Forum
แก้ไขล่าสุด: 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูคืออะไร และมีไว้เพื่อประโยชน์อะไร?

ในฐานะที่เป็นครูอยากทราบข้อมุลที่ชัดเจนถึงเรื่องนี้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูคืออะไร และมีไว้เพื่อประโยชน์อะไร?

เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรดีนะ..

คุยกับที่ปรึษาทางการเงินโดยตรงและรับข้อเสนอที่เหมาะกับคุณ

รับคำปรึกษาฟรี

User comments

 • user image

  Karelle

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูคือ การที่คณะบุคคลร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านเศรษฐกิจถือเป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นสมาชิกรู้จักปรักยัดอดออม และยังสามารถบริหารเงินให้กับสมาชิกเพื่อใช้จ่ายเมื่อมีความจำเป็น ผู้ที่ทำงานราชการครูสามารถใช้ประยาชน์จากสหกรณ์นี้ได้

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Eve

  ประโยชน์ของสหกรณ์คือส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกและรับฝากเงินจากสมาชิกหรือจากสหกรณ์อืนอื่น จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และออกเงินกู้ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ด้วย เมื่อครูมีกิจกรรมก็อาจจะมีการเบิกเงินจากสหกรณ์ครูไปใช้ได้

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Fai

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยังสามารถให้สหกรณ์อื่นอื่นกู้ยืมเงินได้และสามารถซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ ซื้อหุ้นของสหกรณ์อื่นหรือชุมนุมสหกรณ์ได้ และยังสามารถซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ. เพราะยังไงก็เป้หน่วยงานของภาครัฐอยุ่ดี

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Nat

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามารถ ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินและสามารถกู้ยืมเพื่อการเคหะให้สวัสดิการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวของเขารวมทั้งสามารถให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก ด้วย ช่วยพัฒนาระบบการเรียนการสอนของครุให้มีคุณภาพมากขึ้นด้วย

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Honey

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูดำเนินธุรกิจเหมือนกับธนาคารนั่นแหล่ะ แต่เป็นสถาบันการเงินระดับองค์กร หน่วยงาน มีการบริการโดยระดมทุนจากพนักงานในองค์กรจากการขายหุ้น รับฝากเงิน แล้วนำเงินที่ได้มาปล่อยให้สมาชิกกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าสถาบันการเงินอื่น สมาชิกแต่ละคนจะได้รับการช่วยเหลือเมื่อ แต่งงาน เจ็บป่วย เสียชีวิต และครอบครัวได้รับผลประโยชน์ด้วย

  2020.03.02 12:42
 • user image

  Bill

  ก็มีไว้เพื่อช่วยเหลือคนที่สมัครเป็นสมาชิกนั่นแหละ เห็นเขาให้คุณครูเนี่ยฝากได้ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน แต่ว่าไม่เกิน 1,250 บาทต่อเดือน แต่ว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย มีข่าวว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ของครูโกงกันบ่อย มีกินนอกกินในกันเยอะ คือไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่เราก็ต้องดูเป็นรายๆไป สมาชิกทุกคนก็ต้องช่วยกันตรวจสอบ เดี๋ยวเผื่อลงทุนผิดพลาดไม่มีเงินคืนก็จะเรื่องใหญ่เอา

  2020.04.16 4:8
 • user image

  วิโรจน์

  ถ้าสรุปสั้นๆสหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็เป็นการคุ้มครองความเสี่ยงหรือบวกกับการลงทุนอย่างหนึ่งของคนที่อยู่ในฐานะอาชีพครูนั่นแหละครับ เพราะมีการจ่ายเบี้ย ประกันต่อปี เพื่อรับ ประกันชีวิตและความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเสียชีวิตครับ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูคนที่สมัครสามารถเลือกได้ว่าจะสมัครเพื่อทำประกันหรือเพื่อการกู้เงินแต่ขอแนะนำว่าไม่ควรจะกู้เงินครับเพราะอาจจะทำให้คุณเป็นหนี้ ที่รับมือได้ยาก

