สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

ข้อดีที่ 1: ทุกๆ 25 บาท = 1.5 คะแนน KBank Reward Point และ รับคะแนนสะสมเพิ่ม 1.5 เท่า เมื่อใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน (ทั้งภายในห้างฯและศูนย์ฯ) สยามเซ็นเตอร์และไอคอนสยาม (รวม Siam Takashimaya)

ข้อดีที่ 2: คะแนนสามารถแลกเป็นไมล์สะสมได้ (3 = 1 ไมล์ ROP) สามารถใช้คะแนนร่วมกับโปรฯอื่นๆที่ร่วมกับบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยได้

ข้อดีที่ 3: แลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนได้ ทุกๆ 3,000 คะแนน แลกเป็นเครดิคเงินคืน 15% สูงสุด 500,000 คะแนน ใช้ได้ทุกๆศูนย์การค้า

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: 25 บาท = 1.5 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

Shopping

 • แลกคะแนนสะสมสูงสุด 500,000 คะแนน/เดือน

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

 • เมื่อช้อปแล้วแลกคะแนนสะสมทุก 3,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 15%

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

ค่าธรรมเนียมรายปี: 1,050 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: -

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16%

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

อายุ: อายุ 20-80 ปี (สำหรับบัตรหลัก) อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท (สำหรับคนไทย / 50,000 บาท (สำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต วันสยาม-กสิกรไทย (แพลทินั่ม)

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน กรณี ไม่ปรากฎหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี
 • สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • วีซ่า
 • ใบอนุญาตทำงาน ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน)

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน