วัตถุประสงค์ของการตั้งสหกรณ์นิคมคืออะไร?

วัตถุประสงค์ของการตั้งสหกรณ์นิคมคืออะไร จริงไหมที่จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีดินในการเพาะปลูก แล้วช่วยเรื่องอะไรอีกบ้าง ?

เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรดีนะ..

คุยกับที่ปรึษาทางการเงินโดยตรงและรับข้อเสนอที่เหมาะกับคุณ

 • user image

  ปีติ

  _เพื่อจัดหาที่ดินทำกินให้เกษตรกรโดยอาศัยพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ พศ.2511 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ขอรับที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินแห่งชาติได้จำแนกไว้เป็นที่ดินจัดสรรเพื่อเกษตรกร จึงนำมาจัดสรรให้ราษฏรเข้าครอบครองเพื่อทำประโยชน์

  2019.08.01 9:15
  • user image

   ธีรภัทร

   เพื่อทำการเช่าซื้อที่ดินโดยอาศัยประมาลกฏหมายที่ดินพ.ศ.2497 และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการจัดหาที่ดินให้ราษฏร กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดซื้อที่ดินขององค์การ หรือเอกชนนำมาปรับปรุงจัดสรรเมื่อสมาชิกได้มีการชำระเงินค่าเช่าซื้อที่ดินครบถ้วนก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น

   2019.08.01 9:16
   • user image

    Kultilda

    เพื่อทำการเช่าที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำที่ดินจากป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมแล้วมาจัดสรรให้ราษฏรและจัดตั่งขึ้นเป็นสหกรณ์สมาชิกจะมีสิทธิ์เข้าครอบครองทำกินในที่ดินที่จัดไว้โดยมีการเสียค่าเช่าในอัตราที่ต่ำมากและที่ดินจะตกเป็นมรดกให้ลูกหลานสืบทอดทำกินต่อไป

    2019.08.01 9:17
    • user image

     Ratri

     เพื่อมีหน้าที่ดำเนินการวางผังและปรับปรุงที่ดินเมื่อได้รับที่ดินแปลงใดมาจัดสรรแล้วทางการจะสำรวจที่ดอน ภผุมิประเร(ศพสภาพของดิน และปริมาณน้ำฝนจากนั้นจะมีการวางแผนการใช้ที่ดินว่าควรดำเนินการสร้างสาธารณูปโภคอย่างไร เช่น โรงเรียน อนามัย เป็นต้น เพื่อความเป็นอยุ่ที่ดีขึ้น

     2019.08.01 9:18
     • user image

      tan

      สรุปเข้าใจง่าย บทบาทของสหกรณ์นิคม คือสหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่ง ที่มีการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎร การจัดสร้างปัจจัยพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการดำเนินการจัดหาสินเชื่อ ปัจจัยการผลิตและสิ่งของที่จำเป็น การแปรรูปการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งกิจการให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก

      2020.03.13 16:4
      • user image

       Solada

       ก็จริงค่ะ ที่สหกรณ์นิคมก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินในการเพาะปลูก แต่ถ้าเราเป็นเกษตรกรที่อยากจะให้สหกรณ์นิคมช่วยเหลือ เราก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์นิคมการเกษตรนี้ก่อนค่ะ แล้วก็ไม่ได้ช่วยแค่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินในการเพาะปลูกเท่านั้นนะคะ แต่ถ้าเราเป็นเกษตรกรที่อยากจะขายที่ดิน อยากจะซื้อที่ดิน สหกรณ์นิคมก็จะช่วยเราใน

       2020.04.09 9:0
       • user image

        ชัยอนันต์

        การจัดการของทางรัฐบาลที่ช่วยเหลือประชาชน ให้มีที่ดินทำกินในรูปแบบการเช่า โดยใช้พื้นที่ของป่าสงวนเพลงชาติที่เสื่อมสภาพแล้ว ให้เราเข้าไปดูแลและใช้ทำการเกษตร ช่วยเหลือเราและครอบครัวของประชาชนทำให้การเป็นอยู่ดีขึ้นและยังที่ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการเพาะปลูกเพื่อที่จะได้ผลผลิตและค้าขายเพื่อได้รับผลกำไรตามมา ชีวิตของเรามีรายรับเพิ่มขึ้น

        2020.04.17 14:5
        • user image

         Vanida

         ถ้าจะให้พูดง่ายๆหรือพูดสั้นๆสหกรณ์นิคมก็จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ขาดรายได้หรือไม่มีอาชีพนั่นเองค่ะใครที่ต้องการมีรายได้หรือมีอาชีพก็สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์นิคมได้ แล้วจะเอาตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วย จึงสามารถมั่นใจได้ว่าสมาชิกทุกคนจะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้และอาชีพที่ดีค่ะ

         2020.04.24 5:53
         • user image

          Nak

          พูดถึงเกษตรกรก็น่าเห็นใจเค้าจริงๆ กว่าจะปลูกอะไรแล้วเอาไปขายได้แต่ละอย่างช่างลำบากยากเย็น ฟ้าฝนก็ไม่ค่อยเป็นใจอย่างที่เห็นกันนี่ละฝนตกตามฤดูซะที่ไหน คนที่อยากทำมาหากินจริงๆก็ไมมีที่ดินเป็นของตัวเอง ถ้ามีหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้จริงๆแบบครบวงจรทั้งที่ดิน การปลูก การขาย มันจะดีมากเลยค่ะ อยากเห็นเกษตรกรไทยยิ้มได้กว้างๆ

          2020.05.21 7:31
          • user image

           Nisa

           หลักๆแล้ววัตถุประสงค์ของการตั้งสหกรณ์นิคมก็เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ช่วยเหลือแค่เรื่องที่เกษตรกรไม่มีที่ดินในการเพาะปลูกเท่านั้นแต่ยังช่วยในการ ค้าขายดูแลที่ดินจัดสรรปันส่วน เพราะว่าอาชีพเกษตรกรมันควบคุมอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะจะปลูกจะเกี่ยวก็ต้องพึ่งฟ้าฝน ก็เลยการตั้งสหกรณ์นิคมขึ้นมาก็เพื่อเป็นการเหมือนช่วยเหมือนรับประกันความมั่นคงของเกษตรกรก็ว่าได้ค่ะ

           2020.05.24 11:39
           • user image

            กมลชนก

            หลายคนก็ได้ตอบให้คุณหายสงสัยแล้วนะคะ แต่เราอยากจะเพิ่มอีกนิดนึงว่า ประโยชน์ที่สมาชิกของสหกรณ์จะได้รับก็คือ สมาชิกจะได้รับการส่งเสริมการผลิตที่มากขึ้น และสามารถกู้เงินจากสหกรณ์ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ทำให้มีที่ดินเป็นของตัวเองได้ อีกอย่างทางสหกรณ์จะเข้ามาเพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรด้วย เพื่อนำความรู้นี้ไปใช้ในการพัฒนาผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            2020.07.20 12:2
            • user image

             Yoyo

             สหกรณ์นิคม เป็นสถาบันที่เป็นสื่อกลางในการขอรับบริการต่างๆจากรัฐบาล และเป็นสถาบันที่อำนวยความสะดวกในด้านการจัดหาสินเชื่อซึ่งรวมถึงการซื้อ การขาย การส่งเสริมการเกษตรและการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดระบบที่ดีในการจัดหาการผลิต และการตลาดโดยสมาชิก เพื่อสมาชิกให้ประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ

             2020.07.24 6:58
             • user image

              -กระถินริมรั้ว-

              วัตถุประสงค์ต่างๆในการจัดตั้งสหกรณ์ดีมากเลยนะคะ จะได้ช่วยเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้น ยุคสมัยเปลี่ยนไปอาจมีเครื่องมือหรือระบบใหม่ๆเกิดขึ้นเกษตรกรอาจยังไม่ค่อยเข้าใจหรือมีความรู้ไม่ชัดเจนพอ ถ้ามีสหกรณ์มีเจ้าหน้าที่มาช่วยในเรื่องต่างๆเหล่านี้ มันจะดีกับเกษตรกรมากๆเลยค่ะ หวังว่าเกษตรกรจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการจัดตั้งสกรณ์นี้ค่ะ

