สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต เคทีซี เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต เคทีซี เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

ข้อดีที่ 1: ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

ข้อดีที่ 2: รับคะแนนx2 เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ข้อดีที่ 3: บริการห้องรับรอง Royal Silk 2 ครั้ง/ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต เคทีซี เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต เคทีซี เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

ประเภทบัตร: มาสเตอร์การ์ด

ระดับของบัตร: เวิลด์

คะแนนสะสม: ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน KTC FOREVER

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต เคทีซี เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต เคทีซี เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

Shopping

 • รับคะแนน KTC FOREVER x2 เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 • รับส่วนลดตลอดปี เมื่อช้อปผ่าน Lazada, Shopee, JD CENTRAL ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • รับฟรีของกำนัล เมื่อช้อปปิ้งผ่าน Chat & Shop สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ตามที่กำหนด และชำระผ่านบัตรเครดิต KTC MASTERCARD
 • รับส่วนลดสูงสุด 450 บาท เมื่อช้อปสินค้าที่ร่วมรายการที่ JD CENTRAL ตั้งแต่ 5,500 บาทขึ้นไป/รายการ
 • รับส่วนลด 180 บาท ทุก 4 วันสุดท้ายของเดือน เมื่อช้อปผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภท ครบ 1,500 บาท / รายการ
 • ชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
 • เปลี่ยนยอดชำระรายการซื้อสินค้า/บริการของเดือนถัดไปเป็นยอดผ่อนชำระได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน.
 • ประกันภัยความคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต KTC MASTERCARD กรณีไม่จัดส่งสินค้า และ / หรือการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ด้วยวงเงินประกันสูงสุด 200 ดอลล่าร์สหรัฐ

ร้านอาหาร

 • รับฟรีอาหารจานหลัก เมื่อสั่งอาหารจานหลัก 2 จานขึ้นไปที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

 • บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge 2 ครั้ง/ปี เมื่อแสดงบัตรโดยสารของสายการบินไทยและ / หรือสายการบินไทยสมายล์ สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ พร้อม Lounge Voucher
 • รับคูปองโดยสารบีทีเอส 1 เที่ยว เมื่อโดยสารบีทีเอสและชำระค่าโดยสารผ่าน Rabbit LINE Pay ด้วยบัตรเครดิต KTC Mastercard ที่ผูกไว้เป็นครั้งแรก
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 20,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางวงเงินสูงสุด 40,000 บาท/ครั้ง ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเครดิต เคทีซี เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเครดิต เคทีซี เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: -

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% คำนวณจากวันที่บันทึกหรือทำรายการ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน ไม่ต่ำกว่า 500 บาท/ครั้ง (เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ทำรายการ)

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท/บัตร/ครั้ง

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 2% จากยอดค่าใช้จ่ายและ/หรือยอดเบิกถอนเงินสดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิต

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต เคทีซี เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต เคทีซี เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 50,000 บาท/เดือน (สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต เคทีซี เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต เคทีซี เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุด ที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงานในไทย ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงานในไทย ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป