สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต กสิกรไทย เจซีบี

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต กสิกรไทย เจซีบี

ข้อดีที่ 1: การใช้จ่ายทั่วๆไปทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน และ รับคะแนนสะสม 2 เท่า ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่มีขั้นต่ำ

ข้อดีที่ 2: บริการห้องรับรองพิเศษ JCB Plaza Lounge 8 แห่งในเมืองทั่วโลก (สำหรับบัตร Glod,Classic) และ 9 แห่งในเมืองทั่วโลก (สำหรับบัตร Platinum)

ข้อดีที่ 3: รับส่วนลดสำหรับการเดินทางสูงสุด 20% ที่พัก,รถเช่า,Pocket Wifi,ประกันการเดินทาง / รับส่วนลดมากมายเมื่อช้อปสินค้าแบรนด์ดัง (สำหรับบัตร Platinum)

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต กสิกรไทย เจซีบี

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต กสิกรไทย เจซีบี

ประเภทบัตร: JCB

ระดับของบัตร: Platinum,Gold,Classic

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน / รับคะแนน 2 เท่า เมื่อใช้จ่ายที่ญี่ปุ่น

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสม ไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: ไม่มีขั้นต่ำ

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต กสิกรไทย เจซีบี

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต กสิกรไทย เจซีบี

Shopping

  • ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน KBank Reward Point รับคะแนน 2 เท่า เมื่อใช้จ่ายที่ญี่ปุ่น

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

  • ทุกๆ 25 บาท = 2 คะแนน ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต กสิกรไทย เจซีบี

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต กสิกรไทย เจซีบี

ค่าธรรมเนียมรายปี: 1,050 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 1,050 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย เจซีบี

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย เจซีบี

อายุ: อายุ 20-80 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท (สำหรับคนไทย) / 50,000 บาท (สำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย เจซีบี

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย เจซีบี

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (สำเนาทะเบียนบ้าน กรณี ไม่ปรากฎหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว)
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอายุ
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน