สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต ธนชาติ แมกซ์ แพลทินั่ม มาสเตอร์การ์ด

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต ธนชาติ แมกซ์ แพลทินั่ม มาสเตอร์การ์ด

ข้อดีที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1.25% ของทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขตลอดอายุสมาชิกบัตรฯ

ข้อดีที่ 2: บริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge (บัตรหลัก-บัตรเสริม ใช้สิทธิ์ร่วมกันได้ 1 ครั้ง/ปี)

ข้อดีที่ 3: สิทธิคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินชดเชยสูงสุด 3,000,000 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ธนชาติ แมกซ์ แพลทินั่ม มาสเตอร์การ์ด

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ธนชาติ แมกซ์ แพลทินั่ม มาสเตอร์การ์ด

ประเภทบัตร: Mastercard

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต ธนชาติ แมกซ์ แพลทินั่ม มาสเตอร์การ์ด

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต ธนชาติ แมกซ์ แพลทินั่ม มาสเตอร์การ์ด

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

  • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1.25% ของทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร ตามเงื่อนไขตลอดอายุสมาชิกบัตร

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต ธนชาติ แมกซ์ แพลทินั่ม มาสเตอร์การ์ด

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต ธนชาติ แมกซ์ แพลทินั่ม มาสเตอร์การ์ด

ค่าธรรมเนียมรายปี: 400 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: -

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 18%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 18% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: -

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต ธนชาติ แมกซ์ แพลทินั่ม มาสเตอร์การ์ด

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต ธนชาติ แมกซ์ แพลทินั่ม มาสเตอร์การ์ด

อายุ: อายุ 20-70 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 50,000 บาท/เดือน (สำหรัีบคนไทย) /100,000 บาท/เดือน (สำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต ธนชาติ แมกซ์ แพลทินั่ม มาสเตอร์การ์ด

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต ธนชาติ แมกซ์ แพลทินั่ม มาสเตอร์การ์ด

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • หนังสือรับรองบริษัท หจก. ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือหนังสือบริคณห์สนธิ

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • หนังสือรับรองบริษัท หจก. ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือหนังสือบริคณห์สนธิ