษา ผู้เชี่ยวาญจาก MoneyDuck ได้ฟรี ที่ลิงก์ ด้านล่าง