สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า ทอง

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า ทอง

ข้อดีที่ 1: บัตรเดียวใช้ได้ทั้งในและต่างประเทศ สามารถใช้ถอนเงินได้ที่ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ VISA

ข้อดีที่ 2: ใช้จ่ายได้อย่างสะดวก ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA ทั่วโลก

ข้อดีที่ 3: บริหารจัดการเงินได้อย่างสะดวก ทุกๆการใช้จ่ายทั่วโลกเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาท / ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 56 วัน ทำให้การใช้จ่ายคล่องตัวมากขึ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า ทอง

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า ทอง

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Gold

คะแนนสะสม: ทุกๆ 1 บาท = 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า ทอง

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า ทอง

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า ทอง

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า ทอง

ค่าธรรมเนียมรายปี: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 500 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 1-3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท/ครั้ง (กรณีบัตรหาย)

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 2%

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า ทอง

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า ทอง

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 30,000 บาท/เดือน (สำหรับคนไทย และ ชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า ทอง

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า ทอง

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน (สัญชาติไทย) และเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
  • หลักฐานทางการเงิน และเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  • หลักฐานทางการเงิน และเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

(เจ้าของธุรกิจ)