สุขภาพ / การแพทย์ contents Tips and Review, Forums

Latest Forums

เราจะซื้อประกันคุ้มครองโรคโควิด-19 ของหลายๆบริษัทไว้ดีไม๊คะ

ถ้าเรามีกรมธรรม์ประกันสุขภาพอยู่แล้ว จำเป็นต้องซื้อประกันโควิด-19 เพิ่มอีกไม๊ครับ

เพื่อนเป็นชาวต่างชาติ จะซื้อประกันชีวิตโควิด-19 ของบริษัทอะไรดีคะ

ตอนนี้สภานการณ์ไวรัสโควิด-19เป็นอย่างไรบ้างคะ

UV สามารถช่วยกันโควิดได้จริงไหมคะ

ซื้อประกันโคโรน่าผ่าน TrueMoney Wallet ดีไหมคะ