สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต เลดี้ ยูโอบี โซลิแทร์

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต เลดี้ ยูโอบี โซลิแทร์

ข้อดีที่ 1: แบ่งชำระ 0% 6 เดือน

ข้อดีที่ 2: รับคะแนนสะสมพิเศษ 10 บาท 1 คะแนน

ข้อดีที่ 3: รับเครดิตเงินคืน 5% ****สำหรับยอดใช้จ่ายทุกๆ 800 บาท/เซลส์สลิป ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต เลดี้ ยูโอบี โซลิแทร์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต เลดี้ ยูโอบี โซลิแทร์

ประเภทบัตร: มาสเตอร์การ์ด

ระดับของบัตร: เจเนอรัล

คะแนนสะสม: ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมมีอายุการใช้งาน 2 ปี (นับจากวันที่มีการบันทึกรายการใช้จ่าย)

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต เลดี้ ยูโอบี โซลิแทร์

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต เลดี้ ยูโอบี โซลิแทร์

Shopping

 • รับคะแนนสะสมพิเศษ 10 บาท 1 คะแนน ****สำหรับการใช้จ่ายในหมวดแฟชั่น ห้างสรรพสินค้าทั่วโลก Lazada และ Shopee ยอดใช้จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท
 • ใช้เพียง 1 คะแนนสะสม แลกรับของกำนัลพิเศษ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป/ไตรมาส
 • แลกคะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่าย ที่ Central, Robinson, The Mall, Paragon, Emporium, Emquartier, Bluport และ EVEANDBOY
 • แบ่งชำระ 0% 6 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายในหมวดแฟชั่นในการซื้อกระเป๋า หรือ รองเท้า ตั้งแต่ 10,000 – 200,000 บาท ทั้งในและต่างประเทศ/เซลส์สลิป

ร้านอาหาร

 • รับคะแนนสะสมพิเศษ 10 บาท 1 คะแนน ****สำหรับการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร ยอดใช้จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

 • รับคะแนนสะสมพิเศษ 10 บาท 1 คะแนน ****สำหรับการใช้จ่าย Joox, Spotify และ Netflix ยอดใช้จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนเรื่องรถยนต์ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

Cashback

 • รับเครดิตเงินคืน 5% ****สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกๆ 800 บาท/เซลส์สลิป ที่ Tops, Central Food Hall, Home Fresh Mart และ Gourmet Market

เที่ยว

 • บริการห้องรับรองพิเศษจาก LoungeKey ที่สนามบินทั่วโลกฟรี 2 ครั้งต่อปี เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขครบตั้งแต่ 150,000 บาท เป็นต้นไป ภายในปีปฏิทิน
 • บริการรับหรือส่งสนามบินภายใน กรุงเทพฯ ด้วย Grabcar Plus มูลค่าไม่เกิน 800 บาท/ครั้ง เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุกๆ 150,000 บาท/ปีปฏิทิน โดยสามารถใช้บริการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
 • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง และ ค่าชดเชยในกรณีต่างๆ ด้วยวงเงินประกันสูงสุด 10 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการบัตรเครดิต เลดี้ ยูโอบี โซลิแทร์

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการบัตรเครดิต เลดี้ ยูโอบี โซลิแทร์

ค่าธรรมเนียมรายปี: 4,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกและปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 200,000/ปี)

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: -

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 18%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 18% (คำนวณจากวันที่บันทึกหรือทำรายการ)

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน:-

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต เลดี้ ยูโอบี โซลิแทร์

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต เลดี้ ยูโอบี โซลิแทร์

อายุ: อายุ 20-60 ปี (สำหรับบัตรหลัก)

รายได้ขั้นต่ำ: 30,000 บาท/เดือน (สำหรับคนไทย) และ 50,000 บาท/เดือน (สำหรับคนต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต เลดี้ ยูโอบี โซลิแทร์

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต เลดี้ ยูโอบี โซลิแทร์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • พนักงานประจำ 1 ปี ต้องผ่านการทดลองงาน ในกรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้ในสายธุรกิจเดียวกัน

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)