สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์

ข้อดี 1: บัญชีออมทรัพย์พร้อมคุ้มครองอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝาก รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท หรือ 20 เท่าของเงินฝาก ตลอด 24 ชม.

ข้อดี 2: ได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงการพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) แต่ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล

ข้อดี 3: คล่องตัว ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.2%

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: -

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 1,000 บาท

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: ไม่ต้องฝากทุกเดือน

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์

ธนาคารออนไลน์:

Mobile Banking:

  • สามารถทำรายการผ่านทางช่องทางนี้ได้

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

  • สามารถทำรายการผ่านทางช่องทางนี้ได้

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

  • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท หรือ 20 เท่าของเงินฝาก ตลอด 24 ชม.

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: -

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: ในเขตไม่คิดค่าธรรมเนียม. ข้ามเขตหักบัญชี 15 บาท/รายการ.

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: ขั้นต่ำ 10 บาท เรียกเก็บเพิ่ม 10 บาท ต่อทุก 10,000 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ สำหรับการฝากข้ามเขต

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: ขั้นต่ำ 10 บาท เรียกเก็บเพิ่ม 10 บาท ต่อทุก 10,000 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ สำหรับการฝากข้ามเขต

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: ถอนเงินได้และรับดอกเบี้ยตามจริง

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: ฉบับละ 20 บาท (จำนวนเงินน้อยกว่า 500,000 บาท) ฉบับละ 100 บาท (จำนวนเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์ 15 บาท/รายการ (สูงสุด ไม่เกิน 300 บาท/เดือน). ค่าขอสำเนา Statement ย้อนหลัง 5 เดือน 100 บาท/บัญชี, ย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน-24 เดือน 200 บาท/บัญชี, ย้อนหลังมากกว่า 24 เดือนขึ้นไป 500 บาท/บัญชี. การฝาก-ถอนเงินโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (ON-LINE) และการฝากเงินผ่านเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM กรณีการทำรายการข้ามจังหวัด มีค่าบริการ 20 บาท และค่าธรรมเนียม อัตราหมื่นละ 10 บาทส่วนที่เกินคิดตามส่วนโดยใช้หลักพัน เศษของพันไม่ต้องคิด (ค่าธรรมเนียมต่ำสุด 10 บาท). บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์

อายุ: 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประชาชน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)