อยากได้เงินดูแลบุตร ต้องทำอะไรบ้าง?

ตอนนี้ดิฉันท้องได้แปดเดือนแล้วค่ะอยากทราบข้อมูล เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 ว่าเขามีการจ่ายให้เรายังไงและใครบ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตัวนนี้ค่ะเพราะเห็นเพื่อบางคนได้บางคนไม่ได้และดิฉันต้องทำยังไงบ้างเพื่อจะได้รับสิทธิค่ะ

 • สิทธิของเด็กที่จะได้เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ปี ได้แก่ เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 และผู้ปกครองได้มายื่นขอรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 จะได้รับสิทธิ์ด้วยเช่นกัน (หากไม่ได้ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ก็ได้รับสิทธิ์เช่นกัน) เด็กเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิ์ด้วยเช่นกัน ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร * จากหน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

  no name

  2019.08.01 18:0

  0 likes

  • สำหรับแม่สัญชาติไทย หรือบิดาของเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย (กรณีหญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิด เป็นหญิงต่างด้าว หรือบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์) อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เดิมไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี)

   no name

   2019.08.01 18:0

   0 likes

   ฟอรั่มที่เกี่ยวข้อง

   วิธีที่ดีที่สุดในการเติบโตเงินของฉัน

   อยากมีเงินเก็บก่อนวัยหกสิบเริ่มต้นแบบไหนดี?

   ผมกับภรรยาตอนนี้เรากำลังวางแผนจะมีลูกครับ อยากทราบว่าต้องเก็บเงินล่วงหน้าสักเท่าไหร่ดี กับการวางแผนมีลูกสักคน

   การปรับสมุดบัญชีมีประโยชน์อย่างไร เพราะไม่ค่อยได้ใช้สมุดบัญชีเลยยังสำคัญไหม?

   สมุดบัญชีเงินฝากมีประโยชน์อะไรครับ สมุดบัญชีมีข้อมูลสำคัญแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เลย?

   ผมบอกตรงๆว่าไม่เคยมีบัตร ATM มันจำเป็นไหมครับ?