Forum
แก้ไขล่าสุด: 

สถาบันการเงินประเภทที่ไม่ใช่ธนาคารมีอะไรบ้างครับ?

ผมรู้ว่าในบ้านเรามีสถาบันการอยู่เยอะมาก ก็เลยอยากรู้ว่าสถาบันการเงินคืออะไร และมีระบบการทำงานอย่างไร ผมจะใช้บริการในด้านไหนได้บ้างครับ?

ค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริษัทอื่นๆ:

เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรดีนะ..

คุยกับที่ปรึษาทางการเงินโดยตรงและรับข้อเสนอที่เหมาะกับคุณ

User comments

 • user image

  Douglas

  สถาบันการเงินจะทำหน้าที่ระดมเงินออม และให้คนที่ต้องการเงินกู้ไปลงทุนหรือใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับคนออม และคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืมและเป็นตัวกลางให้กับคน 2กลุ่ม คือกลุ่มที่มีรายได้ แล้วต้องการออมเงิน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือ ต้องการเงินไปลงทุนประกอบธุรกิจ

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Sanan

  สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารบ้านเรามี บริษัทเงินทุน ทำหน้าที่ระดมเงินออมจากประชาชนโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำหน่ายกับประชาชน ให้ดอกเบี้ยสูงกว่า บริษัทเงินทุนประกอบกิจการเงิน 5 ประเภท การเงินเพื่อการพาณิชย์, เพื่อการพัฒนา, เพื่อการจำหน่ายและบริโภค, เพื่อการเคหะ, และกิจการเงินทุนอื่น

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Baveethran

  ยังมี กองทุนรวม= จำหน่ายหน่วยลงทุนกับผู้สนใจ แล้วเอาเงินนั้นไปลงทุนซื้อหลักทรัพย์ เอารายได้มาแบ่งปันให้กับผู้ลงทุน สหกรณ์การเกษตร =จัดหาทุนให้สมาชิกกู้ยืม หาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำหน่าย สหกรณ์ออมทรัพย์=รับฝากเงินจากสมาชิกให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย แล้วนำกำไรที่ได้มาแบ่งปันให้กับสมาชิก

  2019.08.01 18:0
 • user image

  Neeramphorn

  สถาบันการเงินประเภทไม่ใช่ธนาคารมีอยู้4แบบนะคะแบ่งได้คือ บริษัทเงินทุน ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำหน่ายแก่ประชาชนคล้ายกับการรับฝากเงินของธนาคารพาณิชย์ แต่อาจให้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป กองทุนรวม จะรวบรวมเงินไปลงทุนซื้อหลักทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร จัดหาทุนให้สมาชิกกู้ยืมส่งเสริมการออมของสมาชิกช่วยเหลือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ ให้สมาชิกกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย แล้วนำกำไรที่ได้รั้บจากการดำเนินงานมาแบ่งปันให้สมาชิกตามมูลค่าหุ้น ทั้ง4แบบที่บอกไป เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารบ้าน คะ

  2020.03.27 1:49
 • user image

  ภูมิพัฒน์

  หลักๆแล้วลหน้าที่ของสถาบันการเงินคือเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริการทางด้านการเงิน อาจจะเป็นรับเงิน ฝากเงิน หรือถอนเงิน รวมเงินออมและก็ให้ยืมกับคนที่ต้องการจะกู้เงินไปใช้เพื่อการลงทุนหรือใช้ต่างๆ ส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงธนาคารกัน แต่ในบ้านเราสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเนี่ยก็จะมี บริษัทเงินทุน, บริษัทเครดิตฟองซิเอร์, บริษัทบริหารสินทรัพย์ แล้วก็ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน แบบนี้ก็มีนะ

  2020.04.16 4:8
 • user image

  Ananada

  สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ผมคิดถึงกองทุนกู้ยืม หรือกองทุนหมู่บ้าน ออมทรัพย์หมู่บ้านก็ได้ คือเป็นออมทรัพย์ที่จัดขึ้นทางชุมชนนี่เป็นคนจัดตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกหรือประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อที่จะสามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าทางธนาคารและสามารถอำนวยความสะดวกในการ กูยืมมาใช้ในสิ่งที่จำเป็นในการประกอบการเลี้ยงชีพ

  2020.04.24 16:19
 • user image

  Norrakamaol Homruen

  สถาบันการเงินประเภทที่ไม่ใช่ธนาคารก็น่าจะเป็นสถาบันการเงินเกี่ยวกับเงินกู้นะคะอย่างเช่นเงินกู้ด่วน หรือการ เสนอ สินเชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อบุคคลบางสถาบันการเงินก็ไม่ใช่ธนาคารแต่สามารถให้สินเชื่อเหล่านี้แก่ลูกค้าได้ค่ะแล้วก็สถาบันการเงินอีกประเภทหนึ่งก็เกี่ยวกับประกันภัยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสถาบันการเงินเช่นกัน แต่ให้บริการที่ต่างจากธนาคารค่ะ

  2020.04.28 10:4
 • user image

  Sura

  เราว่าจริงๆสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารคุณอาจจะเคยมีโอกาสได้ใช้บริการอยู่บ้าง แต่ใครจะไปคาดคิดล่ะว่าสถาบันพวกนี้ก็เรียกว่าสถาบันการเงินเหมือนกัน อย่างเช่น บริษัทประกันภัยและบริษัทประกันชีวิต / โรงรับจำนำ อันนี้ก็ถือว่าเป็นสถาบันการเงินแบบขนาดย่อม มี 3 ประเภท คือ โรงรับจำนำเอกชน โรงรับจำนำของกรมประชาสงคราะห์ โรงรับจำนำของเทศบาล

  2020.05.16 6:48
 • user image

  Phum

  ก็สถาบันการเงินที่ไม่ได้เป็นธนาคารก็จะมีพวกบริษัทเงินทุน สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ออมทรัพย์ แล้วก็พวกกองทุนรวมที่เรารู้จักก็นับเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารด้วยเหมือนกันค่ะ หลักๆของสถาบันการเงิน ก็มีทั้งที่ เป็นสถานที่ให้คนทั่วไปเข้าไปฝากเงิน ถอนเงินออกมาใช้หรือแม้แต่ทำสัญญากู้ยืมเงิน สถาบันการเงินบางที่ก็มีไว้เพื่อการลงทุนค่ะ

  2020.05.24 11:38
 • user image

  Reinhold

  จริงแล้ว สถาบันทางการเงินทั้งที่เป็นของรัฐและไม่ใช่ของรัฐต่างมีนโยบายการทำงานอย่างเดียวกันครับคือที่ทำหน้าที่ระดมเงินออมจากประชาชนทั่วไป ส่วนสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ของรัฐก็จะเป็นพวก กองทุนต่างๆครับ แล้วก็ยังมีพวกออกสินเชื่อกู้บ้านด้วยครับอย่างที่เรารู้จักก็จะมีพวกบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ พวกนี้ทำหน้าที่ปล่อยเงินกู้ให้ประชาชนกู้ไปซื้อที่ดินและสร้างที่อยู่อาศัย

  2020.05.26 8:35
 • user image

  Pat

  ถ้าให้พูดถึง สถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ของรัฐ ผมก็นึกถึงที่เป็นออกเงินกู้ออกสินเชื่ออะไรแบบนี้แหละครับ พวกเงินนอกระบบก็น่าจะใช่ด้วยนะครับ เพราะพวกนี้บริหารงานโดยไม่ต้องพึ่งรัฐ บริหารงานกันเอง จัดการดูแล กันอย่างเป็นระบ ทั้งออกสัญญาเงินกู้ ปล่อยเงินกู้ หรือแม้แต่เขามีทีมงานที่ติดตามเก็บเงินกู้ด้วย เขาไม่ต้องขึ้นศาลถ้าลูกหนี้ผิดนัด

  2020.06.17 13:31
 • user image

  น้ำฝน

  สถาบันที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาลที่ให้กู้เงิน เป็นเหมือนกันเลยงานที่ระดมทุนเพื่อใช้เงินให้เกิดประโยชน์หรือได้รับดอกเบี้ยกำไร ทำให้เราสามารถที่จะขอใช้บริการการกู้เงินได้ เป็นการจัดตั้งของหน่วยงานหรือโครงการ แต่ถ้าจะพูดถึงความน่าเชื่อถือที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานนั้นก็จะน้อยกว่าหน่วยงานของรัฐบาลอยู่นะคะ ดังนั้นต้องเลือกการใช้บริการด้วยค่ะ

  2020.07.15 4:6
 • user image

  น้ำหนึ่ง

  เราว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงิน ทางผ่าน ขอเงินกู้ยืม หรือว่าลงทุน พวกนี้เป็นสถาบันการเงินทั้งหมดเลยนะคะ เพราะว่าสถาบันการเงินไม่ได้มีแต่ธนาคาร แล้วก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะรัฐบาลเท่านั้นที่จะตั้งสถาบันการเงินได้ มีสถาบันการเงินที่เป็นของเอกชนก็มีค่ะ แบบที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย และสถาบันการเงินแต่ละที่ก็มีจุดประสงค์ต่างกันด้วยนะคะ

  2020.07.20 8:9
 • user image

  ดวงใจ

  สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร คือ สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการด้านการเงิน เพื่อนำไปลงทุนต่างๆของภาคเอกชนและเป็นแหล่งระดมเงินฝากของประชาชนและเป็นนายหน้าด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ค่ะ ส่วนสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารก็จะมี 1บริษัทเงินทุน 2บริษัทหลักทรัพย์ 3บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4บริษัทประกันภัย 5โรงรับจำนำ 6บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 7สหกรณ์ ก็มีตามนี้เลยค่ะสามารถใช้บริการอันไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ตัวคุณจำเป็นที่จะทำค่ะ

  2020.08.17 7:21
 • user image

  หวาน

  สถาบันการเงินก็มีเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งคุณเจ้าของคำถามคงจะรู้แล้วจากการที่หลายๆคนมาคอมเม้นท์ แต่ส่วนเรื่องที่คุณเจ้าของคำถามอยากรู้ว่าจะใช้บริการในด้านไหนได้บ้าง ฉันก็ขอตอบเลยนะคะว่าใช้บริการด้านไหนก็ได้ค่ะเพราะเราสามารถที่จะใช้บริการได้ทั้งหมดเลยค่ะ แต่คราวนี้คุณเจ้าของคำถามควรจะถามตัวเองนะคะว่าตอนนี้คุณเจ้าของคำถามจำเป็นที่จะใช้เงินในเรื่องอะไรค่ะ

  2020.08.21 10:33
 • user image

  กฤตย์ 321

  รู้จักไว้บ้างก็ดี สถาบันการเงินตางๆเนี่ย แต่ไม่ต้องไปใช้บริการก็ได้ เค้าไม่ว่าหรอกครับ แต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะ ทั้งการทำมาหากินฝืดเคือง การมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ไหนจะค่าเล่าเรียนลูกอีก ถ้ามันมาพร้อมกันก็เอาไม่ทันเหมือนกันนะครับ ไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจ่ายอะไรก่อนดี เอาเป็นว่าดูเรื่องที่มันจำเป็นจริงๆก็แล้วครับ

  2020.08.25 16:20
 • user image

  Kamikaze

  ถ้าจะให้นึกภาพออกง่ายๆ ก็อย่างเช่น ไฟแนนซ์ต่างๆ ที่ปล่อยเงินกู้หรือสินเชื่อ ชื่อหนึ่งที่ผมนึกถึงก็คือเงินติดล้อ แบบนี้ก็เรียกว่าสถาบันการเงินหนึ่งที่ไม่ใช่ธนาคารใช่ไหมครับ? ถ้าผมเข้าใจอะไรผิดก็ช่วยมาแก้ไขให้ด้วยนะครับ แต่ทำความเข้าใจของผม ผมเข้าใจว่าเป็นแบบนั้น แล้วที่อยากรู้อีกอย่างว่าสถาบันการเงินแบบนี้เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนครับ?

