สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถใหม่ Kbank

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถใหม่ Kbank

ข้อดีที่ 1: ดาวน์เริ่มต้น 0%

ข้อดีที่ 2: เลือกระยะเวลาผ่อนได้ตามใจสูงสุด 7 ปี

ข้อดีที่ 3: อนุมัติภายใน 1 วันทำการ

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถใหม่ Kbank

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถใหม่ Kbank

ดอกเบี้ย: สูงสุด 4.70 % ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยคงที่)

วงเงินขั้นต่ำ: -

วงเงินสูงสุด: สูงสุด 100% ของราคารถ

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: ระยะเวลาสูงสุด 84 เดือน หรือ 7 ปี

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: 1 วันทำการ

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถใหม่ Kbank

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถใหม่ Kbank

ดอกเบี้ยค้างชำระ: ไม่เกิน 15% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถใหม่ Kbank

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถใหม่ Kbank

อายุ: 20-70 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: 9,000 บาท/เดือน

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถใหม่ Kbank

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถใหม่ Kbank

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
  • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
  • เอกสารประกอบอาชีพ

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)