หนี้สิน contents Tips and Review, Forums

Latest Forums

ค้างค่าบริการรายเดือนโดนฟ้องไหมครับ

รู้สึกว่าธนาคารออมสินจะให้มาตรการที่ชัดเจนสุด ณ เวลานี้ สำหรับการพักชำระหนี้ค่ะ

เห็นหลายธนาคารมีมาตรการพักชำระหนี้ในช่วงนี้ ยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะ

ถ้าไม่ได้เงินเยียวยาจากรัฐบาล ช่วงที่รณรงค์ให้ทุกคนอยู่บ้าน จะเอาเงินจากที่ไหนไปส่งค่ารถคะ

เจ้าของ “หนี้บัตรเครดิต” เสียชีวิต ใครต้องรับผิดชอบชดใช้แทนบ้าง ?

ใครเคยค้างค่าโทรศัพท์บ้างไหมครับ