เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน

แก้ไขล่าสุด: 

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ฝากเงินได้ไม่มีระยะเวลากำหนด ถอนเงินวันละกี่ครั้งก็ได้ รับดอกเบี้ยสูงสุดที่ 0.50%ต่อปี คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน สามารถใช้สมุดบัญชีไปค้ำประกันเงินกูได้

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน มีสถานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย เน้นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีรูปแบบของสินเชื่อและชนิดการฝากเงินรายย่อยมากมาย อีกทั้งยังสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชน โครงการธนาคารเพื่อประชาชน โดยให้สินเชื่อระยะสั้น แก่ผู้ประกอบการรายย่อย (ให้ประชาชนมาเป็นหนี้ในระบบ ที่สามารถตรวจสอบได้ และการเก็บดอกเบี้ยตามความเป็นจริง) เป็นช่องทางการรับและจ่ายเงินกู้ จากโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อีกทั้งยังลงทุนในการพัฒนาประเทศ ของหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ให้บริการรูปแบบเงินฝากที่หลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย รวมทั้งมีการให้บริการตามหลักศาสนาอิสลาม ปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งหมด 1,507 แห่งทั่วประเทศ ธนาคารออมสิน กำเนิดขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงริเริ่มนำกิจการด้านการออมสินมาใช้เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2450 โดยได้ทดลองตั้งธนาคารรับฝากเงินขึ้นเรียกว่า "แบงก์ลีฟอเทีย" ณ พระตำหนักสวนจิตรลดา (ในบริเวณวังปารุสกวัน) สำหรับให้มหาดเล็กและข้าราชบริพารของพระองค์ได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงานของธนาคาร และส่งเสริมนิสัยรักการออม

เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรดีนะ..

คุยกับที่ปรึษาทางการเงินโดยตรงและรับข้อเสนอที่เหมาะกับคุณ

เว็บบอร์ดเดี่ยวกับ เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน เป็นบัญชีประเภทไหนหรอคะ?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินมีจุดเด่นอะไร

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินคำนวณดอกเบี้ยให้เรายังไง

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

อยากเปิดบัญชีที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เผื่อเรียกของธนาคารออมสินจะเบิกเงินเกินบัญชีได้ไหม?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

ใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เผื่อเรียกของธนาคารไทยพาณิชย์ไปค้ำประกันเงินกู้ได้ไหม?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เผื่อเรียกของธนาคารออมสินก็มีระยะเวลารับฝากหรือเปล่า?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน ใช้ทำอะไรได้บ้างค่ะนอกฝากเก็บเงินในบัญชี?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

เงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินมีกำหนดอายุของคนที่จะมาเปิดบัญชีไหม?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เผื่อเรียกของธนาคารออมสินเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นไหมที่เปิดบัญชีได้?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินครับ?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เผื่อเรียกของธนาคารออมสินจ่ายดอกเบี้ยยังไงครับ?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เผื่อเรียกของธนาคารออมสินมีกำหนดจำนวนครั้งที่เราจะถอนออกจากบัญชีไหม?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

เงื่อนไขเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เผื่อเรียกของธนาคารออมสินคือเท่าไหร่คะ?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

ถ้าคนธรรมดาไปเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เผื่อเรียกของธนาคารออมสินจะได้ดอกเบี้ยปีละเท่าไหร่คะ?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

ถ้านิติบุคคลไปเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เผื่อเรียกของธนาคารออมสิน จะได้ดอกเบี้ยปีละเท่าไหร่ครับ?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

ถ้าจะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เผื่อเรียกของธนาคารออมสิน แต่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจะได้ดอกเบี้ยปีละเท่าไหร่คะ?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

ถ้าไปเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เผื่อเรียกของธนาคารออมสินในนามบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีไหม?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

ถ้านิติบุคคลเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เผื่อเรียกของธนาคารออมสินจะต้องจ่ายค่าภาษีไหม?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เผื่อเรียกของธนาคารออมสินไปจ่ายพวกค่าบิลสาธารณูปโภคได้ไหม?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

ถ้าเปิดเงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสินได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่และต้องเสียภาษีไหมคะ?

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินทำให้เราสะดวกคล่องตัวยังไง

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดย ธนาคารออมสิน

บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียน โดยธนาคารออมสิน

ธนาคาร

บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียน โดยธนาคารออมสิน

บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียนนักศึกษา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท ฝาก ถอน กี่ครั้งก็ได้ต่อวัน รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.25% ต่อปี ยอด 100,000บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 0.50%ต่อปี

1 reviews
Savings Account GSB

ธนาคาร

Savings Account GSB

บัญชีเงินฝากออมธรรม มีเงื่อนไขคือผู้ฝากต้องลงนามให้คำปฏิญาณว่า จะประพฤติตัวเป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถฝาก ถอน กี่ครั้งก็ได้ โดยการฝากเพิ่มมีขั้นต่ำที่ 100 บาท และรับดอกเบี้ยที่ 1.00% ต่อปี

1 reviews
เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

ธนาคาร

เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

เงินฝากกระแสรายวันแบบพิเศษ รับดอกเบี้ย 0.50% ต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไม่แสวงกำไร และดอกเบี้ย 0.37% ต่อปีสำหรับ นิติบุคคลทั่ว สถาบันการเงินและสหกรณ์ เบิกถอนเงินสดได้ทันทีทุกสาขาทั่วประเทศ

1 reviews
บัตรเดบิต GSB GEN CARD

ธนาคาร

บัตรเดบิต GSB GEN CARD

บัตรเดบิต GSB GEN CARD บัตรเดบิตที่สามารถรูดซื้อสินค้า ถอนเงิน โอนเงิน ชำระสินค้า และฝากเงินได้

0 reviews
สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD

สินเชื่อ

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD บัตรกดเงินสดที่มารูปแบบของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ที่ให้วงเงินสูงสุดถึง 30,000 บาท เพื่อให้ผู้ถือบัตรได้ใช้จ่ายตามความต้องการ พิเศษกว่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมเรียกเข้า ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงิน นอกจากนี้ในการสมัครไม่จำหลักค้ำ หรือบุคคลค้ำประกัน

0 reviews
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม

บัตรเครดิต

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม. ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งในและต่างประเทศ. แลกเป็นของรางวัล, ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส หรือแลกสลากออมสินพิเศษ. รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ราคา 99 บาท. โปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษต่างๆจากหลากหลายร้านค้าที่ร่วมรายการ.

6 reviews
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส

บัตรเครดิต

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส. ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งในและต่างประเทศ. แลกเป็นของรางวัล, ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส หรือแลกสลากออมสินพิเศษ. รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ราคา 99 บาท. โปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษต่างๆจากหลากหลายร้านค้าที่ร่วมรายการ. รับประกันภัยอุบัติเหตุ.

6 reviews
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ

บัตรเครดิต

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ. ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งในและต่างประเทศ. แลกเป็นของรางวัล, ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส หรือแลกสลากออมสินพิเศษ. รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ราคา 99 บาท. โปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษต่างๆจากหลากหลายร้านค้าที่ร่วมรายการ. รับประกันภัยอุบัติเหตุ.

9 reviews

คุณเป็นผู้ชาญผลิตภัณฑ์นี้ใช่หรือไม่?

MoneyDuck เพื่อผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยคุณจัดการด้านการตลาด และพัฒนาทีมขายของคุณให้มีโอกาสเปิดการขายได้สูงขึ้นด้วยบริการจากเรา

เพิ่มเติม