รีวิวเกี่ยวกับ สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash (ธนาคารเกียรตินาคิน) 2021

แก้ไขล่าสุด: 

CarQuickCash เป็นสินเชื่อรถกู้เงินด่วน ความหมายตรงกับชื่อสินเชื่อ สามารถสมัครได้ถ้ารถยนต์ปลอดภาระหนี้หรือไม่ปลอดภาระหนี้ และอายุของรถไม่เกิน 20 ปีเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเงินกู้

ธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:KKP) ธนาคารเกียรตินาคินเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และมีบริษัทย่อย ได้แก่ ทุนภัทร ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และดำเนินธุรกิจลงทุน โดยทุนภัทรมีบริษัทย่อยให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) (“บล.ภัทร”) และ บล.เคเคเทรด รวมทั้งมี บลจ.ภัทร ให้บริการธุรกิจจัดการกองทุน เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ (Commercial Bank) ซึ่งเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เพื่อให้บริการทางการเงินหลายประเภท อาทิ บริการด้านเงินฝากประจำ ออมทรัพย์ กระแสรายวัน ประกันชีวิต สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อพัฒนาโครงการ สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนส่ง สินเชื่อธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ A- จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด แนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือคงที่ เมื่อปี พ.ศ. 2514 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ และเข้าเป็นบริษัทสมาชิกหมายเลข 19 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash (ธนาคารเกียรตินาคิน)

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash (ธนาคารเกียรตินาคิน)

เมื่อสมัครสินเชื่อนี้จะได้รับวงเงินที่สูงมาก โดยวงเงินนั้นอยู่ที่ 150% ของราคาประเมินก็คือเป็นวงเงินสูงถึง 5,000,000 บาท และสามารถผ่อนสินเชื่อได้นานถึง 72 เดือน คนที่จะขอสินเชื่อนี้ได้คือบุคคลที่มีอายุ 20-65 ปีขึ้นไป รายได้ต่อเดือนต้องได้ 15,000 บาทขึ้นไป หากเป็นเจ้าของกิจการต้องมีอายุการทำงาน 1 ปี

ธนาคารเกียรตินาคิน สินเชื่อรถกู้เงิน กู้ได้ถึงเเล้วรถยังผ่อน?

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash (ธนาคารเกียรตินาคิน)

รถยังผ่อน ก็สามารถนำมาแลกเงินได้ สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarOuickCash ธนาคารเกียรตินาคิน วงเงินอนุมัติถึง 120% ของราคาประเมินจากสภาพรถยนต์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน ( 6 ปี) อนุมัติได้ภายใน 2 ชั่วโมง โดยรถยนต์ต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี เเละรถยนต์ที่ยังผ่อนไม่ครบ ต้องผ่อนชำระมาเเล้ว ไม่ต่ำกว่า 36 งวด