ถ้ามีบัตรเครดิตแล้วเกิดไม่ได้ใช้เลยจะเป็นยังไง

เพิ่งจะมีโอกาศได้ถือบัตรเครดิตแต่ก็ไม่อยากที่จะสร้างหนี้จะพยายามซื้อของด้วยเงินสดมากกว่าถ้าไม่มีเหตุฉุกเฉินคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้บัตรเครดิตเลยสงสัยว่าถ้าเราถือบัตรโดยที่ไม่ได้ใช้เลยจะมีผลอย่างไรบ้าง

 • ในกรณีที่มีบัตรเครดิตแล้วไม่ใช้เลย จะส่งผลในแง่ของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากบัตร และอีกสิ่ง คือ เมื่อถึงกำหนด 1 ปีของการถือบัตร นั้นก็คือค่าธรรมเนียม ที่สถาบันการเงินจะเรียกเก็บจากเจ้าของบัตรเครดิต กฎเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตจะถูกเรียกเก็บเมื่อยอดการใช้จ่ายในปีนั้นไม่ถึงจำนวนที่สถาบันการเงินได้กำหนดไว้

  no name

  2019.08.01 18:0

  0 likes

  • ปัญหาหลักของผู้ที่ถือบัตรเครดิตแต่ไม่เคยใช้เลย ก็คือต้องแบกภาระค่าธรรมเนียมรายปีแม้ว่าในปีแรกอาจจะสามารถทำการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ แต่เมื่อถึงปีที่ 2 แล้วต้องการจะขอยกเว้นค่าธรรมเนียมก็อาจจะพออนุโลมได้ แต่ถ้าเข้าปีที่ 3 แล้วไม่มีการใช้บัตรเลย ผู้ถือบัตรจะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้

   no name

   2019.08.01 18:0

   0 likes

   • การที่ถือบัตรเครดิตแล้วไม่ได้ใช้เลย จะส่งผลกระทบต่อการขอสินเชื่อต่างๆ ทางสถาบันการเงินจะทำการสำรวจภาระหนี้สินต่างๆที่ผู้ขอหากพบว่ามีบัตรเครดิตแต่ไม่เคยใช้เลย อาจจะทำให้ถูกมองว่า ผู้ขอสินเชื่อไม่ได้มีภาระจำเป็นที่จะต้องขอสินเชื่อ หรือาจจะถูกมองว่า ผู้ขอสินเชื่อมีบัตรเครดิตแล้ว ไม่จำเป็นต้องขอสินเชื่อเพิ่ม

    no name

    2019.08.01 18:0

    0 likes