สาเหตุของเงินเฟ้อคืออะไร ขอความเห็นสักหน่อยนะ จะได้แก้ที่ต้นเหตุได้?

อยากทราบว่าสาเหตุของเงินเฟ้อจะเกิดจากอะไร เพราะการจะแก้ไขปัญหาอะไรต้องแก้ที่ต้นเหตุจริงมั้ย ไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีทางแก้ไขได้จนหมด?

 • เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ต้องการซื้อสินค้าและบริการต่างต่างในปริมาณที่มากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเนื่องมาจากความต้องการสินค้าและบริการนั้นหรืออาจเพราะค่านิยมทางสังคม ที่มีความต้องการที่สูงมากขึ้น ทำให้ต้องมีการผลิตสิ้นค้าที่มีราคาสูงมากขึ้น จึงทำให้ยากที่อัตราของค่าเงินจะสูงตามทัน

  no name

  2019.08.01 8:9

  0 likes

  • อาจมีสาเหตุมาจากการผลิตสินค้าและบริการนั้นนั้นในตลาดทั่วไปมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ขายปรับราคาสินค้าและบริการดังกล่าวสุงขึ้น กำลังและความสามรถในการซื้อของผู้บริโภคที่เท่าเดิมและลดลงทำให้ไม่สามารถนำเงินที่มีซื้อของที่ราคาสูงขึ้นได้

   no name

   2019.08.01 8:10

   0 likes

   • อาจเนื่องมาจากที่ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการต้องแบกภาระต้นทุนการผลิตที่สุงขึ้นจึงทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระนั้นได้จึงทำให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาสินค้าและบริการให้สุงขึ้นด้วย เนื่องด้วนสถานการณ์เศรษฐกิจที่ซบเซา ผู้ประกอบการปรับราคาขึ้น ผู้ซื้อซื้อน้อยลง จึงเกิดการเงินเฟ้อขึ้นได้

    no name

    2019.08.01 8:11

    0 likes

    • อาจเกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยภายนอกที่รุนแรง เช่น ภาวะสงครามต่อเนื่อง โรคระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้รวมทั้งระบบทุนนิยมที่ต้องการค้ากำไรเกินควรโดยทำการกักตุนสินค้าเพื่อทำให้ดูเหมือนว่าสินค้าขาดตลาดและผลิตไม่พอ. สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองก็มีส่วนที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อได้ด้วย

     no name

     2019.08.01 8:12

     0 likes

     • ภาวะเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ เพราะมีการพิมพ์ธนบัตรเพิ่มขึ้นทำให้มูลค่าของเงินลดลง พอมีเงินอยู่ในมือของผู้บริโภคและผู้ผลิตมากขึ้น ทำให้มีอำนาจการซื้อเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดการแย่งชิงสินค้าและบริการถ้าเศรษฐกิจโตไม่ทันกับการขยายตัวของปริมาณเงินทำให้สินค้าราคาแพง ใช้เงินมากแต่ได้สินค้าน้อยลง.

      no name

      2020.03.13 13:54

      0 likes

      ฟอรั่มที่เกี่ยวข้อง

      วิธีที่ดีที่สุดในการเติบโตเงินของฉัน

      อยากมีเงินเก็บก่อนวัยหกสิบเริ่มต้นแบบไหนดี?

      ผมกับภรรยาตอนนี้เรากำลังวางแผนจะมีลูกครับ อยากทราบว่าต้องเก็บเงินล่วงหน้าสักเท่าไหร่ดี กับการวางแผนมีลูกสักคน

      การปรับสมุดบัญชีมีประโยชน์อย่างไร เพราะไม่ค่อยได้ใช้สมุดบัญชีเลยยังสำคัญไหม?

      สมุดบัญชีเงินฝากมีประโยชน์อะไรครับ สมุดบัญชีมีข้อมูลสำคัญแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เลย?

      ผมบอกตรงๆว่าไม่เคยมีบัตร ATM มันจำเป็นไหมครับ?