ผลกระทบของเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจะส่งผลแบบไหนและคืออะไร?

เมื่อเกิดเงินเฟ้อขึ้นจริงแน่นอนว่าส่งผลต่อหลายคนหลายแห่ง แต่ผลกระทบนั้นจะมีอะไรบ้าง และคืออะไรบ้าง อยากทราบเพื่อจะรับมือทัน

 • . เนื่องจากรายจ่ายหรือภาวะค่าครองชีพสุงขึ้นจึงเป็นเหตุให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีอำนาจในการซื้อน้อยลง จึงเป็นเหตุให้ประชาชนมีควาสามารถในการซื้อสินค้าและบริการต่างต่างลดลงตามตัว นี่คือผลกระทบอันดับแรกๆที่จะมีมา และต่อมาก็อาจจะมีผลกระทบไปจนถึงรายได้ของประชาชนได้ด้วย

  no name

  0 likes

  • เนื่องจากรายได้ที่มีหรือเงินที่หามาได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพเพราะซื้อสินค้าและบริการได้ไม่มากพอจึงเป็นเหตุให้หลายคนต้องพยายามอย่างมากเพื่อขวนขวายหาเงินมากขึ้น ดังนั้นการเตรียมตัวด้วยแผนการเงินที่ดีก็จะช่วยได้มาก และการหารายได้จากหลายๆทางก็เป็นทางเลือกที่ดี

   no name

   0 likes

   • ยังมีผลทางอ้อมต่อสวัสดิภาพของผู้คนส่วนใหญ่ด้วยคือเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง อันเนื่องมาจากความเครียดเช่น โรคความดันสุง โรคหัวใจ รวมทั้งโรคมะเร็งชนิดต่างต่าง โดยเฉพาะโรคเครียดนี่ต้องระวังอย่างมากเพราะจะเป็นสาเหตุของโรคภัยต่างๆที่ตามมา การมีปัญหาสุขภาพก็ทำให้สูญเสียเงินด้วยนะ

    no name

    0 likes

    • อัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินฝากในธนาคารทำให้อัตราดอกเบี้ยสุทธิของผู้ฝากเงินน้อยลงจึงเป็นเหตุให้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่นำเงินไปฝากธนาคารแต่นำเงินไปลงทุนที่ให้ผลประโยชน์สุงกว่าเช่น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนกองทุนรวม การลงทุนในหุ้น แลการเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจต่างๆ

     no name

     0 likes