              2020.08.15 14:2
              • user image

               วินวิน

               แล้วผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งด้วยครับ คือว่าสหกรณ์นิคม กับสหกรณ์การเกษตรแตกต่างกันยังไบ้างครับ แต่เท่าที่รู้คือจัดตั้งเพื่อเกษตรกรทั้งคู่ แต่มีคุณสมบัติต่างกันยังไบ้างช่วยแจกแจงให้ผมหน่อยครับ เพราะที่ผมอยากรู้เพราะผมเริ่มอยากจะเป็นเกษตรกรบ้างแล้ว ปลูกผักขายอะไรอย่างนี้ครับพอดีที่บ้านมีพื้นที่อยู่ไม่อยากทิ้งให้รกร้าง

               2020.08.31 10:23
               • user image

                เสาวลักษณ์

                แล้วขอทราบได้ไหมคะว่าไอ้สหกรณ์ ที่เราคุยๆกันมาเนี๊ยะ ถ้าเราต้องการที่ดิน เราต้องไปติดต่อที่ไหนบ้างคะ คือตอนนี้ ที่บ้านกำลังโดนไล่ที่คะเพราะว่าบ้านไปสร้างอญุ่ที่เขตรถไฟคะ ซึ่งตอนนี้เขากำลังขยายทางรถไฟคะ ตอ้งการที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทำมาหากินคะ ไม่ทราบว่า สหกรณื นิคม ตัวนนี้สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรเราบ้างคะ

                2021.06.22 14:57
                • user image

                 MonMon

                 @เสาวลักษณ์ เม้นท์ข้างบนเขาบอกว่าสหกรณ์นิคมจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรครับ คุณเป็นเกษตรกรหรือเปล่า ถ้าไม่ได้เป็นเกษตรกรก็ขอความเหลือจากทางสหกรณ์นิคมไม่ได้ แล้วที่คุณต้องการก็เป็นที่เพื่อการอยู่อาศัย ไม่ใช่ที่ทำกินเพื่อการเกษตร มันไม่ตรงจุดครับ ผมว่าคุณต้องไปติดต่อหน่วยงานอื่นแล้วล่ะ ขอให้หาที่ดินได้นะครับ

                 2021.07.23 8:25
                 • user image

                  ใยบัวบาง..

                  มีสหกรณ์นิคมที่ช่วยเหลือและดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะด้วยเหรอคะ..ดีจัง ช่วยเหลือหลายด้านด้วย ดีกับคนที่เป็นเกษตรกรจริงๆ เหมือนกับมีที่ปรึกษา มีบุคคลากรที่ให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆ เพื่อที่เกษตรกรจะได้ทำอาชีพของเขาต่อไปได้ หลายครั้งที่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับราคาผลผลิตหรือที่ทำกินของเกษตรกรที่มันไม่ค่อยยุติธรรมก็น่าเห็นใจมากนะคะ

                  2021.09.21 13:1

                  เพิ่มเราเป็นเพื่อนของคุณ

                  ถ้าคุณเพิ่มไลน์ของ MoneyDuck คุณจะได้รับคำแนะนำเรื่องการเงินและการแจ้งเตือนเมื่อที่ปรึกษาตอบคำถามของคุณ

                  ฟอรั่มที่เกี่ยวข้อง

                  ชีวิตคนเร่งรีบแบบเราๆ การฟัง Podcast สาระดี ๆ แบบออฟไลน์เพลินดีนะคะ มีรายการไหนบ้างที่คุณติดตามอยู่

                  ใช้โลกโซเชียลเพื่อช่วยให้กิจการเติบโตดีไหม?

                  วิธีสอนให้ลูกเป็นคนมีน้ำใจ รู้จักแบ่งปันคนอื่น

                  กิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวให้เด็ก1-2 ขวบ

                  ค่าใช้้จ่ายส่วนตัวของคุณผู้หญิงมักจะมีอะไรบ้าง?

                  7-eleven ได้ประโยชน์อะไรจาก ALL member

                  เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรดีนะ..

                  คุยกับที่ปรึษาทางการเงินโดยตรงและรับข้อเสนอที่เหมาะกับคุณ