สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

ข้อดีที่ 1: กู้เงินได้ ง่ายๆ ทั้งพนักงานประจำ และผู้ประกอบการรายย่อย

ข้อดีที่ 2: ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

ข้อดีที่ 3: ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

ดอกเบี้ย: บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

วงเงินขั้นต่ำ: -

วงเงินสูงสุด: บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1,000,000 บาท ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 500,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: 5 ปี

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: -

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

ดอกเบี้ยค้างชำระ: ไม่เกิน 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: 30,000 บาท

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 • Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
 • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
 • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)