สิทธิประโยชน์หลักของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต อันลิมิต พลัส

สิทธิประโยชน์หลักของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต อันลิมิต พลัส

ข้อดีที่ 1: หมดกังวลเรื่องค่าธรรมเนียม ****ฟรีค่าธรรมเนียม เบิกถอนเงินสด / สอบถามยอดเงิน ได้จากตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบีที่อยู่ใน สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ข้อดีที่ 2: เบิกถอนเงินสดที่สูงสุดถึงวันละ 100,000 บาท

ข้อดีที่ 3: สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร VISA หรือผ่านร้านค้าออนไลน์ได้ วงเงินรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน

รายละเอียดเกี่ยวกับ ยูโอบี วีซ่า เดบิต อันลิมิต พลัส

รายละเอียดเกี่ยวกับ ยูโอบี วีซ่า เดบิต อันลิมิต พลัส

ประเภทบัตร: Standard

ระดับของบัตร: Visa

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต อันลิมิต พลัส

คะแนนสะสมของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต อันลิมิต พลัส

Shopping

  • สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร VISA หรือผ่านร้านค้าออนไลน์ได้ วงเงินรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน
  • สามารถใช้บัตรแตะ เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Contactless  โดยไม่ต้องกด PIN สำหรับรายการไม่เกิน 1,500 บาท

ร้านอาหาร

  • สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร VISA

ซูเปอร์มาเก็ต

  • สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร VISA

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต อันลิมิต พลัส

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต อันลิมิต พลัส

ค่าธรรมเนียมรายปี: ค่าธรรมเนียมการขอมีบัตรครั้งแรก 100 บาท / ค่าธรรมเนียมการบริการราย 2 ปี 550 บาท

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท / บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตาม อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร ยูโอบี วีซ่า เดบิต อันลิมิต พลัส

คุณสมบัติของผู้สมัคร ยูโอบี วีซ่า เดบิต อันลิมิต พลัส

อายุ: 15 ปีขึ้นไป (มีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารยูโอบี)

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร ยูโอบี วีซ่า เดบิต อันลิมิต พลัส

เอกสารการสมัคร ยูโอบี วีซ่า เดบิต อันลิมิต พลัส

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประชาชน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง