สินเชื่อคืออะไร?

สินเชื่อคืออะไร?

สินเชื่อคือการบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้ลูกค้ากู้ยืมเป็นเงินก้อนเพื่อที่ลูกค้าสามารถนำเงินนั้นไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการซึ่งทางธนาคารหรือสถาบันการเงินได้กำหนดให้ลูกค้าผ่อนจ่ายรายเดือนพร้อมเงินต้นและดอกเบี้ยโดยมีอัตรา การกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไข สินเชื่อมีหลายประเภทที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการและตามความเหมาะสมของสภาพการณ์ของแต่ละคนซึ่งเหมาะที่จะเป็นทางเลือกของลูกค้าที่จำเป็นต้องใช้เงินในการดำเนินชีวิตโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินจะพิจารณาการอนุมัติ จะต้องมีการเช็คประวัติจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือ Credit Bureau ที่จัดแสดงข้อมูลการใช้เงิน ธุรกรรมการเงินทุกๆอย่าง หนี้สินต่างๆ ทั้งหนี้สินที่ดีและหนี้สินที่เสีย หรือยังรู้ว่าใครเคยผิดชำระหนี้หรือเบี้ยวหนี้ก็ตามซึ่งเป็นข้อมูลที่ให้ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินและจะไม่อนุมัติการขอกู้เงิน

สะดวกของ่ายแต่มีความเสี่ยง

สะดวกของ่ายแต่มีความเสี่ยง

สถาบันการเงินและการธนาคารได้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถนำเงินในการกู้ยืมไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอยื่นกู้ ซึ่งทางสถาบันการเงินและการธนาคารได้กำหนดคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อและศักยภาพในการผ่อนชำระ ซึ่งส่วนมากผู้ที่ขอสินเชื่อมีคุณสมบัติครบก็จะได้รับอนุมัติสินเชื่อนั้นทันทีแต่สิ่งสำคัญที่หลายคนคิดไม่ถึงนั่นคือการขอสินเชื่ออาจดูว่าสะดวกเเละของ่ายแต่ก็อย่าลืมว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันในช่วงที่ผ่อนชำระค่างวดซึ่งเราคิดคำนวณแล้วว่าจะไม่มีปัญหาแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้บางครั้งเราต้องใช้เงินฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งนั่นทำให้เราต้องเอาเงินที่ไว้ผ่อนชำระค่างวดนำไปใช้ก่อนทำให้เราไม่สามารถผ่อนชำระได้ยิ่งในช่วงนี้เกิดโรคระบาดทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ทุกคนเดือดร้อนกันหมดซึ่งสินเชื่อบางประเภทถ้าเราไม่สามารถส่งงวดผ่อนชำระได้จะปรับดอกเบี้ยทบต้น หรือถ้าค้างชำระหลายงวดอาจจะต้องโดนยึดหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อมีประเภทแบบไหนบ้าง?

สินเชื่อมีประเภทแบบไหนบ้าง?

การให้การบริการกลับลูกค้าต้องมีสิ่งของหลายอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการเช่นเดียวกับการบริการสินเชื่อจะมีหลายประเภทที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ตามประเภท คือ:

 1. ประเภทระยะเวลาซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น สินเชื่อระยะสั้น, สินเชื่อระยะกลาง, สินเชื่อระยะยาว

 2. ประเภทตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น สินเชื่อเพื่อการบริโภค, สินเชื่อเพื่อการค้า, สินเชื่อเพื่อการลงทุน

 3. ผู้ขอสินเชื่อซึ่งแบ่งออกเป็น ผู้ขอสินเชื่อประเภทบุคคล, ผู้ขอสินเชื่อเป็นนิติบุคคล, ผู้ขอสินเชื่อเป็น หน่วยงานรัฐหรือรัฐบาล

 4. ตามผู้ให้สินเชื่อ แบ่งออกเป็น บุคคลผู้ให้กู้, สถาบันการเงินให้กู้, หน่วยงานอื่นๆให้กู้

 5. ตามสินทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันกับ สินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อบ้านคืออะไร?

มีใครบ้างที่ไม่ฝันว่าอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ก็คงไม่มีใครที่จะคิดอย่างนั้นเพราะบ้านเป็นจุดรวมของสมาชิกคนในครอบครัวดังนั้นการมีบ้านสักหลังจึงเป็นความฝันของใครๆอีกหลายคน ในยุคนี้มีบ้านดีๆสักหลังก็ยากพอสมควร ดังนั้นสินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัยจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ให้กับใครอีกหลายคน ซึ่งสินเชื่อบ้านเป็นการทำการกู้ยืมมาจากธนาคารในระยะยาวเพี่อเอามาสร้างหรือซื้อบ้าน ทาวเฮ้าส์ ทาวโฮม คอนโดมิเนียม หรืออาคารพาณิชย์ ตามที่เราต้องการโดยที่เรานำที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันในการจำนองให้แก่ธนาคารที่เราไปขอกู้สินเชื่อ หรือถ้าเรามีสินเชื่อบ้านอยู่แล้วแต่อยากเปลี่ยนสถาบันการเงินใหม่ที่มีข้อเสนอดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระที่ดีกว่าซึ่งเราเรียกว่ารีไฟแนนซ์บ้านเราก็สามารถทำการไถ่ถอนสินเชื่อเดิมที่มีอยู่และมาเข้ากับธนาคารใหม่ เมื่อคุณดำเนินการสมัครขอสินเชื่อเรียบร้อยและสินเชื่อได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร แล้ว หลังจากนั้นจะมีการต้องทำสัญญากับ สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อกับคุณและมีการระบุจำนวนเงินผ่อนรายเดือนระยะเวลา หรือจำนวนงวดที่คุณจะต้องผ่อนชำระ

อยากขอสินเชื่อบ้าน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ผู้คนปัจจุบันนี้ต้องการมีมากที่สุด และเดี๋ยวนี้การมีบ้านสักหนึ่งหลังก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่คุณขอสินเชื่อบ้านกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน

โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ต้องศึกษาดูว่ามีธนาคารไหนบ้างที่ให้กู้สำหรับสินเชื่อบ้านและเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยกับระยะเวลาที่ต้องผ่อน

 2. มีประวัติการเงินที่ดี นั่นหมายถึงกรณีที่ผู้ขอกู้มีประวัติที่ไม่เคยผิดค้างชำระมาก่อน และมีรายได้สม่ำเสมอ

 3. ติดต่อฝ่ายสินเชื่อของธนาคารโดยเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อแสดงความจำนงขอกู้ และหลังจากยื่นกู้แล้วจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาหลักประกัน

 4. ธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจและประเมินราคาบ้านและที่ดินที่จะนำมาจำนองเป็นหลักประกันซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องใช้เวลาประมาณ2-7 วัน

 5. ธนาคารจะพิจารณาคำขอกู้เงินโดยวิเคราะห์จากรายได้ประจำ สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการผ่อนชำระและหลักประกันของผู้ขอซึ่งทางธนาคารจะแจ้งผลอนุมัติการขอกู้เงินทราบภายหลัง1-3 สัปดาห์

 6. เมื่อได้รับอนุมัติการกู้แล้วผู้กู้จะต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงนามในสัญญากู้เงินและสัญญาจำนองพร้อมเงิน นัดวันไปตามนิติกรรมจำนองที่สำนักงานที่ดิน

 7. ในวันโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองที่สำนักงานที่ดิน ผู้กู้ ผู้ขาย และเจ้าหน้าที่ของธนาคารจะต้องไปพร้อมกันที่สำนักงานที่ดิน ผู้กู้จะต้องเตรียมเงินเป็นค่าจดทะเบียนจำนองตามปกติร้อยละ 1 ของวงเงินกู้และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ร้อยละ 2 ของราคาประเมินของกรมที่ดิน ซึ่งส่วนนี้แล้วแต่ผู้ขายหรือว่าผู้ซื้อจะเป็นคนจ่าย

 8. เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ธนาคารจะจ่ายเงินกู้ให้ผู้กู้ซื้อบ้านเป็นแคชเชียร์เช็คเพื่อให้ผู้กู้จ่ายเงินคงเหลือให้กับผู้ขาย ผู้กู้ก็มีกรรมสิทธิ์เข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่ได้และจะต้องผ่อนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนกับธนาคารจนกว่าจะครบกำหนดตามสัญญาหรือผู้กู้สามารถปิดบัญชีได้เร็ว กว่ากำหนด

สินเชื่อบ้านมีอัตราดอกเบี้ยอะไรบ้างที่คุณควรรู้?

การมีบ้านเป็นของตัวเองเป็นความฝันของใครๆหลายคน ยิ่งเดี๋ยวนี้มีสถาบันการเงินและการ ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อสำหรับบ้านซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีบ้านเป็นของ