สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน

ข้อดี 1: ฝาก ถอน เงินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ข้อดี 2: สามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชี

ข้อดี 3: คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด:

บุคคลธรรมดา 0.25 % ต่อปี

นิติบุคคล 0.125 % ต่อปี

นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 0.25 % ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: -

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 1 บาทขึ้นไป

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: -

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน

ธนาคารออนไลน์:

Mobile Banking:

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

  • มีบริการ

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: -

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน

อายุ: อายุ 7 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชนพร้อมสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)