สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลซิตี้

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลซิตี้

ข้อดีที่ 1: รับดอกเบี้ยไม่แพง ต่ำสุด 9.99%

ข้อดีที่ 2: แบ่งชำระคืนได้นานสูงสุด 60 เดือน

ข้อดีที่ 3: รวมทุกหนี้ที่มีอยู่ไว้ที่เดียว

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลซิตี้

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลซิตี้

ดอกเบี้ย: 15.99%-28%

วงเงินขั้นต่ำ: สูงสุด 5 เท่าของรายได้

วงเงินสูงสุด: 2,000,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: 60 เดือน

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: -

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลซิตี้

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลซิตี้

ดอกเบี้ยค้างชำระ: สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลซิตี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลซิตี้

อายุ: 21 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 20,000 บาทขึ้นไป (สำหรับคนไทย), 240,000 บาท (สำหรับคนต่างชาติ)

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลซิตี้

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลซิตี้

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  • มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี)
  • ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)