  2021.05.22 15:38
 • user image

  นุ่มnoom

  @Neeramphorn ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่คุณให้มาค่ะ เราเองก็ไม่รู้ว่าสถาบันการเงินประเภทที่ไม่ใช่ธนาคารมีถึง 4 แบบ พอได้มาอ่านคอมเมนต์ของคุณถึงได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น คนอื่นๆที่เข้ามาอ่านก็ได้รู้มากขึ้นเหมือนกันด้วย หวังว่าเจ้าของกระทู้จะเข้ามาอ่านคอมเมนต์ของคุณแล้ว คงได้คำตอบตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว

  2021.05.26 6:35
 • user image

  Jamjai

  มีเยอะกว่าที่ผมคิดนะครับสำหรับสถาบันการเงินประเภทที่ไม่ใช่ธนาคาร ปกติไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลย เพิ่งรู้จากคอมเม้นท์ด้านบนนี่แหละว่าโรงรับจำนำก็เป็นสถาบันการเงินประเภทที่ไม่ใช่ธนาคารแห่งหนึ่งด้วย แม้ว่าเรื่องนี้อาจไม่ได้มีผลกับชีวิตปกติของเราเท่าไหร่ แต่ผมว่ามันเป็นข้อมูลสำหรับผมนะ เป็นความรู้ใหม่ๆใหผมดีครับ

  2021.09.29 16:29
 • user image

  NubployNN

  ในกลุ่มของสถาบันการเงินมีมากจริงๆนะคะ เราเองเพิ่งมาเห็นชื่อสถาบันต่างๆจากกระทู้นี้แหละ เจ้าของกระทู้ก็ช่างมาถามนะไม่รู้ว่าจะเอาไปทำหรือเปล่าเขียนรายงานมั้ย ถามเล่นๆนะคะ เราเองไม่ค่อยได้สนในเรื่องการเงินหรือเงินๆทองๆมากนักจึงไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เหมือนกัน รู้แต่ว่าอยากหางานทำให้มันเพียงพอกับรายจ่ายของตัวเองน่ะค่ะ

  2022.01.08 3:41
 • user image

  สุธีระ

  เป็นพวกลินเชื่อต่างๆที่เป็นของเอกชนไหมครับ อย่างพวกสินเชื่อรถยนต์ หรือว่าสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ กับ พวก ฟิโก้ ไฟแนนซ์ แบบนั้นใช่ไหม ที่อยากทราบนี้แสดงว่าอยากไปขอสินเชื่อพวกของพวกนี้ใช่ไหม เพราะผมเองก็ขอสินเชื่อที่เป็นของเอกชนมากกว่านะ เพราะถ้าไปขอของธนคาร มักจะไม่ค่อยให้ผ่านเท่าไรไปแล้วคิดว่าเสียเวลาครับ

  2022.03.12 15:9
 • user image

  ฝ้ายฝ้าย

  สถาบันการเงินที่เจ้าของกระทู้ถามมา หมายถึง สถาบันการเงินที่ฝากเงิน-ถอนเงินหรือว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อได้ด้วยเหรอคะ ถ้าเป็นอย่างหลังนี่ก็มีเยอะอยู่นะคะ เท่าที่มาอ่านจากคอมเมนต์ต่างๆ ได้รู้เรื่องสถาบันการเงินเยอะขึ้นมากจริงๆ ปกติเราก็รู้จักไม่กี่ที่หรอก เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่ามีเยอะแยะมากมายขนาดนี้

  2022.04.09 14:32
 • user image

  *sookjai*

  เห็นคำว่า "สถาบันการเงิน" เรานึกถึงที่ที่ให้กู้เงิน คิดถึงแต่แบบนั้นเลย แต่จริงๆมันคือ พวกกองทุนหรือสถาบันที่ให้คนมาลงทุนด้วยก็ได้ใช่มั้ยคะ เห็นมีคนมาเมนต์บอกไว้ ถ้าเป็นเรื่องการลงทุนก็ต้องเลือกหน่อยว่ามันเหมาะกับตัวเราและเงินในธนาคารของเราหรือเปล่า ศึกษารายละเอียดเรื่องการลงทุนนั้นๆให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจค่ะ

  2022.05.13 16:29

เพิ่มเราเป็นเพื่อนของคุณ

ถ้าคุณเพิ่มไลน์ของ MoneyDuck คุณจะได้รับคำแนะนำเรื่องการเงินและการแจ้งเตือนเมื่อที่ปรึกษาตอบคำถามของคุณ

ฟอรั่มที่เกี่ยวข้อง

เงินออม

ถ้าเลี้ยงสัตว์ปีก จะขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะต้องมีสัตว์กี่ตัวขึ้นไป

เงินออม

การเล่นแชร์มีประโยชน์อะไรบ้างคะ?

