สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล

ข้อดีที่ 1: บัตรเดบิตประเภทที่มีความคุ้มครองด้านประกันภัยส่วนบุคคล ผูกบัญชีหลักกับบัญชีออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้ากับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

ข้อดีที่ 2: จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 5,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ข้อดีที่ 3: คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุด 30,000 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล

ประเภทบัตร: Standard

ระดับของบัตร: Debit visa

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล

คะแนนสะสมของ บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล

Shopping

  • ใช้รูดหรือใช้จ่าย เพื่อซื้อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้ารับบัตร
  • ใช้ซื้อสินค้า online บนเว็บไซต์และชำระด้วยสกุลเงินที่รองรับ
  • ใช้ซื้อสินค้า online บนเว็บไซต์และชำระเงิน จากบัญชีคู่บัตร หรือสกุลเงินที่แลกเก็บไว้ใน Krungthai Inter Wallet ได้
  • ถอนเงินสดสกุลต่างประเทศด้วยบัตรได้ที่สาขาธนาคาร ได้แก่ สาขานานาเหนือ สาขาสยามพารากอน สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด และสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล

ค่าธรรมเนียมรายปี: ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท / รายปี 599 บาท / ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 100 บาท ต่อรายการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล

อายุ: 15-75 ปีบริบูรณ์

รายได้ขั้นต่ำ: ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ แต่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ขั้นต่ำ 500 บาท หรือกระแสรายวัน 10,000 บาท

เอกสารการสมัคร บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล

เอกสารการสมัคร บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการด์ ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการด์ ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)