สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ Krungsri iFIN

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ Krungsri iFIN

ข้อดีที่ 1: รู้ผลไวภายใน 1 วันเองตั้งแต่ขั้นตอนยื่นเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อดีที่ 2: ดอกเบี้ยถูกกว่าปกติ 3% ทุกวงเงิน ทุกเดือน เริ่มต้นเพียง 9.99% ต่อปี

ข้อดีที่ 3: ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินหมุนเวียน

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ Krungsri iFIN

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ Krungsri iFIN

ดอกเบี้ย: 19.99% - 28% (สมัครผ่านช่องทาง KMA 16.99%-25%)

วงเงินขั้นต่ำ: 60,000 บาท

วงเงินสูงสุด: -

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: -

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: 1 วัน

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ Krungsri iFIN

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ Krungsri iFIN

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 28 % ต่อปี

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ Krungsri iFIN

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ Krungsri iFIN

อายุ: 20 - 59 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท (สำหรับคนไทย), 180,000 บาท (สำหรับคนต่างชาติ)

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ Krungsri iFIN

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ Krungsri iFIN

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • รูปถ่ายบัตรประชาชน
  • รูปถ่ายสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
  • รูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน)
  • รูปถ่ายบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า
  • อายุการทำงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)