  2020.04.28 10:3
 • user image

  Krarayoon

  ก็ความหมายก็ตามที่ความเห็นส่วนใหญ่ได้พูดกันไปหมดแล้วนะครับ แต่ผมอยากจะเสริมซักนิดนึงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจะได้รับประโยชน์คือ จะได้ เงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืน เงินปันผล ก็คือ เงินที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้รับเป็นผลตอบแทนจากการที่สมาชิกมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ จะได้รับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้น ส่วนเงินเฉลี่ยคืน จะเป็นเงินสำหรับครูที่กู้เงินจากสหกรณ์ ซึ่งจะเฉลี่ยคืนให้จากยอดรวมของดอกเบี้ยที่ชำระ

  2020.05.16 7:9
 • user image

  Baroma

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชื่อบอกอยู่ใช่ไหมคะว่าเป็นสหกรณ์ของใครก็คือของคุณครูแต่ที่จริงก็ไม่ใช่แค่ครูอย่างเดียวนะคะหมายถึงคนที่ทำงานราชการด้วย จะเรียกว่าคล้ายๆกับ เงินกองทุนที่เอาเงินของทุกคนมารวมกันใครต้องการใช้กระเบื้องเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นเหตุจำเป็นคืออาจจะมี กิจกรรมบางอย่างก็สามารถเบิกเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูออกมาใช้ได้

  2020.05.24 11:38
 • user image

  Chermsak

  เหมือนมันเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งของครูใช่ไหมคะที่เขาจะหักเงินเดือนของครูทุกๆเดือนเข้าไปในสหกรณ์นี่นะ แสดงว่าหลักการทำงานก็เหมือนที่เราทำอยู่ใช่ไหม เราเข้ากับสหกรณ์การประมงคะ เขาก็จะมีเงินปันผลให้กับสมาชิกทุกๆคน แต่เราเข้าใจว่าของครูนี่จะได้เรื่องอื่นเยอะกว่าใช่ไหมครูหลายคนกู้เอาไปสร้างบ้านได้ ซึ่งของเราไม่มีเลยมีแค่กู้ไปทำทุน

  2020.05.26 8:44
 • user image

  sirawit

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบางจังหวัดก็มีเงื่อนไขมากๆๆอย่างส่งเงินชำระหนี้ช้าแค่วันเดียวทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของสมาชิกเลยเช่นได้รับหนังสือแจ้งชำระหนี้ช้าก็ยังมาตัดสิทธิ์การได้รับเงินเฉลี่ยคืนเลยทั้งๆที่ทำบันทึกแจ้งไปแล้ว

  2020.06.02 14:3
 • user image

  สายสมร

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าจะช่วยเหลือกันนะไม่ใช่มาขูดรีดเอาเงินที่พึงได้ของสมาชิกไปศึกษาดูงาน(ไปเที่ยว)ไร้สาระอยากเที่ยวแต่มาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเรียกว่าไม่มีเงินแล้วตอแหลอยากเที่ยวทุเรศๆๆสิ้นดี

  2020.06.02 14:13
 • user image

  Kongpob

  ว่าแรงไปไหมคะน้อง จริงๆแล้วเวลาที่เขาไปดูงานหรืออะไรแบบนี้เขาเอางบของปีการศึกษาไปใช้นะคะน้อง ไม่ได้เอาจากเงินออมทรัพย์ของครูนะคะน้อง น้องรู้ไหมว่าแต่ละปีโรงเรียนเขามีงบศึกษาดูงานด้วย ถ้าขืนไม่ใช้อะไรเลยงบนี้ก็จะถูกดึงกลับไปใช้อย่างอื่นนะคะน้อง สหกรณ์ครู เขามีเอาไว้ดูแลเรื่องสวัสดิการของครูมากกว่านะคะ

  2020.06.17 13:31
 • user image

  สมทรง

  ผมว่าเป็นบริการที่ดีนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคุณครู ทำให้คุณครูมีที่พึ่งทางการเงิน แล้วช่วยให้คุณครูมีเงินใช้สำหรับการเตรียมตัวในวัยเกษียณด้วย ซึ่งถ้าเป็นคุณครูแล้วไม่ได้เลือกใช้บริการของสหกรณ์ครูแล้วเราก็ จะให้ไปเลยใช้บริการวันไหนดีล่ะครับ จริงๆคนที่เป็นครูก็สามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการได้ว่าจะใช้เงินของตัวเองในการลงทุนแบบไหนนะครับไม่ได้บังคับ

