ทำงาน contents Tips and Review, Forums

Latest Forums

เงินเดือนไม่ถึงที่เสียภาษี แต่ไม่มีสิทธิ์ได้เงินเยียวยาใช่ไหมครับ

เห็นว่ากรมจัดหางานมีงานให้ทำ สมัครได้อย่างไรครับ

พอดีเป็นลูกจ้างเอกชน ไม่มีปกส.เเต่ทำไมไม่ได้รับเงินเยียวยา

เราสามารถขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรได้ไหมครับ เพิ่งเริ่มบุกเบิกทำในที่ดินของพ่อกับแม่ครับ

ถ้าเรายังไม่ได้รับเงินเยียวยาในด้านใดๆเลย เราจะสามารถรับในฐานะเกษตรกรได้ไหมคะ

สำหรับคนที่ทำประกันสังคมตามมาตรา 33 จะได้เงินเยียวยากี่เดือนคะ