สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต ธนชาติ แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต ธนชาติ แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

ข้อดีที่ 1: รับคะแนนเพิ่ม 6 เท่า เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ข้อดีที่ 2: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3.5% ทุกปั๊ม ทุกที่ ทั่วโลก

ข้อดีที่ 3: แบ่งชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต ธนชาติ แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต ธนชาติ แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

ประเภทบัตร: มาสเตอร์การ์ด

ระดับของบัตร: เวิลด์

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสม มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่มีการสรุปยอดบัญชี

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต ธนชาติ แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต ธนชาติ แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

Shopping

 • รับคะแนนเพิ่ม 6 เท่า เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ทุก 25 บาท = 6 คะแนน)
 • แบ่งชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ร้านอาหาร

 • รับคะแนนเพิ่ม 2 เท่าเมื่อใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ (ทุก 25 บาท = 2 คะแนน)

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

 • บริการเลขาส่วนตัวตลอด 24 ชม

Cashback

 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3.5% ทุกปั๊ม ทุกที่ ทั่วโลก

เที่ยว

 • รับคะแนนเพิ่ม 4 เท่า เมื่อใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยว ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ทุก 25 บาท = 4 คะแนน)
 • บริการห้องรับรองพิเศษ Lounge Key ณ ท่าอากาศยานชั้นนำกว่า 800 แห่งทั่วโลก พร้อมบริการอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ 2 ครั้ง/ปี
 • บริการห้องพักรับรองพิเศษ Blue Ribbon Club ไม่ว่าจะโดยสารกับสายการบินก็ตาม 2 ครั้ง/ปี
 • บริการรถลิมูซีน รับ-ส่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือท่าอาการศยานดอนเมือง 2 ครั้ง/ปี
 • รับประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ทั้งในและต่างประเทศ วงเงินสูงสุด 10,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเครดิต ธนชาติ แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเครดิต ธนชาติ แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

ค่าธรรมเนียมรายปี: 7,000 บาท ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรกและปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 400,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: -

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 18%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 18% ต่อปี (คำนวณจากวันที่บันทึกหรือทำรายการ)

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต ธนชาติ แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต ธนชาติ แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

อายุ: 20-70 ปี (สำหรับบัตรหลัก) อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 300,000 บาท/เดือน

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต ธนชาติ แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต ธนชาติ แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง หรือสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ สำเนาสลิปจำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรือมีอาชีพอิสระ)

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองบริษัท หจก.
 • ทะเบียนการค้า
 • รายนามผู้ถือหุ้น หรือหนังสือบริคณห์สนธิ

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน

(เจ้าของธุรกิจ)