  2020.07.14 20:50
 • user image

  ตุลา

  ก็เป็นที่ที่ฝากเงินเอาไว้แต่ละคนเอาเงินไปฝากรวมกันพอคนไหนมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินหรือว่าเรื่องฉุกเฉินก็ไปขอกู้มาจากสหกรณ์ แล้วทางสหกรณ์ก็จะปล่อยเงินกู้ให้ซึ่ง ค่าดอกเบี้ยอะไรก็จะถูก แล้วดอกเบี้ยที่ได้มาก็จะเอาไปแบ่งให้คนที่เอาเงินเข้าไปฝาก ก็จะได้รับดอกเบี้ยจากคนที่กู้เงินไป ถ้าจะอธิบายง่ายๆก็เหมือนการเล่นแชร์ในหมู่คุณครูนั่นแหละค่ะ

  2020.07.20 8:4
 • user image

  ลินลา

  พออ่านดูแล้วรู้สึกว่าสหกรณ์นี้เป็นสหกรณ์ที่ดีสำหรับอาชีพนี้มากๆเลยนะคะ และเป็นสหกรณ์ที่น่าสนใจที่เดียวค่ะ แต่เราก็มีความรู้เล็กน้อยมาเสริมเกี่ยวกับสหกรณ์นี้ค่ะ คือไม่ใช่แค่ครูนะคะที่ทำได้ แต่ผู้รับราชการที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาในหน้าที่อื่นๆก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้ได้เช่นกันค่ะ

  2020.08.16 7:38
 • user image

  คฑา (_ _)。゜zzZ

  หลายอาชีพมีสหกรณ์สำหรับคนที่ทำงานในอาชีพนั้นๆ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็เอื้อประโยชน์ให้กับคนที่เป็นครู ผมเข้าใจถูกใช่มั้ยครับ เคยได้ยินแค่ชื่อแต่ไม่รู้รายละเอียดหรอกครับ ได้มารู้จากกระทู้นี้แหละ มีหลากหลายข้อมูลและหลากหลายความคิดเห็นเลยครับ บางคนบอกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นเหมือนการเล่นแชร์..เป็นอย่างนั้นเลยเหรอครับ

  2020.08.25 15:4
 • user image

  มอม้า

  ตอนนี้เจอปัญหาว่าผู้กู้ที่เราค้ำให้เขานั้นปกปิดข้อมูลและยอดหนี้จากสหกรณ์ที่เดิม สหกรณ์อุทัย เมื่อย้ายโอนตำแหน่งมาที่นครสวรรค์ จึงไปทำเรื่องแจ้งกับทางสหกรณ์อุทัยว่าจะจ่ายตรง ทำให้สลิปเงินเดือนให้ใสสะอาดเพื่อยื่นกู้ทางนครสวรรค์ คำถามคือ สหกรณ์นครสวรรค์ สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้กู้ได้หรือไม่ว่าเป็นสมาชิกจากที่สหกรณ์เดิมหรือปล่าว

  2021.02.23 13:23
 • user image

  Lakorn

  ตอนที่เจ้าของกระทู้มาโพสต์กระทู้นี้ คุณเพิ่งรับราชการครูใช่มั้ยครับ ถึงได้เข้ามาสอบถามเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีคนเข้ามาแนะนำกันเยอะเลย ผมว่าตอนนี้คุณเข้าใจมากขึ้นแล้วล่ะว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามารถให้ความช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้าง คุณจะได้้รับสิทธิประโยชน์จากที่นี่ได้อย่างไร มีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ถามครูรุ่นพี่เอานะครับ

  2021.09.21 14:17
 • user image

  vitvit

  มีคนเข้ามาให้ข้อมูลมากมาย เจ้าของกระทู้คงรู้แล้วว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูคืออะไร ที่จริงถามเพื่อนครูด้วยกันก็รู้แล้วครับ เขาไม่ปิดบังกันหรอกเรื่องนี้น่ะ ยังไงก็ดูให้ดีว่าคุณจะใช้สิทธิประโยชน์อะไรจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบ้าง เลือกใช้สิทธิประโยชน์ที่จะไม่ทำให้คุณเดือดร้อนในภายหลังน่ะครับ ผมว่าคุณคงรู้ดีแล้วล่ะตอนนี้

  2022.01.11 14:22
 • user image

  ชาญcharn

  ลักษณะของสหกรณ์แบบนี้มีกันทุกสาขาอาชีพมั้ยครับ จะเรียกว่ายังไงดี อย่างอาชีพอื่นๆก็มีสหกรณ์ด้วย ผมก็ไม่เคยเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไหน เลยอธิบายอะไรไม่ค่อยเข้าใจน่ะครับ แต่อย่างเจ้าของกระทู้เนี่ย ผมว่าตอนนี้คงรู้เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระจ่างชัดแล้วล่ะ เพราะว่าได้ไปทำงานที่โรงเรียนไปถามจากครูท่านอื่นที่เป็นสมาชิกมาก่อนแล้ว

  2022.03.18 5:48
 • user image

  ภัทรพล???