เงินออม

วิธีที่ดีที่สุดในการเติบโตเงินของฉัน

เงินออม

มีเงินเก็บในบัญชีเยอะจะเสียภาษีเยอะด้วยไหม?

เงินออม

อยากจะไปเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงเทพต้องใช้เอกสารอะไร? แล้วก็ขั้นต่ำเท่าไหร่คะ?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

เงินออม

บัญชีออมทรัพย์ UOB secure จ่ายค่ารักษาพยาบาลไหม

บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ / ธนาคารยูโอบี

รีวิวที่เกี่ยวข้อง

เงินออม

ออมทรัพย์มีระดับ ของธนชาติ

ออมทรัพย์มีระดับ ของธนชาติ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาทเท่านั้นค่ะ และทางธนาคารนั้นจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆเดือนมิถุนายนและธันวาคม นอกจากนี้ยังสามารถฝากถอนได้ทุกวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง ถ้าเรายิ่งฝากเงินเยอะเราก็จะได้รับดอกเบี้ยมากเพราะว่าทางธนาคารนั้นจะคิดดอกเบี้ยให้เราทุกๆวัน เมื่อรู้แบบนี้มาเปิดบัญชีนี้เยอะๆนะคะ ของเขาดีจริง

ออมทรัพย์มีระดับ ของธนชาติ

เงินออม

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Travel Delight) สำหรับผู้เดินทางอายุ 76-90 ปี By กรุงเทพปรกันภัย

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Travel Delight) สำหรับผู้เดินทางอายุ 76-90 ปี By กรุงเทพปรกันภัย ได้รับความคุ้มครองตั้งแต่อุบัติเหตุจากการเดินทางไปจนถึงเรื่องของกระเป๋าเดินทางสูญหาย เที่ยวบินล่าช้า นอกจากนี้ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินขณะเดินทาง Bangkok Insurance Hotline Centre ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือไม่ว่าจะเกิดเหตุเวลาใดทางบริษัทนั้นจะให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Travel Delight) สำหรับผู้เดินทางอายุ 76-90 ปี By กรุงเทพปรกันภัย

เงินออม

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศไทย By ไทยวิวัฒน์

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศไทย By ไทยวิวัฒน์

เงินออม

Common Sense By อลิอันซ์

Common Sense By อลิอันซ์ หากเกิดอุบัติเหตุจากเกิดเดินทางหากผู้ที่เอาประกันนั้นมีอายุมากกว่า 16 ขึ้นไปและไม่เกิด 65 ปี จะได้รับความคุ้มครอง 3,000,000 บาท และหากผู้เอาประกันนั้นอายุต่ำกว่า 16 ปีหรือมากกว่า 65 ปีขึ้นไปจะได้รับความคุ้มครอง 1,500,000 บาท และได้รับค่ารักษาในต่างประเทศสูงสุดถึง 2,000,000 บาท

Common Sense By อลิอันซ์

เงินออม

โกลด์ เวิลด์ไวด์ By ไออินชัวร์

โกลด์ เวิลด์ไวด์ By ไออินชัวร์ เมื่อเราซื้อประกันภัยนี้จะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่เรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางไปจนถึงปัญหาต่างๆที่เกิดระหส่างการเดินทาง หากมีอุบัติเหตุจะได้รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 3,000,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันที่อายุอยู่ที่ 9 วัน ถึง75 ปี สำหรับผู้เอาประกันที่อายุมากกว่า 75 ปี จะได้รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 1,500,000 บาท

โกลด์ เวิลด์ไวด์ By ไออินชัวร์

เงินออม

บริหารเงินกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Citibank

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Citibank เมื่อสมัครบัญชีนี้สามารถเปิดบัญชีเงินบาทเป็นสกุลเงินได้หลากหลายถึง 9 สกุลเงินเลยทีเดียว และดอกเบี้ยนั้นคำนวณดอกเบี้ยของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเป็นรายวัน และนอกจากนี้ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสดจากตู้ ไม่ว่าจะธนาคารไหนก็ยังฟรีอีกด้วยทั้งในและนอกประเทศ เมื่อใช้ citicard ก็รับฟรีค่าธรรมเนียมรายปีไปเลย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ citibank

เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรดีนะ..

คุยกับที่ปรึษาทางการเงินโดยตรงและรับข้อเสนอที่เหมาะกับคุณ