ถ้าตกงานเราต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับสิทธิ์ของตัวเอง?

ดิฉันเป็นพนักงานบริษัทเล็กๆในจังหวัด ขอนแก่น แต่ก็ทำประกันสังคมด้วย เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ค่อยดี จึงเริ่มไม่แน่ใจกับงานที่ทำอยู่ กลัวจะตกงาน ถ้าตกงานจริงๆดิฉันมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองอะไรจากประกันสังคมบ้างคะ ?

 • ตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเราจ่ายเงินประกันสังคม เราจะได้รับเงินทดแทนการว่างงานจากประกันสังคมอยู่แล้ว ถ้าจ่ายประกันสังคม 6 เดือนขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย 50% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 7,500 บาทต่อเป็นเวลา 6 เดือน ยิ่งอายุการทำงานนานเท่าไหร่ก็จะได้รับเงินชดเชยมากขึ้น โดยเฉพาะถ้าเราถูกเลิกจ้างโดยไม่เต็มใจ และมีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชยเท่ากับเงินเดือน เป็นเวลา 10 เดือน .

  no name

  2019.08.01 12:43

  0 likes

  • ที่สำคัญ เมื่อตกงานแล้วต้องรีบไปติดต่อสำนักงานจัดหางานของรัฐด้วยเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานภายใน 30 วันนับจากวันที่ตกงาน ต้องไปรายงานตัวตามกำหนดอย่างน้อยเดือนละครั้ง และคุณจะยังได้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเหมือนกับตอนที่ทำงานอยู่ ส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถ้าคุณไม่เอาออกมาใช้ สามารถย้ายไปเข้ากองทุนที่ทำงานใหม่ได้หลังจากการผ่านงาน.

   no name

   2019.08.01 12:44

   0 likes

   ฟอรั่มที่เกี่ยวข้อง

   วิธีที่ดีที่สุดในการเติบโตเงินของฉัน

   อยากมีเงินเก็บก่อนวัยหกสิบเริ่มต้นแบบไหนดี?

   ผมกับภรรยาตอนนี้เรากำลังวางแผนจะมีลูกครับ อยากทราบว่าต้องเก็บเงินล่วงหน้าสักเท่าไหร่ดี กับการวางแผนมีลูกสักคน

   การปรับสมุดบัญชีมีประโยชน์อย่างไร เพราะไม่ค่อยได้ใช้สมุดบัญชีเลยยังสำคัญไหม?

   สมุดบัญชีเงินฝากมีประโยชน์อะไรครับ สมุดบัญชีมีข้อมูลสำคัญแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เลย?

   ผมบอกตรงๆว่าไม่เคยมีบัตร ATM มันจำเป็นไหมครับ?