  ขออภัยที่อยากบอกเจ้าของกระทู้ว่า หากคุณอยากทราบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูคืออะไร และมีไว้เพื่อประโยชน์อะไร น่าจะถามกับเพื่อนครูด้วยกันนะครับ เขาต้องรู้แน่ๆ เท่าที่ผมเข้าใจ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็นตัวช่วยของคุณครูที่ต้องการกู้เงินเพื่อเอาไปใช้จ่ายหรือว่ากู้ซื้อบ้านอะไรทำนองนี้ กู้เงินในระบบ ปลอดภัยกว่าไปกู้ข้างนอกครับ

  2022.04.16 15:20
 • user image

  88Rawiwan88

  หลังจากที่มาโพสต์ถามแล้ว เจ้าของกระทู้ได้ไปใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหรือยังคะ อย่างน้อยคงได้สมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์แล้วล่ะ เดาว่าตอนนี้คงรู้เรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์นี้เป็นอย่างดีแล้ว เลือกใช้บริการที่เป็นประโยชน์กับตัวของคุณเองน่ะค่ะ จะได้ใช้บริการจากสหกรณ์นี้อย่างคุ้มค่า การจัดตั้งย่อมมีเหตุผลที่ดีอยู่แล้ว

  2022.05.24 16:3

บอกเล่าความคิดเห็นและสิ่งที่คุณรู้ที่นี่

เพิ่มเราเป็นเพื่อนของคุณ

ถ้าคุณเพิ่มไลน์ของ MoneyDuck คุณจะได้รับคำแนะนำเรื่องการเงินและการแจ้งเตือนเมื่อที่ปรึกษาตอบคำถามของคุณ

ฟอรั่มที่เกี่ยวข้อง

All (การลงทุน),All (การวางแผนการเงืน),All (การลงทุน)

วิธีที่ดีที่สุดในการเติบโตเงินของฉัน

เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเติบโตเงินของพวกเขาเพราะพวกเขาไม่มีความรู้การลงทุนอะไร

All (การจ้างงาน),All (หารายได้)

คนเงินเดือนแสนบาทนี่เรียกว่ารวยรึยังครับ

บัญชีออมทรัพย์,บัญชีสะสมทรัพย์,All (ธนาคาร),ความป่วยไข้

บัญชีออมทรัพย์ UOB secure จ่ายค่ารักษาพยาบาลไหม

บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ / ธนาคารยูโอบี

All (ธนาคาร)

บัญชีเงินฝากสำหรับเด็กนักเรียนออมสินมีเอกสารอะไรบ้างที่ใช้ในการเปิดบัญชี

บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียน โดยธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

การจัดการงบประมาณ,การจัดการเงิน,ลดค่าใช้จ่าย,All (การวางแผนการเงืน)

มีการเปรียบเทียบนิสัยทางการกับความขี้เกียจคิออะไรครับ?

บัญชีออมทรัพย์

ถ้าไม่ได้ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทยไปเกินหนึ่งปี เราจะยังกลับมาใช้งานได้อยู่ไหมคะ?

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย / ธนาคารซีไอเอ็มบี

รีวิวที่เกี่ยวข้อง

ประกันการเดินทาง,ประกันภัยทรัพย์สิน,การประกันการเสี่ยงภัยยานพาหนะ,All (ประกัน),All (อุบัติเหตุ)

Good Sense By อลิอันซ์

Good Sense By อลิอันซ์ หากเกิดอุบัติกับผู้เอาประกันนั้นทางประกันจะให้ความคุ้มครองโดยที่หากผู้เอาประกันมีอายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไป หรือ ไม่เกิน 65 ปี จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 4,000,000 บาท และหากผู้เอาประกันอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือ มากกว่า 65 ปี จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศจะได้รับวงเงินสูงสุดถึง 2,500,000 บาท

Good Sense By อลิอันซ์

การประกันการเสี่ยงภัยยานพาหนะ,All (ประกัน)

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (TA TOUR) By กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (TA TOUR) By กรุงเทพประกันภัย เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยที่บริษัทนี้จะให้ความคุ้มครองตั้งแต่เรื่องขออุบัติเหตุ การสูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาลท่เกิดจากอุบัติเหตุ

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (TA TOUR) By กรุงเทพประกันภัย

All (บัตรเครดิต),บัญชีออมทรัพย์,บัญชีสะสมทรัพย์,ธนาคารดิจิทัล,All (สินเชื่อ),All (ประกัน),All (คริปโตเคอร์เรนซี),All (อี วอลเล็ต),All (การมีบุตร),All (การเล่าเรียน),All (ชีวิตคู่),All (การจ้างงาน),All (การทำธุรกิจ),All (เกษียณอายุ),All (อุบัติเหตุ),All (การวางแผนการเงืน),All (การลงทุน),All (หนี้สิน),All (หารายได้),All (การจ่ายภาษี),All (การป้องกันกัย),All (วางแผนเกษียณอายุ),All (การมอบมรดก),All (เศรษฐกิจ)

บัญชี e-SAVINGS ธนชาติ

บัญชี e-SAVINGS ธนชาติ ได้รับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.5% และยังสามารถถอนเงินหรือโอนเงินไปยังธนาคารไหนก็ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เปิดบัญชีขั้นต่ำด้วยเงินเพียง 0 บาทเท่านั้น! มีบริการให้ทำธุรกรรมผ่านแอพด้วยซึ่งแอพนั้นมีชื่อว่า Thanachart Connect โมบายแอพ หรือ Thanachart iNet นอกจากเปิดบัญชีด้วยเงิน 0 บาทแล้วยังสะดวกอีกด้วย

บัญชี e-SAVINGS ธนชาติ

บัญชีออมทรัพย์,All (ธนาคาร)

ออมทรัพย์ Ultra Savings ธนชาติ

ออมทรัพย์ Ultra Savings ธนชาติ เมื่อสมัครจะได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยดอกเบี้ยนั้นจะคิดค่าดอกเบี้ยทุกวัน อัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 1.60% ต่อปี สามารถถอนได้ 2 ครั้งต่อเดือนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยไม่จำกัดจำนวนเงินในการถอน เปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท ถ้าหากจะปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น

ออมทรัพย์ Ultra Savings ธนชาติ

บัญชีออมทรัพย์

ออมทรัพย์มีระดับ ของธนชาติ

ออมทรัพย์มีระดับ ของธนชาติ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาทเท่านั้นค่ะ และทางธนาคารนั้นจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆเดือนมิถุนายนและธันวาคม นอกจากนี้ยังสามารถฝากถอนได้ทุกวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง ถ้าเรายิ่งฝากเงินเยอะเราก็จะได้รับดอกเบี้ยมากเพราะว่าทางธนาคารนั้นจะคิดดอกเบี้ยให้เราทุกๆวัน เมื่อรู้แบบนี้มาเปิดบัญชีนี้เยอะๆนะคะ ของเขาดีจริง

ออมทรัพย์มีระดับ ของธนชาติ

ประกันการเดินทาง,All (ประกัน)

โกลด์ เอเชีย By ไออินชัวร์

โกลด์ เอเชีย By ไออินชัวร์ เมื่อเราสมัครประกันนี้อุ่นใจได้เลยเพราะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่เรื่องของอุบัติเหตุไปจนถึงเรื่องปัญหาต่างๆในการเดินทาง แต่มีข้อยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งคือจะไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องของกระเป๋าเดินทางล่าช้า และทั้งนี้หากเกิดอุบัติเหตุทางบริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สูงสุดถึง 1,500,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันที่อายุมากกว่า 75 ปี และจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 3,000,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 9 วัน - 75 ปี

โกลด์ เอเชีย By ไออินชัวร์

เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรดีนะ..

คุยกับที่ปรึษาทางการเงินโดยตรงและรับข้อเสนอที่เหมาะกับคุณ

รับคำปรึกษาฟรี